نهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان : گذار از تفکر سنتی در شعر دهه هشتاد ( با تحلیل تقابل های دوگانه)

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۳ کد : ۱۴۵۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۹
نهمین کرسی ترویجی با رویکرد  «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان : گذار از تفکر سنتی در شعر دهه هشتاد ( با تحلیل تقابل های دوگانه)
چکیده:
 بررسی اشعار نسل جوان دهه هشتاد ، تفکر و عاطفه حاکم بر این نسل و این دوره را نشان می‏دهد. عواملی مانند بحران هویت، فقدان ایدئولوژی منسجم، گسست از سنت‏ها، تغییر و تحول ارزش‏ها و نیز بروز تفکر خلاق در ذهن و زبان ادبی،  در این دهه نسبت به سایر دوره‏ ها بیشتر است؛ و این ویژگی‏ها در تقابل‏ های دوگانه موجو د در اشعار خود را نشان می‏دهد.  تقابل‏ ها ساختار طبیعی ذهن هستند  و ما با انتخاب‏ خود از میان تقابل‏ های موجود در جهان و نحوه برخوردمان با این تقابل‏ ها از یک سو ایدئولوژی پنهان خود را آشکار می‏کنیم و از سوی دیگر توان پردازش خلاقانه خویش را از یک ساختار طبیعی نشان می‏دهیم. فهرست تقابل‏ های دوگانه در شعر دهه هشتاد نشان خواهد داد که شاعران نسل جوان این دوره نسبت به شاعران دیگر که می‏توانند نماینده نسل جوان نیز باشند متفاوت می‏اندیشند و بستر تازه‏ای از گفتمان شعر ی را فراهم کرده‏ اند. 

پوسترنهمین کرسی ترویجی از اینجا قابل مشاهده می باشد.

فایل های ضمیمه


نظر شما :