دومین کرسی ترویجی با رویکرد " عرضه و نقد ایده ی علمی " عنوان :«دولت مکلف» دکتر مهدوی زادگان

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۳ کد : ۱۲۹۴۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۶۱
دومین کرسی ترویجی با رویکرد " عرضه و نقد ایده ی علمی " عنوان :«دولت مکلف» دکتر مهدوی زادگان

باسمه تعالی

چکیده مقاله دکتر مهدوی زادگان

 

امروزه فقه اسلامی با این پرسش اساسی رویه رو است که آیا ظرفیت پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز را دارد تا قادر به پشتیبانی فقهی حکومت اسلامی باشد؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی با رویکرد برون دینی پاسخ منفی به این پرسش داده اند. اما برداشت رایج فقیهان آن است که فقه اسلامی موجود قادر به پاسخگویی به همه مسائل است. در کنار برداشت رایج، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است فقه سیاسی با حفظ جوهره سنتی آن نیاز به تحول و پویایی دارد. در این رساله سعی شده است با تاکید بر مفروضات نگرش امام خمینی با فقه جواهری، به رهیافتی فقهی برای پویایی فقه سیاسی نایل گردد. این رهیافت مبتنی بر بسط مفهومی «مکلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مکلف که موضوع فقه اسلامی است، به فرد اختصاص ندارد، بلکه جامعه و دولت طرف خطاب تکالیف الهی قرار می گیرند. می توان در فقه اسلامی از احکام تکلیفی دولت و جامعه سخن گفت. بنابراین، «دولت مکلف» مفهومی کاملا فقهی است و ذیل این عنوان می توان مسائل گسترده سیاسی و اجتماعی امروز را بررسی کرد، بی آنکه مجبور به طرح مباحث فقه سیاسی ذیل احکام فردی باشیم.

 

دفتر کرسی های نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دومین کرسی ترویجی با رویکرد " عرضه و نقد ایده ی علمی با "عنوان " دولت مکلف "دکترمهدوی زادگان برگزار می کند.

پوستر از بخش فایل های ضمیمه قابل مشاهده می باشد.

فایل های ضمیمه


نظر شما :