امور ورزشی

تعداد بازدید:۱۴۱۰

سرفصل اقدامات انجام شده در حوزه ورزشی :

تشکیل گروه ورزش یوگا در فضای مجازی در دو گروه غیر علمی و گروه هیات علمی ویژه بانوان و یادآوری ارسال فایلهای ورزشی توسط مربی یوگا بانوان

تشکیل گروه مجازی ورزش ویژه آقایان پژوهشگاه و یادآوری فایلهای ارسالی ورزشی توسط مربی ورزش ویژه مردان

هماهنگی با مجموعه ورزشی انقلاب جهت استفاده همکاران محترم پژوهشگاه

هماهنگی با سالن ورزشی مجموعه والفجر جهت استفاده همکاران محترم پژوهشگاه

طرح پایش سلامت اعضای هیات علمی و غیرعلمی پژوهشگاه

تشکیل کمیته ورزش با حضور جهت تصمیمات انجام امور ورزشی

تاسیس سالن ورزش با استفاده از بخشی از فضای پارکینگ

تشکیل کلاسهای ورزش صبحگاهی، یوگا و کار با دستگاه با حضور مربی

 اجاره سالن ورزش تربیت بدنی دانشگاه تهران جهت تمرین تیمهای ورزشی والیبال و فوتسال آقایان

برگزاری المپیاد ورزشی داخلی جهت همکاران در رشته های والیبال، فوتسال، پینگ پنگ، فوتبال دستی، بدمینتون، شطرنج و دارت

 برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی جهت دانشجویان در رشته های والیبال، فوتسال، پینگ پنگ، فوتبال دستی، بدمینتون، شطرنج و دارت

 برگزاری اردوهای کوه پیمایی

تاسیس سالن ورزش در ساختمان تحصیلات تکمیلی جهت رفاه دانشجویان

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹