سید مصطفی شهرآیینی

تعداد بازدید:۵۶۴۱

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 

 

 

دانشیار پایه 16

پیشینه آموزشی

کارشناسی فلسفه: دانشگاه تهران (74-1370) رتبه نخست کارشناسی فلسفه، ورودی سال 70

کارشناسی ارشد فلسفه: دانشگاه تهران (77-1374) رتبه دوم کارشناسی‌ارشد فلسفه، ورودی سال 74 (پایان‌نامه: ترجمه کتاب درباره اختیار بشر اثر شلینگ از انگلیسی به فارسی به راهنمایی دکتر داوری و مشاوره دکتر مجتهدی)

دکتری فلسفه: دانشگاه تهران (87-1382) رتبه نخست دکتری فلسفه، ورودی سال 82 (رساله: تفسیر روش‌شناختی تأملات در فلسفه اولی اثر دکارت با راهنمایی دکتر داوری و مشاوره دکتر خاتمی و دکتر عالمی [این رساله سال 1389با عنوان تأملاتی درباره تأملات دکارت توسط نشر ققنوس منتشر شده است])

پیشنه‌ تدریس( از سال 1375 تا 1385)

دروس عربی، زبان انگلیسی، فلسفه و منطق در دبیرستان‌های مختلف در تهران

پیشنه‌ تدریس( از سال 1385 تا 1385کنون)

زبان تخصصی فلسفه (کارشناسی)

تفسیر متون فلسفی (کارشناسی)

تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم (کارشناسی)

منتخب متون فلسفی و کلامی به‌زبان فارسی (کارشناسی)

فلسفه دکارت (کارشناسی ارشد، دکتری)

فلسفه تطبیقی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

جاودانگی نفس (کارشناسی ارشد)

براهین اثبات خدا (کارشناسی ارشد)

پیشینه پژوهشی

راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. «فلسفه دکارت: بستری برای علم نوین» (دفاع‌شده) آقای محسن آزادیخواه
 2. «فلسفه ‌دکارت به قرائت جان کاتینگم» (دفاع‌شده) خانم عزیزه زیرک باروقی
 3. «جایگاه انفعالات در فلسفه دکارت» (دفاع‌شده) خانم نفیسه فرقانی
 4. «مکاتبات دکارت و شاهزاده الیزابت» (دفاع‌شده) خانم سعیده جلال زاده
 5. «فلسفه ‌تطبیقی به قرائت پُل ماسون اُرسِل» (دفاع‌شده) آقای محمدسینا میرزایی
 6. «مطالعه تطبیقی نفس در فلسفه‌ باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفه‌ دکارت» (دفاع‌شده) خانم مهدیه آهنی
 7. «گذر از نفس به ذهن در فلسفه دکارت» (دفاع‌شده) خانم نسرین فیروز
 8. «مفهوم شهود در فلسفه‌ دکارت» (دفاع‌شده) خانم فرانک پیری صوفیانی
 9. «عصر جدید به‌مثابه عصر دکارتی از نگاه هایدگر» (دفاع‌شده)، آقای مسعود علی‌زاده
 10. «مطالعه تطبیقی تأملات دکارت و تأملات دکارتی هوسرل» (دفاع‌شده)، خانم غزاله سبوکی
 11. «تصور خدا در نزد ابن‌عربی و اسپینوزا» (دفاع‌شده)، آقای علی عزیزی، راهنمایی مشترک با دکتر مرتضی شجاری
 12. «مطالعه تطبیقی جایگاه شک در دکارت و هیوم» (دفاع‌شده)، خانم فریده لازمی
 13. «تصور خدا در نزد دکارت و ملاصدرا» (دفاع‌شده)، آقای ادریس ویسی، راهنمایی مشترک با دکتر مرتضی شجاری
 14. «مطالعه تطبیقی درباره پایدیا در افلاطون و تربیت در باباافضل کاشانی» (دفاع‌شده)، خانم زهرا محترمی، راهنمایی مشترک با دکتر مجید صدرمجلس
 15. «جوهر در دکارت و اسپینوزا» (دفاع‌شده)، خانم معصومه قلی‌پور
 16. «علیت در بارکلی و هیوم» (دفاع‌شده)، خانم معصومه عظیمی‌نژاد
 17. «براهین اثبات خدا در دکارت و ملاصدرا» (در دست نگارش)، خانم آمنه منصوری، راهنمایی مشترک با دکتر مرتضی شجاری
 18. مطالعه‌ی تطبیقی انسان‌شناسی در جان لاک و توماس هابز ((در دست نگارش))، خانم مریم شاهمرادی،
 19. مطالعه‌ی تطبیقی فمینیسم در مری استل و سیمون دوبوار (در دست نگارش)، خانم فرشته رشوندی
 20. «الهیات ریاضیاتی در نیکولا کوزایی» (در دست نگارش)، آقای صمد اوسط
 21. «مطالعه‌ی تطبیقی مفهوم غرب در نگاه رضا داوری و سیدجواد طباطبائی»، (در دست نگارش) کیانوش صادقی

 

مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. «بررسی روش هندسی در فلسفه اسپینوزا» به‌راهنمایی دکتر نوظهور، (دفاع‌شده)
 2. «جایگاه خدا در فلسفه اسپینوزا» به‌راهنمایی دکتر نوظهور، (دفاع‌شده)
 3. «قانون و مشیت الهی در فلسفه اسپینوزا» به‌راهنمایی دکتر نوظهور، (دفاع‌شده)
 4. «آزادی در اسپینوزا» به‌راهنمایی دکتر نوظهور، (دفاع‌شده)
 5. «اسپینوزا و ابن‌میمون» ، به‌راهنمایی دکتر نوظهور، (دفاع‌شده)
 6. «نگاه ایزوتسو به فلسفه تطبیقی» ، به‌راهنمایی دکتر حسن فتحی، (دفاع‌شده)
 7. «ایده‌آلیسم شکاکانه دکارت از منظر ایده‌آلیسم استعلائی کانت» به‌راهنمایی دکتر محمدرضا عبدالله‌نژاد، (دفاع‌شده)
 8. «فلسفه اخلاق مقایسه‌ای: مارکسیسم ایرانی و سروش متأخر» به‌راهنمایی دکتر مسعود امید (دفاع‌شده)
 9. «بررسی بحران مدرنیته» به‌راهنمایی دکتر اصغری  (دفاع‌شده)
 10. «سبک مدیتیشن در فلسفه‌ی دکارت و آگوستین» (دفاع‌شده)، خانم مریم غازی، به‌راهنمایی دکتر ایلخانی

راهنمایی رساله‌های دکتری

 1. «آزادی در فلسفه اسپینوزا» (دفاع‌شده)، خانم بتول ذوالقدر، راهنمایی مشترک با دکتر نوظهور
 2. «بررسی مبانی مابعدالطبیعی آرای سیاسی هابز و اسپینوزا» (دفاع‌شده)، خانم بیان کریمی، راهنمایی مشترک با دکتر نوظهور
 3.  «خوانش ماتریالیستی از فلسفه اسپینوزا» (دفاع‌شده)، آقای محسن تهرانی، راهنمایی مستقل با مشاوره دکتر صوفیانی
 4. «رابطه میان اخلاق و زیبایی‌شناسی در اندیشه هیوم»( دفاع‌شده)، آقای ذوالفقار همتی،‌ راهنمایی مشترک با دکتر پیکانی
 5. «بررسی انتقادی ایرادات گیلبرت‌رایل بر دوگانه‌انگاری دکارت» (دفاع‌شده)، آقای سیدحسین حسینی، راهنمایی مشترک با دکتر محمدرضاعبدالله‌نژاد
 6. «نقد ساختاری-کارکردی اسپینوزا بر سیاست مبتنی بر دین: با تمرکز بر رساله الهیاتی سیاسی» (دفاع‌شده)، آقای محمدسینا میرزایی، راهنمایی مستقل با مشاوره دکتر اصغری
 7. «اعتباربخشی به عقل در تأملات در فلسفه‌ اولی» (در دست نگارش)، خانم عزیزه زیرک باروقی، راهنمایی مستقل با مشاوره دکتر مجید صدرمجلس
 8. «مبانی مابعدالطبیعی فیزیک دکارتی»(در دست نگارش)، آقای مجتبی جلیلی،‌ راهنمایی مستقل با مشاوره دکتر اصغری
 9. «مسأله صدق در مابعدالطبیعه دکارت» (در دست نگارش)، خانم ساجده فیروزبخت، راهنمایی مستقل با مشاوره دکتر امید
 10. «فلسفه‌ی ویتگنشتاین متأخر و توجیه باورهای دینی» (در دست نگارش)، خانم سارا قرلباش، راهنمایی مشترک با دکتر احمدی افرمجانی
 11. «بررسی و تحلیل روش آموزش فلسفه در آثار ملاصدرا با رویکرد فلسفه به‌مثابه مشی زندگی (نظریه‌ی پی‌یِر آدو)» (در دست نگارش)، آقای پیر حسینلو، راهنمایی مشترک با سرکار خانم دکتر کمالی‌زاده

 

مشاوره رساله‌های دکتری

 1. «ماهیت من استعلائی و کارکردهای آن در فلسفه کانت» (دفاع شده)، آقای بهزاد حسن‌پور به‌راهنمایی دکتر مسعود امید
 2. «مقایسه‌ی آراء ابن‌سینا و ملاصدرا در باب بهجت و سعادت» (در دست نگارش)، آقای آهوپای، به راهنمایی دکتر هادی وکیلی

کتاب‌ها

تألیف

 1. تأملاتی درباره تأملات دکارت، تفسیر روش‌شناختی کتاب تأملات دکارت، با مقدمه دکتر داوری (انتشارات ققنوس، تهران، 1388)

ترجمه (انگلیسی به فارسی)

 1. قلب اسلام نوشته دکتر سیدحسین نصر در معرفی دین اسلام پس از یازده سپتامبر، برنده جایزه تحقیقات اسلامی از سوی سازمان تربیت و علوم فرهنگ اسلامی(آیسسکو) وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی (انتشارات حقیقت، تهران، 83)
 2. در جستجوی امر قدسی، مجموعه مصاحبه‌های رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر (نشر نی، تهران، 84، )
 3. فلسفه اسپینوزا نوشته ایرول هریس، با مقدمه دکتر جهانگیری (نشر نی، تهران، 1389)
 4. فلسفه دکارت نوشته جان‌کاتینگم (نشر نی، تهران، 1392)
 5. جلد چهارم تاریخ فلسفه راتلج، «دوره‌ نوزایی و عقل‌گرایی»  (انتشارات حکمت و انجمن حکمت و فلسفه، تهران، 1392)
 6. تفسیر هرمنوتیکی کتاب آیه نور ملاصدرا نوشته دکتر محسن صالح (در دست انتشار در بنیاد حکمت اسلامی صدرا)
 7. جلد چهارم تاریخ فلسفه آکسفورد، «عقل‌گرایان»، نوشته جان کاتینگم (در دست ویرایش و آماده‌سازی برای چاپ در انتشارات سمت)
 8. مابعدالطبیعه ماهیت بشر در فلسفه‌ی دکارت، نوشته جاستین اسکیری، انتشارات Continuum، (در حال ویرایش و آماده‌سازی نهایی برای تحویل به نشر نی)
 9. جلد پنجم تاریخ فلسفه‌ی راتلج، (فلسفه‌ی بریتانیایی و دوره‌ی روشن‌گری)، در دست ترجمه برای چاپ در انتشارات حکمت

ویراستاری

 1. دین در دنیای مدرن، نوشته پروفسور وینسنت برومر، (کتاب دو زبانه) (انتشارات پژواک کیوان با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، تهران، 1384)
 2. تاریخ فلسفه اسلامی (جلد دوم) زیر نظر سیدحسین نصر و اُلیور لیمن (انتشارات حکمت، تهران، 86)
 3. با احترام، مجموعه مقالات دکتر غلامعلی حداد عادل (انتشارات هرمس، اردیبهشت 1388)
 4. تاریخ فلسفه راتلج، جلد اول: از آغاز تا افلاطون؛ مترجم حسن فتحی، (انتشارات حکمت، تهران، 92)

مقالات چاپ‌شده

(علمی‌-پ‍ژوهشی)

 1. «مقدمه‌ای بر مبحث روش در فلسفه دکارت»، مجله «نامه مفید»، اردیبهشت 1387، جلد 4، شماره 1
 2. «تناسب سبک (ژانر) ادبی مدیتیشن با روش تحلیل دکارتی در تأملات»، مجله «پژوهش فلسفی»، بهار و تابستان 1389، سال 35، شماره‌ مسلسل216
 3. «امکان یا امتناع جاودانگی نفس در مابعدالطبیعه دکارت»، مجله «پژوهش‌ دینی»، پاییز و زمستان 1389، شماره ‌21
 4. «نظام فلسفی باباافضل: طرحی نو در فلسفه‌ اسلامی‌ــ‌ایرانی»، مجله‌ «فلسفه»، بهار و تابستان 1390، سال 39، شماره 1
 5. «وجود برای دیگری از دیدگاه سارتر» (مقاله مشترک)، مجله «پژوهش‌های فلسفی»، پاییز و زمستان 90، سال 5، شماره‌ 9
 6. «جایگاه خودشناسی در فلسفه افضل‌الدین کاشانی(باباافضل)»، مجله‌ «خردنامه ‌صدرا»، بهار 1391، شماره شصت‌و‌هفتم
 7. «تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت»، مجله «متافیزیک»، شماره سیزدهم، بهار و تابستان 91
 8. «فرض اَهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت»، مجله «پژوهش‌های فلسفی»، سال 7، شماره مسلسل 13، پاییز و زمستان 92
 9. «معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفه دکارت»، مجله «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، سال 14، شماره 2، بهار و تابستان 92
 10. «جایگاه شک در تأسیس نظام فکری دکارت» (مقاله مشترک)، مجله «حکمت و فلسفه»، سال دهم، شماره 37، بهار 93
 11. «جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت»، مجله «حکمت و فلسفه»، سال دهم، شماره چهارم، زمستان 93
 12. «بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کی‌یرکه‌گور و ژان‌پل سارتر»، مجله «شناخت»، شماره 1/70، بهار و تابستان 93
 13. «خوانش کربن از فلسفه تطبیقی»، مجله «تأملات فلسفی»، سال 5، شماره 14، بهار و تابستان 94
 14. «جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تأملات دکارت»، مجله «شناخت»، شماره 1/73، پاییز و زمستان 94
 15. «پیوند میان اندیشه پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب؛ مطالعه موردی: نظام فکری دکارت»، مجله «متافیزیک»، سال 7 شماره 19، تابستان 1394
 16. «فلسفه تطبیقی از نگاه پل ماسون اُرسل»، مجله «پژوهش‌های فلسفی»، سال 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395
 17. «بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم»، مجله «شناخت»، شماره 1/75، پاییز و زمستان 1395
 18. «عالم عقل و ماورای عقل در اندیشه عین‌القضات»، مجله «تاریخ فلسفه»، سال 7، شماره 3، زمستان 1395
 19. «رابطه طبیعت با خدا در دست‌گاه فکری اسپینوزا»، مجله «پژوهش‌های هستی‌شناختی»، شماره 10/5، زمستان 1395
 20. «شکاکیت هیوم: در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن»، مجله «نقدونظر»، سال 21، دوره 2، تابستان 1395
 21. «نقش خدا در نظام معرفت‌شناسی دکارت و آگوستین»، مجله «پژوهش‌های معرفت‌شناختی»، شماره 11، بهار و تابستان 1395
 22. «قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت»، مجله «پژوهش‌های فلسفی»، سال 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396
 23. «رهیافتی به ابعاد ناآشنای نظام فلسفی هیوم در باب تأسیس جهان‌بینی بدون خدا»، پژوهشنامه «فلسفه دین(نامه حکمت)»، سال 15، شماره اول (پیاپی 29)، بهار و تابستان 1396
 24. «مطالعه تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفه دکارت» مجله «متافیزیک»، سال 9، شماره 23، بهار و تابستان 1396
 25. «بررسی و نقد ترجمه فارسی حسن مرتضوی از جلد 4 تاریخ فلسفه راتلج»، مجله «پژوهشنامه انتقادی»، سال 17، شماره 5، آذر و دی 1396
 26. «تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل‌گیری فلسفه سیاسی او»، مجله «پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز» شماره 22، 1397
 27. "Spinoza on Method"، مجله «پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز» شماره 22، 1397
 28. «مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفه اسپینوزا»، مجله «حکمت و فلسفه» شماره 1، 1397
 29. «نقد کتاب تجسم فلسفه دکارت: خوانش فلسفه دکارتی از رهگذر علم دکارتی»، مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 59، 1397

 (علمی‌-ترویجی)

 1. «جایگاه اخلاق در نظام فکری دکارت»، مجله «جستارهای فلسفی»، سال 9، شماره 24، پاییز و زمستان 92
 2. «ادراک حسی، تخیل و حافظه در نظام فکری آگوستین»، مجله «آفاق حکمت»، تابستان 91
 3. «تبیین استعاره درخت دانش در دکارت»، نامه پژوهشی فلسفه و کلام وابسته به موسسه سه‌علامه دانشگاه تبریز ، پاییز و زمستان 89
 4. «زمان و دیمومت از نگاه دکارت»، نامه پژوهشی فلسفه و کلام وابسته به موسسه سه‌علامه دانشگاه تبریز ، پاییز و زمستان 89
 5. «مبانی نظری فلسفه دین کانت در نقدهای سه‌گانه» نامه پژوهشی فلسفه و کلام وابسته به موسسه سه‌علامه دانشگاه تبریز،  تابستان 86
 6. «جایگاه اخلاق در نزد باباافضل کاشانی»، نامه پژوهشی فلسفه و کلام وابسته به موسسه سه‌علامه دانشگاه تبریز، تابستان 86

بزرگ‌داشت‌ها

 1. «بومی‌سازی فلسفه با بهره‌گیری از قابلیت‌های زبان فارسی؛ مطالعه موردی: مجموعه  مصنفات افضل‌الدین کاشانی» بزرگ‌داشت استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در اسفندماه 90
 2. «مقایسه نظریه‌های سیاسی هابز و اسپینوزا» در بزرگ‌داشت استاد دکتر محسن جهانگیری در انجمن مفاخر ایران در آبان‌ 91

همایش‌ها

 1. مقاله «باباافضل احیاگر فلسفه در سده ششم»، نخستین کنگره ملی بزرگ‌داشت حکیم افضل‌الدین کاشانی، آبان 89، دانشگاه کاشان
 2. مقاله «بررسی ایرادهای ابن جوزی بر ابن سینا و غزالی در تلبیس ابلیس»، همایش ابن‌سینا و فیلسوفان اسلامی، مهرماه 90، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران
 3. مقاله «بومی‌سازی فلسفه»، دومین کنگره علوم انسانی، دی‌ماه 1390، تهران
 4. مقاله‌های «نسبت میان اخلاق و سیاست اسپینوزایی» و «رویکردی انتقادی به جایگاه اخلاقی حیوانات در نظام فکری دکارت» در سومین همایش ملی «بزرگ‌داشت سهروردی»، آبان‌ماه 91، دانشگاه زنجان
 5. مقاله «گذار از انسان و جهان سنتی به جهان و انسان مدرن در فلسفه دکارت» در شانزدهمین بزرگ‌داشت ملاصدرا، «انسان و جهان»، خردادماه 91، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران
 6. مقاله‌های «اندیشه پیشرفت: دغدغه اصلی تفکر فلسفی دوران مدرن در غرب» و «فلسفه تطبیقی: راهی برای احیای نقش فلسفه در زندگی»، هفدهمین بزرگ‌داشت ملاصدرا ، «فلسفه و راه زندگی»، خردادماه 92، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران
 7. مقاله‌های «رابطه صلح و انسان کامل نزد باباافضل کاشانی» و «فلسفه تطبیقی: بستری برای شکل‌گیری گفتمان فلسفی شرق و غرب» در هجدهمین بزرگ‌داشت ملاصدرا ، «فلسفه و راه زندگی»، خردادماه 93، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران
 8.  مقاله «مهار انفعالات بسترسازحاکمیت اخلاق مدرن» در نوزدهمین بزرگ‌داشت ملاصدرا ، «فلسفه و نظم عمومی»، خردادماه 94، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران
 9. مقاله‌های «اخلاق در نظام فکری دکارت» و «جایگاه اخلاق در نزد افضل‌الدین کاشانی» در چهارمین  همایش ملی «اخلاق و آداب زندگی»، اردیبهشت‌ماه 93، دانشگاه زنجان
 10. مقاله «زبان به‌مثابه مقوِّم فرهنگ» در همایش بین‌المللی «آینده فرهنگ»، اردیبهشت‌ماه 94، تهران
 11. مقاله «جایگاه زبان فارسی در عرفان» در همایش بزرگ‌داشت عارف سده پنجم: ابوالقاسم گُرّکانی، خردادماه 93، تهران
 12. مقاله «سبک ادبی مدیتیشن در تأملات دکارت و نسبت آن با تعلیم و تربیت» در همایش بین‌المللی «فلسفه در عمل»، مهرماه 93، دانشگاه خوارزمی، کرج
 13. مقاله «نگاه باباافضل کاشانی به فلسفه‌ورزی» در همایش ملی «فلسفه اسلامی و چالش‌های پیشِ رو» در دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت‌ماه 1395
 14. مقاله «مطالعه تطبیقی نفس در باباافضل کاشانی و ذهن در دکارت فرانسوی»، دومین همایش مطالعات تطبیقی، دانشگاه اصفهان، اسفندماه 1394
 15. مقاله «نقدی بر موضع هیوم در قبال برهان معجزه»، کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات، دانشگاه شهید مفتح، مهرماه 1395
 16. مقاله «شک، امکانی بر امتناع جوهر روحانی در فلسفه هیوم» کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات، دانشگاه شهید مفتح، مهرماه 1395

پیشینه شغلی

ــ همکاری با بنیاد حکمت اسلامی صدرا 79-80 به‌عنوان مترجم انگلیسی به فارسی

ــ ویراستار مجله «خردنامه صدرا» دارای امتیاز علمی- پژوهشی، وابسته به بنیاد حکمت اسلامی صدرا 79-80

ــ کارشناس گروه ادیان مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 80-82

ــ دبیر گروه ادیان مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 82-84

ــ همکاری با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به‌عنوان مترجم فارسی به انگلیسی

ــ عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز از سال 1387 تا شهریور 1398

ــ مدیر گروه فلسفه دانشگاه تبریز از آغاز سال 1393 تا شهریور 1397

ــ عضو گروه «فلسفه، کلام، ادیان و عرفان» وابسته به شورای بررسی متون علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی از دی‌ماه 1394 تا کنون

ــ عضو کارگروه تخصصی فلسفه در شورای تحول علوم انسانی از خردادماه 1396 تاکنون

ــ عضو شورای گسترش آموزش عالی و کارگروه تخصصی فلسفه در وزارت علوم از اسفندماه 1397 به مدت 2 سال

ــ عضو انجمن فلسفه میان فرهنگی

ــ دبیر علمی «نخستین همایش تخصصی ترجمه در چهار حوزه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان» که با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه امام صادق، پردیس فارابی دانشگاه تهران و گروه فلسفه دانشگاه تبریز در 8 اسفندماه 1396 در دانشگاه تبریز برگزار شد.

 

افتخارت

 1. پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز در سال 1396
 2. ناقد برتر متون علوم انسانی از گروه «فلسفه، کلام، ادیان و عرفان» شورای بررسی متون علوم انسانی در سال 1396 در نخستین همایش ملی نقد کتب علوم انسانی
 3. برنده جایزه مقاله نقد شایسته تقدیر از جشنواره نقد در دی‌ماه 1397 برای مقاله «بررسی و نقد ترجمه فارسی حسن مرتضوی از جلد 4 تاریخ فلسفه راتلج»
آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۱