دستاوردهای همایش

تعداد بازدید:۱۳۹۶

دستاوردهای همایش، یک مجموعه فایل ویدئویی و در موارد نادر، صوتی از سخنرانی‌های ارائه شده در همایش و نیز یک جلد کتاب به عنوان مجموعه مقالات خواهد بود.
خروجی‌های طرح علاوه حدود 50 سخنرانی علمی سازمان‌دهی شده که ویرایش و تدوین شده و به صورت برخط ارائه می‌شود، مجموعه‌ای مدون از حدود 50 مقاله در حوزه‌های مختلف علوم انسانی متمرکز بر موضوع کرونا خواهد بود که بسته به حجم مقالات، در قالب دو یا سه جلد کتاب منتشر خواهد شد.

آخرین ویرایش۰۲ فروردین ۱۳۹۹