اعضا

تعداد بازدید:۶۸

اعضای گروه:

دکتر رضا محمد‌زاده، دکتر حسین هوشنگی، دکتر محمد جواد شمس، دکتر شهرآیینی، دکتر مرادخانی، دکتر اکبری، دکتر لیلا هوشنگی، دکتر صانع‌پور، دکتر سعیدی‌مهر، دکتر رحمتی، دکتر یوسف‌ثانی.

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۱