فریبا سادات محسنی سهی

تعداد بازدید:۳۲۰۳

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها   
 
    
 

 

نام ونام خانوادگی: فریبا سادات محسنی سهی

تاریخ تولد: ۱۳۵۷

سوابق تحصیلی:

۱ - کارشناسی: رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران (حائز رتبه اول در میان دانشجویان فارغ التحصیل درسال ۱۳۷۹)

۲ - کارشناسی ارشد: رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی (حائزرتبه سوم در میان دانشجویان فارغ التحصیل سال ۱۳۸۴)

۳ - دکتری تخصصی: رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۹۵

معدل مقطع کارشناسی :۳۸/۱۸

معدل مقطع کارشناسی ارشد :۶۷/۱۷

معدل مقطع دکتری تخصصی :۸۶/۱۷

موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

تأثیر تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی CITS) )بر گفتمان امنیتی نظام بین الملل پس از جنگ سرد.(کسب امتیاز عالی)

موضوع رساله دکتری:

تأثیر دیپلماسی مکمل بر ارتقاء جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران (کسب امتیاز عالی ۵/۱۹)

سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس عمومی رشته حقوق (حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، مقدمه علم حقوق) دردوره های فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳ و۱۳۸۴.
 2. مدرس کارگاه آموزشی روش تدریس درس انقلاب اسلامی به مدت ۱۶ ساعت ویژه اساتید معارف اسلامی .۱۳۹۷.

۳- تدوین جزوه آموزشی تکنیکهای ارتباطی وفنون مذاکره (در عرصه بین المللی)، ویژه دوره های آموزشی کارکنان دولت .۱۳۸۶

سوابق پژوهشی

کتاب

 1. تألیف کتاب از تلاش تا ناکارآمدی بررسیعملکردسازمان ملل درایجادعدالت وامنیت بین المللی (در فرآیند چاپ)
 2. تألیف کتاب گفتمان امنیتی نظام بین الملل در پرتو تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی (در فرآیندچاپ)
 3. تألیف کتاب بررسی فرآیند نظارتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد (در فرآیند چاپ)

مقالات علمی- پژوهشی

 1. تأثیر دیپلماسی علم وفناوری بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی -پژوهشی مدبریت در دانشگاه اسلامی، بهار وتابستان ۱۳۹۴
 2. گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، بهار ۱۳۹۴
 3. تأثیر دیپلماسی مکمل بر ارتقاءجایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی -پژوهشی سیاست دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، ۱۳۹۵.
 4. تأثیر تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی بر گفتمان امنیتی نظام بین الملل، نشریه علمی -پژوهشی فرهنگ ورسانه وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پاییز وزمستان ،۱۳۹۵.
 5. روند اصلاحات در شورای امنیت، ایده ها، آثار احتمالی وراهبرد جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۵.

مقالات علمی-ترویجی

 1. مقاله با عنوان" ارتقاء حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران" ارائه به موسسه همکاری های بین المللی کره ( KOICA ) (مرکز آموزش های منطقه ای سازمان ملل در آسیا )۱۳۹۰.

۲- مقاله" زنان صلح وادیان"، ارائه به همایش بین المللی زنان، صلح وادیان آسمانی ،۱۳۹۰.

گواهینامه های علمی-کاربردی-آموزشی

۱- گواهینامه بین المللی" ارتقاء حقوق زنان"، موسسه همکارهای بین المللی کره جنوبی ،۱۳۹۰

۲- گواهینامه دوره آموزشی سفیران نور"حضور کیفی، مؤثر وفرهنگی در مجامع بین المللی"، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، ۱۳۸۶.

۳- گواهینامه" نگارش علمی در روابط بین الملل"، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،۱۳۹۳.

۴- گواهینامه کارگاه آموزشی" حقوق بشر زنان وکودکان"، دانشکده وزات امور خارجه ۱۳۹۱.

۵- گواهینامه کارگاه آموزشی"دیپلماسی عمومی کاربردی" دانشکده وزارت امور خارجه، ۱۳۹۱.

۶- گواهینامه"دوره های آموزشی زبان مقدماتی، متوسط وپیشرفته زبان انگلیسی" از مرکز آموزش های سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ،۱۳۸۶.

۷- گواهینامه کارگاه آموزشی"روش تحقیق" معاونت آموزشی وپژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،۱۳۹۵

سوابق علمی-فرهنگی

۱- همکاری علمی با شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۵-۱۳۹۷

۲ - همکاری علمی باکارگروه تدوین احکام وبرنامه های برنامه پنجم توسعه در بحث تهاجم فرهنگی ودشمن شناسی ،۱۳۹۰

۳- طراحی ونظارت بردوره های آموزشی ویژه مبلغین وهیأت های اعزامی از جمهوری اسلامی به خارج از کشورو مجامع بین المللی ۱۳۸۶-۱۳۸۹.

۳-۱- طراحی علمی، برنامه ریزی ونظارت بردوره های آموزشی توانمند سازی زنان متخصص ومتعهد جهت حضور در مجامع بین المللی (با عنایت به امنیتی شدن مباحث حقوق بشری زنان )۱۳۸۶-۱۳۹۰.

۳-۲- طراحی علمی دوره های مطالعاتی ویژه گروههای اعزامی ازدیگر کشورها (با موضوع جریان شناسی حقوق بشری، دیدگاهها ودستاوردهای ج. ا. ایران در این خصوص ).۱۳۸۶-۱۳۹۰.

 1. عضو فعال کانون فرهنگی کفا وابسته به دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه تهران، طی سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۴

 

سایر فعالیت های علمی

 

 1. همکاری با کمیته علمی سومین اجلاس وزراتی زنان سازمان همکاری های اسلامی ،۱۳۸۹
 2. همکاری با کمیته علمی اجلاس بین المللی زنان برگزیده ادیان آسمانی ،۱۳۹۰

 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱