دوازدهمین کرسی ترویجی با عنوان:سنجش بین آزمونی توانایی های شناختی و روانی حرکتی کودکان بر اساس نظریه CHC /دکتر روح الله شهابی/24-11-95

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۴ کد : ۱۴۸۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۹۲
دوازدهمین کرسی ترویجی با عنوان:سنجش بین آزمونی توانایی های شناختی و روانی حرکتی کودکان بر اساس نظریه  CHC /دکتر روح الله شهابی/24-11-95

در مورد توانایی ­های شناختی و سنجش آنها، تاکنون دیدگاه­های مختلفی طرح شده است که از بین این دیدگاه­های مختلف الگوی کتل هورن کارول معروف به نظریه  CHCرا می­ توان جامع­ترین و به لحاظ تجربی مورد حمایت­ترین نظریه در مورد ساختار توانایی ­های شناختی تا به امروز دانست (رینولد، وینست و فیلچر جانزن، 2013). این نظریه یک الگوی سه لایه ­ای مطرح می­ کند؛ در لایه پایین­تر توانایی­های جزئی، در لایه میانی توانایی­های گسترده ­تر و در بالاترین لایه نیز یک عامل عمومی معرفی شده است. توانایی­های لایه دوم همراه با توانایی­های جزئی لایه نخست آن‌ها شامل استدلال سیال (استقراء، استدلال زنجیره­ای کلی و استدلال کمّی)، دانش ادراکی (اطلاعات عمومی، تحول زبانی، واژگان، توانایی شنیدن، حساسیت گرامری)، حافظه کوتاه­ مدت (فراخنای حافظه و ظرفیت حافظه کاری)، اندوزش و بازیابی بلندمدت (حافظه تداعی، حافظه معنایی، سهولت نامیدن و سیالی اندیشه­ای)، پردازش دیداری (شامل تصویرسازی، چرخش ذهنی، سرعت بستن، انعطاف­پذیری، حافظه دیداری و برآورد طول)، پردازش شنیداری (شامل رمزگردانی آوایی، تمایز صدا در گفتار، مقاومت در مقابل محرک شنیداری، حافظه الگوهای صوتی، حفظ و قضاوت در مورد ریتم، قضاوت و تمایز موسیقیایی، زیروبمی مطلق، تعیین محل صدا)، سرعت پردازش (شامل سرعت ادراکی، سرعت آزمون­دهی و سهولت عددی)، سرعت تصمیم­گیری و واکنش (شامل زمان واکنش ساده، زمان واکنش انتخابی، زمان بازرسی، سرعت مقایسه ذهنی، سرعت پردازش معنایی)، خواندن و نوشتن (شامل رمزگردانی خواندن، درک خواندن، سرعت خواندن، هجی کردن واژه، توانایی نوشتن و سرعت نوشتن)، دانش کمّی (شامل دانش و پیشرفت ریاضی)، دانش حیطه خاص، توانایی­های لامسه­ ای، توانایی ­های جنبشی توانایی­های بویایی (حافظه بویایی)، سرعت روانی حرکتی (سرعت حرکت اندام و سرعت نوشتن) و توانایی­های روانی حرکتی (شامل هماهنگی اندام­ها، چابکی انگشتان، چابکی دست، دقت کنترل، هدف­گیری و تعادل بدن) است (هانت، 2011، اشنایدر و مک­ گریو، 2012).  جامعیت و حمایت پژوهشی باعث شده است الگوی CHC تا حدود زیادی به عنوان مبنایی برای انتخاب، سازماندهی و تفسیر آزمون­های توانایی شناختی مورد استفاده قرار گیرد و اخیراً نیز در بازبینی آزمون­ها و مجموعه­های سنجشی مهم مانند هوش­آزمای وکسلر و مجموعه سنجش توانایی و پیشرفت وودکاک جانسون  به عنوان زیربنا مورد توجه قرار گرفته است (رینولد، وینست و فلچر جانزن، 2013). با این حال تاکنون آزمونی که بتواند تمام و یا حداقل بخش زیادی از توانایی های لایه دوم را پوشش دهد ساخته نشده است. از این رو هدف از  پژوهش حاضر ساخت آزمونی بوده است که بتواند توانایی­های بیشتری از لایه دوم این نظریه را سنجش و در نتیجه آن برداشت جامع­تری از توانایی­های شناختی و روانی حرکتی کودکان بدست آورد. . مطالعه حاضر با کاربرد روش «سنجش بین ­آزمونی» و در چهار گام انجام شده است؛ 1)انتخاب مقیاس محوری، 2) انتخاب مقیاس­ های تکمیلی 3) مطالعه تجربی مقدماتی و 4) اجرای مطالعه اصلی و بررسی روائی و اعتبار مقیاس نهایی.  ضرایب همبستگی  بازآزمایی مقیاس­ها بین 76/0 (توانایی لامسه­ای)  و 98/0 (توانایی استدلال سیّال) بوده است که بیانگر اعتبار مناسب مقیاس­ها  است. ضریب توافق متخصصین به منظور روائی محتوایی بین 6/0 تا 1/0 بوده است. به منظور بررسی روائی سازه به روش تمایز سنی، نتایج تحلیل واریانس چندگانه نیز نشان داده است که گروه­های سنی مختلف در همه توانایی­ها با هم تفاوت معنادار داشته­اند. همچنین نتایج تحلیل عاملی، یک ساختار سه عاملی شامل توانایی­های شناختی، روانی حرکتی و سرعت و کارآمدی را مورد تایید قرار داده است.  از این رو می­توان نتیجه گرفت آزمون نهایی  از اعتبار و روائی مناسب و خوبی برای سنجش توانایی­های شناختی و روانی حرکتی کودکان (13 توانایی) برخوردار است.   »

فایل های ضمیمه


نظر شما :