مطالب مرتبط با کلید واژه

افغانستان


گزارش نشستِ مجازیِ «بازتاب کرونا در نغمه ‏ها و ترانه‏ های آسیا»

نشستِ مجازیِ «بازتاب کرونا در نغمه‏ ها و ترانه‏ های آسیا»، روز سه‏ شنبه ۲۷خردادماه ۱۳۹۹ به اهتمام مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محیط وبینار برگزار شد. در این نشست ۲۷میهمان از کشورهای ایران، تاجیکستان و سوئد برخط بودند و حضور فعال داشتند. دبیر علمی نشست، دکتر محمد نجاری، با قرائت شعر، معرفی سخنرانان و ارائه بحثی مقدماتی درباره بازتاب شیوع بیماری کرونا در هنر، جلسه را آغاز کرده، ادامه گفتگو را به سخنرانان نشست واگذار کردند.

ادامه مطلب