دکتر فرهاد زیویار

تعداد بازدید:۱۶۸۰۴

 

مشخصات فردی
نام فرهاد
نام خانوادگی زیویار
سال تولد ۱۳۴۸
تلفن محل کار ۸۸۶۱۰۳۹۳
مدارک تحصیلی
  • دکتری علوم سیاسی

سوابق پژوهشی
• کارشناسی پژوهشی گروه اندیشه سیاسی اسلام و عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی
• فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی: دهها مورد استاد راهنما و مشاور رساله‌های دوره‌های دکتری و فوق لیسانس
• تدریس در مقاطع دکتری و فوق لیسانس
عضویت و همکاری در طرح‌های پژوهشی
• ادبیات جهادی در جنگهای ایران و روسیه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح ۱۳۷۹(
• اولویت‌ها و حساسیت‌ها در مدیریت حضرت علی (ع)، دانشگاه تهران
• روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح ۱۳۸۴(
• پژوهشی تاریخی راجع به جنگ های ایران و روس با تأکید بر هویت ملی ایران (۳-۱۳۹۲(
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه های ایرانیان در اوایل دوره قاجار (۴-‌۱۳۹۳(
• مناسبات سیاسی دولتهای صفویه و عثمانی (با تأکید بر مکاتبات رسمی دوره شاه طهماسب و سلطان سلیمان قانونی)

کتاب:
- اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (جلد یک) تحمیل پیمان سه جانبه، اعلان جنگ به آلمان و تصرف اماکن و اموال
- اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (جلد دوم) سانسور و مداخله در امور پولی و مالیاتی

مقالات
• مقاله منبع شناسی و جریان‌شناسی فرهنگی و تاریخی جنگهای ایران و روسیه
• مقاله علمی پژوهش ادبیات جهادی در جنگهای ایران و روسیه
• ارائه و چاپ مقاله هویت ملی و آسیب شناسی آن در همایش تعامل اسلام و ایران
• مقاله علمی و پژوهشی روشنفکران و ادبیات دوره مشروطیت
• چاپ نقد، بررسی و مقدمه ۵ اثر و متن اصلی یکصدمین سالگرد مشروطه
• مقاله مبانی تحول استعلایی
• مقاله تاملی بر نقش اقوام در باز تولید فرهنگت ملی
• مقاله تحلیلی راجع به اندیشه های شیخ فضل اله نوری و تاثیر آن بر نهضت بیداری اسلامی
• کندوکاوی پیرامون اندیشه سیاسی آیت اله طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف مجله: جستارهای سیاسی معاصر (زمستان ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره ۴، از ۲۷ تا ۴۵)
• نقش و رویکرد آیت اله سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در مواجهه با نهضت مشروطه مجله: جستارهای سیاسی معاصر، (تابستان ۱۳۹۳، سال پنجم، شماره ۲، از ۴۵ تا ۶۴)
• بازشناسی گزاره های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن مجله: پژوهش¬نامه انتقادی متون و برنامه علوم انسانی، (تابستان ۱۳۹۳، شماره ۳۱، از ۴۷ تا ۶۶)
• تاثیر سیاستهای فرهنگی پهلوی بر بروز بحران هویت زن ایرانی (با تاکید بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی زنان ایران) مجله: فرهنگی تربیتی زنان و خانواده (پاییز، ۱۳۹۵، شماره ۳۶، از ۷ تا ۳۲)
• بازنمایی تاریخی روند شکل گیری سکولاریسم با تاکید بر نقد امکان سکولاریسم اسلامی
• نکاتی چند پیرامون منبع شناسی و جریان شناسی فرهنگی تاریخی جنگهای ایران و روس (علمی پژوهشی) مجله: فرهنگ (پاییز و زمستان ۱۳۷۷، شماره ۲۷ و ۲۸ (۲۶ صفحه از ۱۶۱ تا ۱۸۶)
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه میرزا صالح شیرازی (تحلیل و نقد تاریخی جریان اصلاح فرهنگی در مواجهات ایران و غرب (علمی پژوهشی) مجله: پژوهشهای سیاسی جهان اسلام (پاییز ۱۳۹۶، شماره ۲۴، از ۲۶ تا ۷۳)
• تأثیر تکنولوژی¬های اطلاعاتی و ارتباطی بر گفتمان امنیتی نظام بین¬الملل (علمی پژوهشی) مجله: رساله و فرهنگ، (پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۱۲، از ۱۱۹ تا ۱۴۴
• ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر (زمستان ۱۳۹۴، سال ششم، شماره ۴، از ۷۹ تا ۹۴
• شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد (علمی پژوهشی) مجله: پژوهش¬های علم و دین (بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۱، از ۶۱ تا ۷۸
• نوآوری¬های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در جریان¬شناسی اصلاح گرایانه و اصولی دوران معاصر (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر (بهار و تابستان ۱۳۹۰، سال دوم شماره ۱، از ۹۵ تا ۱۱۶.
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه عبدالطیف شوشتری (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر، دوره ۸ شماره ۲۵ پاییز، ۱۳۹۶، از ۱۴۵ تا ۱۶۶.
• بازشناسی عناصر و مؤلفه¬های هویت ملی در جنگ¬های ایران و روسیه (علمی پژوهشی)
• تبیین تحولات اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع) نهچ البلاغه (علمی پژوهشی) مجله: پژوهش¬نامه علوی، دوره ۸، شماره ۱، از ۴۳ تا ۷۰
• تحلیلی راجع به آرا و اندیشه¬های شیخ فضل¬الله نوری و تأثیر آن در نهضت بیداری اسلامی با تکیه بر سنت اصولی¬گری متکامل مجله: جستارهای سیاسی معاصر (پاییز و زمستان ۱۳۹۰، سال دوم، شماره ۲، از ۵۹ تا ۷۲)
• تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی (بهار ۱۳۸۵، شماره ۱۲، از ۱۷۳ تا ۱۹۵)
• رساله عملیه سیاسی؛ چیستی و ضرور ت مجله: پژوهشهای علم و دین، دوره ۹، شماره ۱، از ۲۹ تا ۵۰
عضویت در شوراها، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی
• مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه دولت اسلامی ۱۳۸۹-۱۳۸۶
• مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۴
• عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات امت و رسانه ۴ ۱۳۹۳
• عضو کمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشگاه علوم انسانی ۹۳ ۱۳۹۰
• عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۲ ۱۳۸۲
• عضو شورای انتشار اسناد ریاست جمهوری ۱۳۸۶
• دبیر کمیته علمی طرح اعتلا و ساماندهی علوم انسانی از سال ۱۳۹۴
• عضویت در شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلاء علوم انسانی از سال ۱۳۹۷
سوابق اجرایی، مدیریتی و نظارتی
• معاون اداری و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹
• معاون دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴
• معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ۱۳۸۵-۱۳۸۴
• مدیر کل امور سیاسی و امنیتی ریاست جمهوری ۱۳۸۸-۱۳۸۵
• رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ۱۳۸۹
• دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت ۱۳۹۰
• رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۳ ۱۳۹۲
• مدیر گروه پژوهشی نظریه پردازی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۳

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸