قطب های علمی کشور

تعداد بازدید:۱۵۴۴

عنوان قطب

دانشگاه/ پژوهشگاه

زمینه اصلی فعالیت قطب

  آدرس سایت  

آلاینده های زیست محیطی

اصفهان

علوم پایه

http://research.ui.ac.ir/ebec /

آلودگی خاک و آب و سلامت انسان

صنعتی اصفهان

کشاورزی و منابع طبیعی

http://soilwater.iut.ac.ir /

آموزش

تربیت دبیر شهید رجایی

علوم انسانی و هنر

آموزش مداوم

شهید چمران اهواز

علوم انسانی و هنر

آنالیر روی ساختارهای جبری

فردوسی مشهد

علوم پایه

http://ceaas.um.ac.ir /

آنالیز غیر خطی و بهینه سازی و کنترل

شهرکرد

علوم پایه

http://www.nacomath.ir /

ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن

تربیت مدرس

علوم پایه

http://www.modares.ac.ir/reu/exc/ceaha

اتوماسیون و بهره‌­برداری سامانه‌­های قدرت

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://www.iust.ac.ir/index.php?sid= 53

ارتباطات اجتماعی در رسانه ها

علامه طباطبایی

علوم انسانی و هنر

ارزیابی و بهسازی شبکه ­های آبیاری و زهکشی

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://utcan.ut.ac.ir/ire-exc /

اصلاح مولکولی غلات

تبریز

کشاورزی و منابع طبیعی

http://mpb.tabrizu.ac.ir /

افزاره­های سوئیچینگ الکترونیک نوری

شیراز

فنی مهندسی

اقتصاد بین الملل با تاکید بر همکاریهای منطقه ایی

اصفهان

علوم انسانی و هنر

http://research.ui.ac.ir/ceieui /

اقتصاد توسعه با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

علامه طباطبایی

علوم انسانی و هنر

اقتصاد سنجی

تهران

علوم انسانی و هنر

http://cecv.ir/page/ 12

الکترونیک و نانوالکترونیک

تهران

فنی مهندسی

http://eng.ut.ac.ir/nece

انجیر دیم

شیراز

کشاورزی و منابع طبیعی

اندازه­گیری دقیق ابعادی

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

فنی مهندسی

http://www.coedm.ir /

انرژی و کنترل

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://research.aut.ac.ir/Persian/?mid= 324&lang=fa

ایمونوپاتولوژی

تهران

دامپزشکی

http://cevet.ut.ac.ir/Fa/def.asp?_gp= 3&id= 34

برنامه­‌ریزی روستایی

تهران

علوم انسانی و هنر

http://rural.ut.ac.ir /

برنامه‌­ریزی و توسعه گردشگری

تهران

علوم انسانی و هنر

http://sdptourism.blogfa.com /

بهبود کیفیت خاک برای تغذیه گیاه

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://utcan.ut.ac.ir/soil_ce

بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://utcan.ut.ac.ir/ceas

بهداشت و بیماری‌های گاومیش

شهید چمران اهواز

دامپزشکی

بهداشت و بیماریهای آبزیان

تهران

دامپزشکی

http://cevet.ut.ac.ir/Fa/index.asp?_gp= 1

به-نژادی، به­-زراعی و فناوری پس از برداشت گردو

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://goresearch.ro

بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

بهینه­سازی سامانه­های پیشرفته تولیدی و خدماتی

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://behsa.iust.ac.ir /

بومی سازی برنامه درسی

علامه طباطبایی

علوم انسانی و هنر

بیوترمودینامیک

تهران

علوم پایه

http://cebiotherm.ut.ac.ir /

بیومتریال

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://ceb.aut.ac.ir /

بیومکانیک

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://research.aut.ac.ir/Persian/?mid= 325&lang=fa

پتروشیمی

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://research.aut.ac.ir/Persian/?mid= 323&lang=fa

پژوهش­های فرهنگ و ادب فارس

شیراز

علوم انسانی و هنر

http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id= 4599

پژوهش­های بنیادین در مهندسی سازه

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://cefsse.iust.ac.ir /

پلاسما و کاربردهای آن

شهید بهشتی

علوم پایه

http://www.sbu.ac.ir/adj/RESVP/Pages/%D 9%82%D 8%B 7%D 8%A 8 -%D 9%87%D 8%A 7%DB %8C-%D 8%B 9%D 9%84%D 9%85%DB %8C.aspx

پلی یورتان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فنی مهندسی

http://www.iranpolymerinstitute.org/?xid= 0038020002036500000

پلیمرهای استایرنی

صنعتی سهند

فنی مهندسی

 

تبارزایی موجودات زنده ایران

تهران

علوم پایه

http://science.ut.ac.ir/fa/Pages/%D 9%BE%D 8%B 1%D 8%AF%DB %8C%D 8%B 3 .%D 8%B 9%D 9%84%D 9%88%D 9%85 /Detail- 662 .aspx

تبدیل انرژی

صنعتی شریف

فنی مهندسی

http://sharif.ir/~ceec

تحقیقات فرآورده های مرکب چوبی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.rifr-ac.org/FA/Default.aspx?PageID= 1260

تحلیل فضایی و مخاطرات طبیعی

خوارزمی

علوم انسانی و هنر

http://portal.khu.ac.ir/portal/faces/public/mokhaterat_s

ترجمه

علامه طباطبایی

علوم انسانی و هنر

 

ترموالاستیسیته

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://me.aut.ac.ir/excellence/thermo.c.e.htm

تنش های گیاهان

اصفهان

علوم پایه

http://sci.ui.ac.ir/psce /

تنش­های محیطی در غلات

شهید باهنر کرمان

کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.uk.ac.ir/escc

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

شهید بهشتی

علوم انسانی و هنر

http://www.sbu.ac.ir/adj/RESVP/Pages/%D 9%82%D 8%B 7%D 8%A 8 -%D 9%87%D 8%A 7%DB %8C-%D 8%B 9%D 9%84%D 9%85%DB %8C.aspx

توسعه روش های سازگار با محیط زیست برای سنتز مواد شیمیایی

بوعلی همدان

علوم پایه

http://alvand.basu.ac.ir/~cedcm

تولیدات گلخانه­ ای

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

 

جبر باناخ

اصفهان

علوم پایه

http://www.sci.ui.ac.ir/~cem /

جداسازی به روش غشایی

رازی کرمانشاه

فنی مهندسی

 

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

اصفهان

علوم انسانی و هنر

 

جغرافیای سیاسی

تربیت مدرس

علوم انسانی و هنر

http://www.modares.ac.ir/reu/exc/epg

حبوبات

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://utcan.ut.ac.ir/pulsecrops

حسگر و شیمی سبز

صنعتی اصفهان

علوم پایه

http://sensor.iut.ac.ir /

حسگرها و زیست حسگرها

رازی کرمانشاه

علوم پایه

 

حفاظت، ارزیابی وبهره­برداری پایدار از بلوط غرب ایران

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.rifr-ac.org/FA/Access.aspx

حمل و نقل ریلی

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://www.iust.ac.ir/links/cert

خانواده ایرانی و اسلامی

شهید بهشتی

علوم انسانی و هنر

http://www.sbu.ac.ir/adj/RESVP/Pages/%D 9%82%D 8%B 7%D 8%A 8 -%D 9%87%D 8%A 7%DB %8C -

مدیریت کاربردی گونه­-های چوبی تند رشد

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://amfgws.ut.ac.ir /

مطالعات تدوین راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.cepad.ir

مطالعات ترکیبات ضدمیکربی طبیعی

شیراز

دامپزشکی

 

مطالعات تولیدمثل در گاو پرتولید

شیراز

دامپزشکی

http://vetmed.shirazu.ac.ir/dairy %20cows/high %20producing %20dairy %20cows_Iran.htm

مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوار کننده

 

دامپزشکی

http://vetabortion.um.ac.ir /

مطالعات محیط طبیعی

تهران

علوم انسانی و هنر

http://geoscience.ut.ac.ir /

مطالعات و فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه

اصفهان

علوم انسانی و هنر

http://www.safavica.ir/publication /

معماری اسلامی

شهید بهشتی

علوم انسانی و هنر

http://ceia.iust.ac.ir /

مقاوم سازی و بهینه­سازی ابنیه، ساختگاهها و شریان­های حیاتی

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://moghavem-sazi.aut.ac.ir /

مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع

تهران

فنی مهندسی

http://eng.ut.ac.ir/SurfaceEng

مهندسی فرایندهای زیستی

صنعتی شریف

فنی مهندسی

http://research.sharif.ir/Default.aspx?p= 47

مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

تهران

فنی مهندسی

http://eng.ut.ac.ir/portal/gedp /

مهندسی هوافضای محاسباتی

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

http://research.aut.ac.ir/Persian/?mid= 319&lang=fa

مهندسی و مدیریت زیرساخت­های عمرانی

تهران

فنی مهندسی

http://eng.ut.ac.ir/ce-mei

مواد با کارایی بالا

تهران

فنی مهندسی

http://eng.ut.ac.ir/hpufm /

شیمی پاک

تبریز

علوم پایه

 

مواد نانوساختار: فرآوری و کاربردها

صنعتی شریف

فنی مهندسی

http://nano.sharif.ir/home.php

موادسرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://cecee.iust.ac.ir

مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

علم و صنعت ایران

فنی مهندسی

http://ceesmech.iust.ac.ir /

نانو زیست پزشکی

تهران

فنی مهندسی

 

نانو فناوری کاربردی

صنعتی اصفهان

فنی مهندسی

http://nano.iut.ac.ir /

نجوم و اختر فیزیک

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

علوم پایه

http://www.riaam.ac.ir/fa/index.php?option=com_content &view=article &id= 90&Itemid= 124

همزیستی با تنشها و بحرانهای آبی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

 

هویت یابی­های نوین در صنعت نساجی

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی

 

هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی

صنعتی شریف

فنی مهندسی

http://merc.sharif.ir /

ویروس شناسی گیاهی

شیراز

کشاورزی و منابع طبیعی

http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id= 1164

کاربرد روشهای هوشمند و تجربی در مهندسی مکانیک

تهران

فنی مهندسی

 

کاربرد فناوریهای نوین برای تولید غذاها و نوشیدنی­های فراسودمند

تهران

کشاورزی و منابع طبیعی

 

کاربردسلول­‌های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت

تهران

دامپزشکی

 

کشاورزی ارگانیک

   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

http://behsite.ir/content/articles/healthysociety/ 2246/

کنترل صنعتی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فنی مهندسی

http://www.kntu.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form &order=show &lang= 1&sub= 75%20%20&PageId= 3200&codeV= 1&tempname=elecNewpaj

کنترل و پردازش هوشمند

تهران

فنی مهندسی

http://cipce.ut.ac.ir /

کنترل و رباتیک

صنعتی امیرکبیر

فنی مهندسی