برنامه برگزاری همایش «سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)»

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۷ کد : ۱۸۲۸۷ آخرین اخبار مرکز
تعداد بازدید:۷۰۷

نخستین همایش ملی
«سفرنامه‌های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجار)»

یکشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷

 

تلاوت آیاتی از قرآن مجید: ۰۹:۴۰-۰۹:۳۰

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران: ۰۹:۴۵-۰۹:۴۰

 

مراسم افتتاحیه

سخنران

سمت

زمان

دکتر سیده مریم عاملی رضایی

رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا و رئیس همایش

۰۹:۵۵-۰۹:۴۵

دکتر حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰:۱۰-۰۹:۵۵

دکتر محمّدعلی ربانی

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۱۰:۲۵-۱۰:۱۰

دکتر بهمن نامور مطلق

معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

۱۰:۴۵-۱۰:۲۵

دکتر الهام ملک‌زاده

دبیر علمی همایش

۱۱:۰۰-۱۰:۴۵

دکتر ابوالقاسم رادفر

استاد پیش‌کسوت زبان و ادبیات فارسی و هندشناس

۱۱:۲۰-۱۱:۰۰

قدردانی از زحمات علمی دکتر ابوالقاسم رادفر

۱۱:۳۰-۱۱:۲۰

پذیرایی و استراحت

۱۱:۴۵-۱۱:۳۰

 

نشست اول

سخنران

عنوان

زمان

دکتر هومن یوسفدهی

مدیر موزه خوشنویسی ایران

گزارش‌های نایب‌الصّدر شیرازی
از سفر هند

۱۲:۰۵-۱۱:۴۵

دکتر علی دهگاهی

رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو

گزارش برگزاری
نشست سفرنامه‌های فارسی در دهلی نو

۱۲:۲۵-۱۲:۰۵

دکتر احسان‌ا… شکراللهی

رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو

گزارش سفرنامه‌‌های فارسی
موجود در هند

۱۲:۴۵-۱۲:۲۵

نماز و پذیرایی

۱۴:۰۰-۱۲:۴۵

 

نشست دوم

سخنران

عنوان

زمان

استاد جمشید کیان‌فر

مصحح متون تاریخی

سرزمین هند
از نگاه یک دیپلمات فرهنگی

۱۴:۲۰-۱۴:۰۰

دکتر فریبا افکاری

مدرس دانشگاه و متخصص نسخ خطی

آیینه عبرت سفرنامه شیراز به هند
الفت اصفهانی در عصر قاجار

۱۴:۴۰-۱۴:۲۰

دکتر احمد رضوان‌دوست

پژوهشگر مطالعات فرهنگی و متن‌پژوهی

بمبئی روزگار استعمار
در سفرنامه ایرانیان

۱۵:۰۰-۱۴:۴۰

دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران

دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر ماندانا منگلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

«بدر» و سفر به هندوستان
و تأثیر هندوستان بر اشعار او

۱۵:۲۰-۱۵:۰۰

دکتر امید سپهری‌راد

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

نخستین دریافت‌های فارسی‌زبانان شبه‌قاره هند از تمدن غرب؛
مطالعه موردی: سفرنامه «شگرف‌‌نامه ولایت»

۱۵:۴۰-۱۵:۲۰

پرسش و پاسخ

۱۶:۱۵-۱۵:۴۰

اختتامیه و پذیرایی

۱۶:۳۰-۱۶:۱۵

 

 

 


نظر شما :