اعضا پژوهشکده

 

رئیس پژوهشکده:

 

 

دکتر علی‌اصغر مصلح

اعضای هیات علمی:

 

 

دکتر علی صادقی

 

دکتر مالک شجاعی جشوقانی

کارشناسان :

 

 

دکتر زهره معماری

 

ماندانا چگنی فراهانی

 

فرزانه قدمیاری

 

شورای مشورتی پژوهشکده:

 

 

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

 

دکتر سیدحمید طالب‌زاده

 

دکتر شهین اعوانی

 

دکتر احمدعلی حیدری

 

دکتر عباس منوچهری

 

دکتر شمس‌الملوک مصطفوی