سومین کرسی ترویجی با رویکرد " عرضه و نقد ایده ی علمی " عنوان :«حق معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسلامی» دکتر امیری تهرانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۲ کد : ۱۳۰۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۷۶
سومین کرسی ترویجی با رویکرد " عرضه و نقد ایده ی علمی " عنوان :«حق معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسلامی» دکتر امیری تهرانی

نسبت نظریه های علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوع های بحث انگیز در فلسفه علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزش های اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورت گرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته می شود . سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی می شود با کاربست این روش، حق معاش به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعه اقتصاد اسلامی، از مبانی جهان بینی اسلام استنتاج شود . سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی می شود .

پوستر از بخش فایل های ضمیمه قابل مشاهده می باشد.

فایل های ضمیمه


نظر شما :