درباره ما

تعداد بازدید:۵۰۵۰

مرکز اسناد فرهنگی آسیا (Asian Cultural Documentation Center for UNESCO) به منظور شناساندن میراث فرهنگی و معرفی و ترویج فرهنگ کشورهای آسیایی به یکدیگر و به جهانیان و گسترش تعامل علمی، فرهنگی و هنری میان کشورهای آسیایی فعالیت می‌کند.

اهداف

۱. شناساندن میراث فرهنگی ملل آسیا به یکدیگر و به جهانیان در پیوند با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)

۲. گردآوری و طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات مربوط به کلیه اسناد و مدارک فرهنگی مربوط به آسیا

۳. تشویق و کمک به پژوهش‌های فرهنگی و هنری ملل آسیایی

۴. شناساندن مرکز در ایران، قاره آسیا و جهان به عنوان یکی از مراجع مطالعات آسیایی

۵. شناساندن ادیان و مذاهب آسیایی و ایجاد زمینه‌های مفاهمه و گفت‌وگو میان پیروان این ادیان

 

وظایف

۱. ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات علمی و پژوهشی با کلیه افراد یا مؤسسات فعال در حوزه فرهنگ آسیا

۲. پژوهش، بررسی و مطالعه درباره اسناد و جلوه‌های فرهنگ ملل آسیایی

۳. کمک به انتشار آثار ارزشمند متخصصان، محققان و هنرمندان آسیایی

۴. برگزاری سخنرانی‌ها، سمینارها، کنگره‌ها و نمایشگاه‌ها در زمینه فرهنگ آسیا

۵. کمک به تربیت پژوهشگران متخصص در حوزه فرهنگ‌های آسیایی

۶. انتشار کتاب و نشریه در موضوعات مرتبط با اهداف مرکز

۷. دعوت از متخصصان آسیایی به منظور ایجاد و تحکیم روابط و همکاری در زمینه‌های مرتبط با اهداف مرکز

۸. سازماندهی اسناد و مدارک موجود و تهیه اسناد و مدارک به‌روز در حوزه فرهنگ‌های آسیایی

۹. تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مجازی به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل و ذخیره اطلاعات مربوط به فرهنگ آسیا در سایت مرکز

۱۰. انتشار آثار در حوزه‌های مختلف فرهنگ آسیایی (به شکل طرحنامه‌های بین‌سازمانی و غیرموظف)


 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸