طرح های اتمام یافته

تعداد بازدید:۱۳۵۸

مجری

عنوان طرح

سید رضا حسینی

نگاهی به مفهوم هویت ملی و حکومت دینی در بخشی از مطبوعات سال 32-1320

سید رضا حسینی

تمدن در تفسیر نمونه

فرهاد زیویار

ادبیات جهادی در جنگهای ایران و روسیه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح 1379(

 

فرهاد زیویار

اولویت‌ها و حساسیت‌ها در مدیریت حضرت علی (ع)، دانشگاه تهران

 

فرهاد زیویار

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه، دانشگاه تهران (چاپ خلاصه طرح 1384

فرهاد زیویار

پژوهشی تاریخی راجع به جنگ های ایران و روس با تأکید بر هویت ملی ایران (3-1392(

 

فرهاد زیویار

بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه های ایرانیان در اوایل دوره قاجار( 4-‌1393(

 

فرهاد زیویار

مناسبات سیاسی دولتهای صفویه و عثمانی (با تأکید بر مکاتبات رسمی دوره شاه طهماسب و سلطان سلیمان قانونی)

 

مالک شجاعی

تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن

مالک شجاعی

بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته فلسفه و اشتغال دانش آموختگان آن از آغاز تا کنون

بتول یوسفی

 

بررسی جریان بیداری اسلامی در قرن معاصر با تأکید بر اندیشه امام خمینی و آیت الله خامنه­ای

بتول یوسفی

جایگاه مؤلفه ملیّت در ساخت تمدن اسلامی

سید حسین حسینی

الگوی ترویج در اسلام (نظام ترویج از دیدگاه علمای اسلامی معاصر)، دانشگاه شیراز و وزارت جهادکشاورزی (1369-1371).

 

سید حسین حسینی

بررسی شیوه­های نهادینه­سازی نهضت تولید علم و کرسی­های نظریه پردازی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کرمان (1385- 1386).

 

سید حسین حسینی

مجری طرح پژوهشی تحلیل میزان آشنایی استادان دانشگاه با مفهوم نقد، نظریه علمی و کرسی­های نظریه‌پردازی، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران (1387)

 

سید حسین حسینی

تنظیم چشم­انداز 5 ساله پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران (1388)

سید حسین حسینی

تحلیل امکان تحقق علم اسلامی و چیستی مفهوم علوم انسانی اسلامی نزد اندیشمندان معاصر ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1391- 1393)

سید حسین حسینی

ممیزی تحولات برنامه‌ریزی درسی حوزه علوم انسانی با تاکید برفناوری و نوآوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(1392)

سید حسین حسینی

ارزشیابی برنامه­ریزی درسی تعلیمات اسلامی دوره ابتدایی، شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش(1391-1393)

سید حسین حسینی

فرآیند نقد و بررسی متون در گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1394)

سید حسین حسینی

تدوین منابع درسی توسط گروههای تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1395)

سید حسین حسینی

اصول راهنمای تنظیم مقالات نقد ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( 1395)

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۸