دکتر فرهاد زیویار

تعداد بازدید:۱۹۴۳۵

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

 

مشخصات فردی
نام فرهاد
نام خانوادگی زیویار
سال تولد ۱۳۴۸
تلفن محل کار ۸۸۶۱۰۳۹۳
مدارک تحصیلی
  • دکتری علوم سیاسی

سوابق پژوهشی
• کارشناسی پژوهشی گروه اندیشه سیاسی اسلام و عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی
• فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی: دهها مورد استاد راهنما و مشاور رساله‌های دوره‌های دکتری و فوق لیسانس
• تدریس در مقاطع دکتری و فوق لیسانس
عضویت و همکاری در طرح‌های پژوهشی
• ادبیات جهادی در جنگهای ایران و روسیه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح ۱۳۷۹(
• اولویت‌ها و حساسیت‌ها در مدیریت حضرت علی (ع)، دانشگاه تهران
• روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح ۱۳۸۴(
• پژوهشی تاریخی راجع به جنگ های ایران و روس با تأکید بر هویت ملی ایران (۳-۱۳۹۲(
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه های ایرانیان در اوایل دوره قاجار (۴-‌۱۳۹۳(
• مناسبات سیاسی دولتهای صفویه و عثمانی (با تأکید بر مکاتبات رسمی دوره شاه طهماسب و سلطان سلیمان قانونی)

کتاب:
- اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (جلد یک) تحمیل پیمان سه جانبه، اعلان جنگ به آلمان و تصرف اماکن و اموال
- اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (جلد دوم) سانسور و مداخله در امور پولی و مالیاتی

مقالات
• مقاله منبع شناسی و جریان‌شناسی فرهنگی و تاریخی جنگهای ایران و روسیه
• مقاله علمی پژوهش ادبیات جهادی در جنگهای ایران و روسیه
• ارائه و چاپ مقاله هویت ملی و آسیب شناسی آن در همایش تعامل اسلام و ایران
• مقاله علمی و پژوهشی روشنفکران و ادبیات دوره مشروطیت
• چاپ نقد، بررسی و مقدمه ۵ اثر و متن اصلی یکصدمین سالگرد مشروطه
• مقاله مبانی تحول استعلایی
• مقاله تاملی بر نقش اقوام در باز تولید فرهنگت ملی
• مقاله تحلیلی راجع به اندیشه های شیخ فضل اله نوری و تاثیر آن بر نهضت بیداری اسلامی
• کندوکاوی پیرامون اندیشه سیاسی آیت اله طالقانی حد واسط مکتب قم و نجف مجله: جستارهای سیاسی معاصر (زمستان ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره ۴، از ۲۷ تا ۴۵)
• نقش و رویکرد آیت اله سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در مواجهه با نهضت مشروطه مجله: جستارهای سیاسی معاصر، (تابستان ۱۳۹۳، سال پنجم، شماره ۲، از ۴۵ تا ۶۴)
• بازشناسی گزاره های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن مجله: پژوهش¬نامه انتقادی متون و برنامه علوم انسانی، (تابستان ۱۳۹۳، شماره ۳۱، از ۴۷ تا ۶۶)
• تاثیر سیاستهای فرهنگی پهلوی بر بروز بحران هویت زن ایرانی (با تاکید بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی زنان ایران) مجله: فرهنگی تربیتی زنان و خانواده (پاییز، ۱۳۹۵، شماره ۳۶، از ۷ تا ۳۲)
• بازنمایی تاریخی روند شکل گیری سکولاریسم با تاکید بر نقد امکان سکولاریسم اسلامی
• نکاتی چند پیرامون منبع شناسی و جریان شناسی فرهنگی تاریخی جنگهای ایران و روس (علمی پژوهشی) مجله: فرهنگ (پاییز و زمستان ۱۳۷۷، شماره ۲۷ و ۲۸ (۲۶ صفحه از ۱۶۱ تا ۱۸۶)
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه میرزا صالح شیرازی (تحلیل و نقد تاریخی جریان اصلاح فرهنگی در مواجهات ایران و غرب (علمی پژوهشی) مجله: پژوهشهای سیاسی جهان اسلام (پاییز ۱۳۹۶، شماره ۲۴، از ۲۶ تا ۷۳)
• تأثیر تکنولوژی¬های اطلاعاتی و ارتباطی بر گفتمان امنیتی نظام بین¬الملل (علمی پژوهشی) مجله: رساله و فرهنگ، (پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۱۲، از ۱۱۹ تا ۱۴۴
• ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر (زمستان ۱۳۹۴، سال ششم، شماره ۴، از ۷۹ تا ۹۴
• شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد (علمی پژوهشی) مجله: پژوهش¬های علم و دین (بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۱، از ۶۱ تا ۷۸
• نوآوری¬های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در جریان¬شناسی اصلاح گرایانه و اصولی دوران معاصر (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر (بهار و تابستان ۱۳۹۰، سال دوم شماره ۱، از ۹۵ تا ۱۱۶.
• بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه عبدالطیف شوشتری (علمی پژوهشی) مجله: جستارهای سیاسی معاصر، دوره ۸ شماره ۲۵ پاییز، ۱۳۹۶، از ۱۴۵ تا ۱۶۶.
• بازشناسی عناصر و مؤلفه¬های هویت ملی در جنگ¬های ایران و روسیه (علمی پژوهشی)
• تبیین تحولات اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع) نهچ البلاغه (علمی پژوهشی) مجله: پژوهش¬نامه علوی، دوره ۸، شماره ۱، از ۴۳ تا ۷۰
• تحلیلی راجع به آرا و اندیشه¬های شیخ فضل¬الله نوری و تأثیر آن در نهضت بیداری اسلامی با تکیه بر سنت اصولی¬گری متکامل مجله: جستارهای سیاسی معاصر (پاییز و زمستان ۱۳۹۰، سال دوم، شماره ۲، از ۵۹ تا ۷۲)
• تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی (بهار ۱۳۸۵، شماره ۱۲، از ۱۷۳ تا ۱۹۵)
• رساله عملیه سیاسی؛ چیستی و ضرور ت مجله: پژوهشهای علم و دین، دوره ۹، شماره ۱، از ۲۹ تا ۵۰
عضویت در شوراها، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی
• مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه دولت اسلامی ۱۳۸۹-۱۳۸۶
• مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۴
• عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات امت و رسانه ۴ ۱۳۹۳
• عضو کمیسیون دائمی هیات امنا پژوهشگاه علوم انسانی ۹۳ ۱۳۹۰
• عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۹۲ ۱۳۸۲
• عضو شورای انتشار اسناد ریاست جمهوری ۱۳۸۶
• دبیر کمیته علمی طرح اعتلا و ساماندهی علوم انسانی از سال ۱۳۹۴
• عضویت در شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلاء علوم انسانی از سال ۱۳۹۷
سوابق اجرایی، مدیریتی و نظارتی
• معاون اداری و مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹
• معاون دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴
• معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ۱۳۸۵-۱۳۸۴
• مدیر کل امور سیاسی و امنیتی ریاست جمهوری ۱۳۸۸-۱۳۸۵
• رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری ۱۳۸۹
• دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت ۱۳۹۰
• رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۳ ۱۳۹۲
• مدیر گروه پژوهشی نظریه پردازی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۳

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱