چهارمین کرسی ترویجی بارویکرد «عرضه ونقد ایده علمی» عنوان: روش شناسی نائینی به مثابه الگوی تولید اندیشه درجامعه ایرانی/ دکتر حسنی فر

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۸ کد : ۱۳۲۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۰۲
چهارمین کرسی ترویجی بارویکرد «عرضه ونقد ایده علمی» عنوان: روش شناسی نائینی به مثابه الگوی تولید اندیشه درجامعه ایرانی/ دکتر حسنی فر

« روش شناسی نایئینی به مثابه الگوی تولید اندیشه در جامعه ایرانی »

چکیده:

 تحقق و شکل گیری یک نظریه  مستلزم انطباق با مصداق و مصداق های بیرونی است؛ از آنجا که نائینی در اندیشه ورزی و تولید اندیشه، موفق و قوی ظاهر شده است و ابتکار ایشان در تولید اندیشه جدید به نوعی منحصربفرد است، استخراج چارچوب و روش کار ایشان به عنوان یک نظریه، ادعای این سخنرانی است.ادعا این است که نائینی از روشی بهره گرفته که می تواند مبنای یک نظریه روش شناختی باشد که آن تسهیل کننده تولید اندیشه ورزی است؛ یعنی رسیدن به روش و نظریه ای برای اندیشه ورزی مناسب، با استناد به سبک کار نائینی مبنای این ادعا است.این چارچوب و نظریه ،اصولی گری نام دارد؛اصولی گری، چارچوب  و نظریه ای است که بر کلیت آراء نائینی بار می شود.به این معنا که با رجوع به آراء و سبک تدوین و تولید دیدگاه های نائینی می توان این چارچوب را استخراج کرد.


پوستر چهارمین کرسی ترویجی از اینجا قابل مشاهده می باشد


فایل های ضمیمه


نظر شما :