پایان نامه ها

تعداد بازدید:۲۳۹۹

ردیف

دانشجو

عنوان رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

ابراهیم مجیدی

 

شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان اسلامی شرق و غرب جهان اسلام(فارابی، ابن سینا، ابن رشد)

 

هادی وکیلی

 

محمود جنیدی جعفری

 

1392/10/30

 

2

احمد رهدار

 

گام‌های نظری شیعه برای گذار از حاشیه به هسته قدرت سیاسی (با‌تأکید بر تجربه ایران اسلامی

 

داود مهدوی زادگان

 

محمد علی فتح اللهی

 

1392/08/08

 

3

ذبیح اله نعیمیان

 

بررسی تطبیقی دو  الگوی حکومت دینی: تئوکراسی و خلافت اسلامی

 

محمد علی فتح اللهی

 

داود مهدوی زادگان/فرج اله علی قنبری

 

1392/07/01

 

4

عباس واعظی دهنوی

 

مبانی فقهی سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری

 

داود مهدوی زادگان

 

محمد علی فتح اللهی

 

1392/10/18

 

5

موسی فقیه حقانی

 

تکاپوهای نظری، سیاسی وتشکیلاتی فراماسونری درعصرمشروطه وپهلوی درایران ( انقطاع یا تداوم

 

رضا داوری

 

موسی نجفی

 

1393/03/13

 

6

سید رضا حسینی

 

تأثیر معاهدات مرزی و سیاسی در ایران عصر قاجار بر حاکمیت و هویت ملی

 

موسی نجفی

 

 

1393/06/30

 

7

احمد مردشتی

 

بررسی مبانی فقهی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

داود مهدوی زادگان

 

عبداله قنبرلو

 

1393/10/22

 

8

شریف لک زایی

 

نگرشهای فلسفی سیاسی در آراء صدر المتألهین

 

محمد علی فتح اللهی

 

داود مهدوی زادگان/مرتضی واعظ جوادی

 

1391/07/05

 

9

نجمه کیخا

 

نسبت فعل سیاسی و فعل اخلاقی در حکمت متعالیه

 

محمد علی فتح اللهی

 

داود مهدوی زادگان/شریف لک زایی

 

1391/05/15

 

10

سیده معصومه حسینی

 

سیاست در داستانهای تمثیلی ایران با تاکیر بر کلیله و دمنه

 

محمد علی فتح اللهی

 

مهدوی/زهرا حیاتی

 

1394/12/04

 

11

رحیم امرایی

 

تاثیر ظهور جریانات تکفیری بر تمدن نوین اسلامی

 

فرهاد زیویار/شهرام یوسفی فر

 

عبدالرحمن حسنی فر/مالک شجاعی جشوقانی/قاسم پور حسن

 

1396/06/02

 

12

بتول یوسفی

 

بررسی نقش نظام مردم سالاری دینی در شکل گیری تمدن اسلامی -ایرانی

 

موسی نجفی

 

عبدالعلی رضایی/حبیب الله بابایی

 

1395/07/11

 

13

مجتبی زارعی

 

علم سیاست دینی و تجدد متعالیه(در بازشناسی بنیاد علمی تجدد دینیو تجدد سکولار)

 

غلامرضا اعوانی

 

مظفر نامدار

 

1390/12/01

 

14

عبدالکریم ارسطو  

 

بررسی اندیشه وحدت درجهان اسلام معاصر ،رویکردی در جهت الگوسازی نظام سیاسی برای عصر حاضر

 

محسن خلیجی

 

علیرضا صدرا/سید رحیم ابوالحسنی

 

1388/11/27

 

15

محمدمهدی اسماعیلی 

 

تطور اندیشه های سیاسی تشیع در دوره معاصر (با تاکید بر تحولات پنجاه ساله اخیر مکتب های نجف و جبل عامل)

 

موسی نجفی

 

محمد علی فتح اللهی

 

1388/09/23

 

16

سیدعبدالحسین حجت زاده دزفولی  

 

بازشناسی مفهوم "قدرت" در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

 

عماد افروغ

 

محمد علی  فتح اللهی

 

1387/11/02

 

17

عبدالرحمن حسنی‌فر 

 

مراتب نقد لیبرالیسم در اندیشه های سیاسی  معاصر ایران

 

عماد افروغ

 

داود مهدوی زادگان

 

1389/03/04

 

18

محمدتقی حسینی  

 

مبانی اندیشه سیاسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرن(با تاکید بر قانون اساسی ،"ره" و رهبری)

 

موسی نجفی

 

عباس عراقچی

 

1387/06/02

 

19

  فرهاد زیویار 

 

بررسی اندیشه اصلاحات اصولی (متکامل)در ارتباط با نظام ساز شیعه(طی دو قرن اخیر)

 

محمد علی فتح اللهی

 

موسی نجفی

 

1390/04/01

 

20

  سیدمهدی ساداتی نژاد 

 

بررسی تاثیر مدرنیسم بر اندیشه سیاسی معاصر ایران(از دهه چهل تا انقلاب اسلامی)

 

محمد علی فتح اللهی

 

موسی نجفی/حمید پارسانیا

 

1388/04/21

 

21

سیدکاظم سید باقری 

 

منطق تحول در فقه سیاسی شیعه (مطالعه موردی : دوران معاصر)

 

داودمهدوی زادگان

 

محمد علی فتح اللهی

 

1389/04/16

 

22

سیدرضا شاکری 

 

بررسی تطبیقی مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی جدید غرب و مقایسه آن با اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

 

رضا داوری اردکانی

 

داود مهدوی زادگان

 

1389/02/29

 

23

سعید صادقی

 

سعید صادقی

 

عماد افروغ

 

داود مهدوی زادگان

 

1390/10/13

 

24

کامیار صداقت ثمر حسینی 

 

جهانی سازی در اندیشه سیاسی متفکران عرب

 

مهدی گلشنی

 

محمد علی تسخیری

 

1388/05/11

 

25

فیروز اصلانی  

 

بررسی مناسبات دین و دولت ا شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332

 

عباسعلی عمید زنجانی

 

سعید زاهد زاهدانی

 

1386/06/28

 

26

علیرضا ذاکر اصفهانی 

 

شالوده فرهنگی گفتمان سیاسی عصر پهلوی اول

 

منوچهر محمدی

 

رضا داوری اردکانی

 

1384/02/17

 

27

علیرضا رجائی  

 

بسط ایدئولوژی در ایران

 

رضا داوری اردکانی

 

سید سعید زاهد زاهدانی

 

1385/04/29

 

28

علیرضا سبزیان موسی آبادی  

 

مبانی اندیشه سیاسی دراسلام

 

عباسعلی عمید زنجانی

 

محمود سریع القلم/رضا داوری اردکانی

 

1379/02/12

 

29

علی‌اکبر علیخانی  

 

عدالت در نگرش و روش سیاسی امام علی (ع)

 

سید مصطفی محقق داماد

 

رضا داوری اردکانی/عباسعلی عمید زنجانی

 

1382/03/11

 

30

محمدعلی فتح‌اللهی 

 

شکل گیری ملیت ایرانی در دوران اسلامی

 

رضا داوری اردکانی

 

کریم مجتهدی/زاهد اصفهانی

 

1381/08/18

 

31

حسین فرزانه‌پور  

 

تساهل و تسامح در اندیشه سیاسی اسلام

 

عباسعلی عمید زنجانی

 

محمود سریع القلم/رضا داوری اردکانی

 

1383/10/09

 

32

محمد صادق کوشکی  

 

مبانی سیاست مطلوب در قران کریم

 

عباسعلی عمید زنجانی

 

سید سعید زاهد زاهدانی

 

1383/07/09

 

33

محمد مهدی مجاهدی 

 

بنیادهای معرفتی غیر فقهی آرا سیاسی امام خمینی

 

عباسعلی عمید زنجانی

 

رضا داوری اردکانی

 

1384/02/28

 

34

سیدعلی محمودی  

 

فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی بر زمینه فلسفه نظری اخلاق

 

رضا داوری اردکانی

 

رضا داوری اردکانی/میر عبدالحسین نقیب زاده

 

1381/04/22

 

35

مظفر نامدار طالشانی

 

حکمت آرمانی و نظام شناخت عقلانی سیاست

 

کریم مجتهدی

 

رضا داوری اردکانی

 

1385/04/12

 

36

موسی نجفی  

 

مراتب ظهور فلسفه سیاست در متون فرهنگ و تمدن اسلامی

 

رضا داوری اردکانی

 

کریم مجتهدی

 

1379/04/29

 

37

مهدی سیاوشی

 

ارزیابی سیاستهای مذهبی عصر پهلوی بر اساس نظریه های هویت ملی ایران

 

فرهاد زیویار

 

موسی فقیه حقانی/محمد مهدی اسماعیلی

 

1395/10/20

 

38

مهدی فرازی

 

هندسه نوین جهانی و جایگاه قدرت ایران در نظام بین الملل در حال گذر

 

سید محمد کاظم سجادپور/عبدالرحمن حسنی فر

 

سید جلال دهقانی فیروزآبادی/محمود جنیدی جعفری

 

1395/11/25

 

39

مهدی رسولی فینی

 

عقلانیت سیاسی در قرآن کریم

 

سید محمد علی لسانی فشارکی/عبدالرحمن حسنی فر

 

محمود جنیدی جعفری

 

1395/11/26

 

40

سید مصطفی تقوی مقدم

 

مبانی و روش رهبری امام خمینی از نظریه پردازی انقلابی تا مدیریت جامعه پسا انقلابی

 

مصطفی ملکوتیان/عبدالرحمن حسنی فر

 

فرهاد زیویار/علیرضا ملائی توانی

 

1395/12/08

 

41

حامد جوکار

 

ساختار تمدن اسلامی در حوزه تشیع و تسنن (با تاکید بر فاطمیان و عباسیان در قرن چهارم) و نسبت آن با سنت نبوی (ص

 

محمد علی مهدوی راد/محمود جنیدی جعفری

 

محمود سریع القلم/رضا داوری اردکانی

 

1396/06/29

 

42

صالح زارعی

 

بررسی رویکردهای ناظر بر تاثیر عرفان و تصوف بر تمدن گذشته اسلامی تا پایان عصر صفوی

 

قاسم پور حسن درزی

 

فرهاد زیویار/هادی وکیلی

 

1396/07/04

 

43

سید سعید آریا نژاد

 

سهم و نقش عقلگرایی درتمدن نوین اسلامی با تاکید بر عقل  حکمی

 

موسی نجفی/قاسم پورحسن درزی

 

هادی وکیلی

 

1396/07/04

 

44

ابراهیم شفیع پور کشتلی

 

بازسازی فلسفه مدنی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر بازسازی جوامع بعد از فروپاشی

 

موسی نجفی

 

شهرام یوسفی فر/موسی فقیه حقانی

 

1396/07/15

 

45

هادی

میرانی مقدم

 

تبیین اصول حاکم بر شیه های تصمیم گیری حضرت آیت الله خامنه ای در مواجه با چالش های سیاسی خارجی ایران: مطالعه موردی ماجرای طالبان ،پرونده هسته ای ایران ،مشارکت ایران در سوریه

 

یحیی فوزی

 

عبدالرحمن حسنی فر

/

فرج الله علی قنبری

 

 

46

رضا

غلامی

 

 

نظام عقلانیت سیاسی اسلام و جایگاه آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

 

موسی نجفی

 

حمید پارسانیا

/

محسن رضوانی

 

 

47

محمد سجاد

نجفی

 

مناسبات فلسفه سیاسی و هنر هفتم در یکصد سال اخیر

 

رضا داوری

 

رضا اکبری

/

محمد علی نجفی

 

 

48

سید یاسر

جبرائیلی

 

اندیشه سیاسی سازوکار تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی

 

موسی نجفی

 

سید فضل الله موسوی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸