سید امیر اکرمی

تعداد بازدید:۴۵۱۲

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

سوابق تحصیلی و شغلی

نام و نام خانوادگی: سید امیر اکرمی
تولد:1341
ایمیل: seyedamir_a@yahoo.com
تلفن: 09034389508

مدارک دانشگاهی:
•    دکترا، فلسفه دین، دانشگاه مک گیل کانادا، 1377، دفاع از تز در موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1388.
•    کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، 1368.
•    کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، 1365.

سوابق شغلی:
      .عضو هیات علمی پژوهشکده حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۷ تا کنون
      . عضو شورای علمی موسسه سروش مولانا، ۱۳۹۷ تا کنون
•    استاد مطالعات تطبیقی و اسلام شناسی، دپارتمان الهیات دانشگاه ییل آمریکا، 1395-1394
•    استاد مطالعات اسلامی، دانشگاه ایسترن منونایت آمریکا، 1394-1391
•    پژوهشگر فلسفه دین، موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1391-1388
•    پژوهشگر دپارتمان مطالعات اسلام و مسیحیت، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، 1388-1383
•    استاد فلسفه، کلام و عرفان اسلامی، موسسه المهدی، بیرمنگهام انگلستان 88-1384
•    عضو گروه ادیان مرکز گفتگوی تمدن ها، تهران، 1383-1381
•    رئیس مرکز گفتگوی ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، 1383-1378
•    مدرس فلسفه دین و ادیان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، 83-1378

دروس تدریس شده:
زبان دین، پژوهشگاه علوم انسانی، سال ۹۸
چیستی و خاستگاه دین، پژوهشگاه علوم انسانی، سال ۹۷-۹۸
برگذاری کارگاه مهم ترین موضوعات فلسفه دین (به زبان انگلیسی)، پژوهشگاه علوم انسانی، سال ۹۷-۹۸
تدریس مثنوی مولانا، موسسه سروش مولانا، از مرداد ۹۸
فلسفه دین، گروه فلسفه دانشگاه تهران، سال ۹۵-۹۶
 در دانشگاه ییل امریکا (دوره کارشناسی ارشد):
•    عرفان تطبیقی
•    زن در اسلام
•    اسلام، صلح و خشونت
•    کلام تطبیقی ادیان

- در دانشگاه ایسترمنونایت امریکا:
•    مقدمه ای بر اسلام
•    اندیشه مولانا
•    معنویت اسلامی
•    توحید تطبیقی
•    اسلام و خشونت
•    عرفان تطبیقی
•    تاریخ خاورمیانه مدرن
•    تاریخ روابط اسلام و مسیحیت
•    کلام تطبیقی ادیان
•    زن، دین و سیاست در ایران

- در موسسه حکمت و فلسفه ایران:
•    فلسفه دین هیوم
•    فلسفه دین کانت
•    فلسفه دین ویتگنشتاین

- موسسه المهدی، بیرمنگهام انگلستان به زبان انگلیسی:
•    فلسفه اسلامی
•    کلام اسلامی
•    عرفان اسلامی

- موسسه معرفت، تهران:
•    فلسفه دین جان هیک
•    تجربه دینی

- دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران:
•    ادیان جهان
•    عرفان اسلامی
•    کلام جدید
•    تاریخ مسیحیت
•    مثنوی مولانا
•    بودیزم

- دانشگاه جیمز مدیسون، امریکا به زبان انگلیسی:
•    زبان فارسی مقدماتی
•    زبان فارسی متوسط

کنفرانس  ها
- شرکت در کنفرانس های زیر:
•    Building Bridges Seminar, Sarajevo, Bosnia, 2018
•     Bridges Seminar, Virginia, USA, 2016
•    Building Bridges Seminar, Virginia, USA, 2014
•    Building Bridges Seminar, Qatar, 2011
•    Conference on Islam and Peace, University of Lund, Sweden, presenting a paper entitled 'Theoretical Reflections on Islam and Peace', June 2010, to be published by Salam Institute, Washington D.C., US
•    Building Bridges Seminar, Rome 2008    
•    Conference on Faith Communities in a Civil Society, University of Cambridge, UK, September 2007
•    Building Bridges Seminar, Singapore, 2007
•    Building Bridges Seminar, Washington DC, 2006
•    Introduction to Islam Course, Provided by the University of Birmingham's Center for Islamic Studies and Christian-Muslim Relations, London, at the Foreign and Commonwealth Office, March 2005
•    Building Bridges Seminar, Bosnia, 2005
•    Conference on Dialogue between Religions with the US Presbyterian Church, presenting a paper entitled 'The Quran and Inter-religious Dialogue', Tehran, Iran, June 2004
•    International Consultation: Christian and Muslim in Dialogue and Beyond Organized by World Council of Churches, Geneva, Switzerland, October 2002
•    International Conference on Dialogue among Cultures, Seville, Spain, May 2002, presenting a paper entitled 'Globalizations and Inter-Cultural Dialogue'
•    Building Bridges Seminar, London, 2002; refer to http://berkleycenter.georgetown.edu/networks/building_bridges

  - برگزاری کنفرانس های کفتگوی بین دینی به عنوان دبیر رئیس مرکز گفتگوی ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، 1383-1378 با موسسات دینی زیر:
•    The Vatican     
•    St. Gabriel Institute, Vienna, Austria
•    The World Council of Churches
•    Russian Orthodox Church
•    Greek Orthodox Church
•    Middle-East Council of Churches
•    Armenian Church in Iran
•    Birmingham University, UK
تالیفات:
- کتاب ها:
-انگلیسی:
Divine Consultation (al-Qur’ah wa al-Istikhaarah) [Translation from Arabic], Ayatollah Sayyid Muhammad Husain Fadlullaah, (Montreal: Organization for the Advancement of Islamic Knowledge (OAIK), 1999
- فارسی:
•    دینشناسی؛سیریدرتاریخونظریاتدینشناسیجدید، در دست تالیف برای انجمن حکمت و فلسفه ایران
•    دینوتغییر؛ مقالات و سخنرانی های پروفسور وینسنت برومر، انتشارات مرکز بین المللی گفتگوی بین تمدن ها.

مقالات:
-انگلیسی، اراِیه شده در کنفرانسها:
•    'Theoretical Reflections on Islam and Peace', presented at Conference on Islam and Peace, University of Lund, Sweden, June 2010, to be published by Salam Institute.
•    'The Quran and Inter-religious Dialogue', presented at Conference on Dialogue between Religions with the US Presbyterian Church, Tehran, Iran, June 2004.
•    'Globalizations and Inter-Cultural Dialogue'. Presented at International Conference on Dialogue among Cultures, Seville, Spain, May 2002,

 

-انگایسی چاپ شده:
•    The Religion of Love: A Space for All, in Reflections, Published by Yale Divinity School, Spring 2016
•    The Quran and Ahl Al-Kitab (People of the Book), to be published by Washington Theological Consortium  
•    •'Particularity and Universality of Revelation in the Quran', in David Marshall., (ed) Communicating the Word: Revelation, Translation, and Interpretation in Christianity and Islam, Georgetown University Press, 2011
•    ‘Human Destiny according to the Quran', in Michael Ipgrave and David Marshall., (eds): Humanity: Texts and contexts, Washington, D.C. Georgetown University Press, 2011
•    'An Assessment of The Idea of Velayate Faqih in Ayatollah Khomeini's Writings', in Michael Ipgrave., (ed.): Justice and Rights: Christian and Muslim Perspectives: a Record of the fifth ''Building Bridges'' Seminar, held in Washington, D. C, Georgetown University Press, 2009
•    'Religion and Change', in Michael Ipgrave., (ed.): The Road Ahead: A Christian-Muslim Dialogue, Church House Publishing, 2004

- فارسی:
•    هیک و واقع گرایی دینی، مدرسه، ج 3، 1384.
•    گفتگوی بین ادیان؛ هدف ها و مبانی نظری، اشراق، 1384.
•    نگاهی به آثار و اندیشه های ریمون پنیکار، اخبار ادیان، 1382.
•    ترجمه "مبانی باور"نقد و نظر، 26، 25، 1380.
•    ترجمه "الزام و انگیزش در فلسفه اخلاق"، ارغنون، 16، 1379.
•    ترجمه "پاسخهای مکتب کاتولیک به تجدد"، نقد و نظر، 17و18، 1378.
•    ترجمه "تجدد و تجدد گرایی؛ لوازم جامعه شناسانه آنها برای دین"، نقد و نظر، 17و18، 1378.
•    ترجمه، "اخلاق جهانی"، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1377.
•    نردبانهای آسمان، کیان، 1376.

زبان ها:
•    انگلیسی (تسلط)
•    عربی (تسلط در خواندن)
•    فرانسه (آشنایی اولیه)

علائق:
•    دین شناسی
•    فلسفه دین
•    عرفان تطبیقی
•    کلام تطبیقی
•    اسلام شناسی
•    زن در ادیان

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۰