درباره همایش

تعداد بازدید:۱۷۴۰

باسمه تعالی

همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد در شرایط کنونی که جامعه ایران درگیر مسئله کرونا ست، با ایفای وظیفه خود در قبال جامعه، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت علمی خود و یاری گرفتن از نخبگان حوزه‌های مختلف علوم انسانی، از منظر دانش‌های مختلف انسانی- اجتماعی و از زوایای گوناگون به بررسی مسئله کرونا بپردازد. این بررسی‌ها، ابعاد گسترده‌ای از شناخت مسئله تا ارائه راهکارها را در بر خواهد داشت. 
این همایش در این راستاست که علوم انسانی را در حل مسائل جاری جامعه فعال سازد و کارآمدی این علوم در عرصه عمل را نشان دهد. باور ما بر آن است که مسائل گوناگون پیشِ رو در جامعه، در کنار ابعاد پزشکی و مهندسی، جنبه‌های مهم انسانی- اجتماعی دارند؛ جنبه‌هایی که بدون توجه به آن، امکان رسیدن به راه‌حل کارآمد و جامع وجود ندارد و در این مسیر، علوم انسانی باید سهم خود را در حل مسائل ادا کند. 
با توجه به شرایط کنونی، همایش مورد نظر به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و دستاورد آن افزون بر ارائه اصل سخنرانیها، در قالب یک مجموعه مقالات نیز به چاپ خواهد رسید.
به دنبال مصوبه هیئت رئیسه محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده دانشنامه نگاری این پژوهشگاه موظف به تشکیل دبیرخانه علمی و اجرایی همایش شد. فعالیت با تشکیل کارگروه علمی و اجرایی کار آغاز شده این پژوهشکده با جلب همکاری علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور خواهد کوشید با استفاده از ظرفیت علمی جامعه دانشگاهی، گامی در جهت شاسایی ابعاد انسانی و اجتماعی این پدیده پزشکی بردارد و آگاهی های ارزشمندی از این منظر در اختیار عموم قرار دهد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ فروردین ۱۳۹۹