اخبار گروه - آرشیو

سیاست منطقه ای عربستان سعودی: دگرگونی ها و نتایج / علی اکبر اسدی
گزارش نود و هشتمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

سیاست منطقه ای عربستان سعودی: دگرگونی ها و نتایج / علی اکبر اسدی

گروه پژوهشی مطالعات روابط بین الملل پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ نشستی با عنوان؛ سیاست منطقه ای عربستان سعودی: دگرگونی ها و نتایج با سخنرانی دکتر علی اکبر اسدی برگزار کرد؛ خلاصه نشست در زیر قابل مشاهده است.

ادامه مطلب