کتاب‌ها

تصویر جلدعنوان نویسندهانتشاراتسال نشر محل نشر حوزه تخصصی
 
1.jpgفلسفه انقلاب اسلامی و آینده ماموسی نجفیآرما1398اصفهاناندیشه سیاسی ، تمدن اسلامی
1.jpgدر آمدی بر تمدن اسلامی (رهیافتی پیرامون ماهیت ، ظرفیت و امکانات تمدن نوین اسلامی)بتول یوسفیآرما1397اصفهانتمدن اسلامی
1.jpgاز علم دینی تا توسعه ی فرهنگی در کرسی های نظریه پردازیسید حسین حسینیجامعه شناسان1397تهرانعلم دینی ، علم پژوهی
1.jpgمقدمه ای بر فلسفه علوم انسانیمالک شجاعی جوشقانیحوزه و دانشگاه1396قمفلسفه ، علوم انسانی
1.jpgتمدن رضوی : مؤلفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا (ع)موسی نجفیآرما1396اصفهاناندیشه سیاسی ، تمدن اسلامی
1.jpgتعلیم و تربیت اسلامی (2 جلد)به کوشش سید حسین حسینیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1395تهرانتعلیم و تربیت اسلامی
1.jpgتمدن پژوهی: مطالعات مفهومی تمدن اسلامیسید حسین حسینیجامعه شناسان1395تهرانتمدن شناسی
1.jpgدفتر تربیت (2جلد)اثر سید علی اکبر حسینی ، به کوشش سید حسین حسینیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1394تهرانتعلیم و تربیت اسلامی
1.jpgنقد در تراز جهانی (2جلد)به اهتمام سید حسین حسینیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1394تهراننقدپژوهی
1.jpgرصد نوآوری در پژوهش های دینیعبدالمجید مبلغیپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1394قمدین پژوهی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸