دبیرخانه علمی و اجرایی همایش

تعداد بازدید:۲۵۵۳

برگزار کننده همایش:

 • پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دبیر علمی همایش:

 • دکتر احمد پاکتچی

دبیر اجرایی همایش:

 • دکتر اصغر اسمعیلی

شورای علمی و سیاست‌گذاری (به ترتیب حروف الفبا):

 • دکتر افتخاری، اصغر
 • دکتر پورنامداریان، تقی
 • دکتر تنکابنی، حمید
 • دکتر سعیدی، عباس
 • دکتر عاصی، سیدمصطفی
 • دکتر عاملی، سعیدرضا 
 • دکتر غلامرضاکاشی، محمدجواد
 • دکتر فاضلی، نعمت‌الله
 •  دکتر محقق داماد، سید مصطفی
 • دکتر مصلح، علی اصغر 
 • دکتر ملایی توانی، علیرضا
 • دکتر نجومیان، امیرعلی

کارشناس اجرایی همایش:

 • نسترن حاجی زاده سابق

دبیرخانه همایش:

 • شماره تماس: 09917308121
 • رایانامه: Coronaconf@ihcs.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹