اهداف و فعالیت ها

تعداد بازدید:۲۶۲۸

 

اهداف: هدف اساسی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، نظارت مستمر و نظام‌مند عملکرد پژوهشگاه و میزان تحقق برنامه‌های راهبردی و عملیاتی است تا با شناسایی وضعیت موجود و ارائه راهکار، زمینه لازم برای ارتقا و تضمین کیفیت در پژوهشگاه را ایجاد کند.

 

رئوس برنامه‌های در دست اقدام دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

 1. ارزیابی عملکرد واحدهای صفی و ستادی بر اساس برنامه راهبردی دوم
 2. طرح مطالعاتی ارزیابی درونی گروه‌های پژوهشی
 3. استقرار نظام ارزیابی درونی در پژوهشگاه برای ارتقای مستمر کیفیت گروه‌های پژوهشی
 4. بازنگری در شاخص‌های ارزیابی و بررسی روایی آنها

 

وظایف و مأموریت‌های این دفتر در محورهای زیر قابل تعریف است:

 • تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد پژوهشگاه با شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها؛
 • نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در پژوهشگاه؛
 • ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی پژوهشگاه؛
 •  ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی پژوهشگاه؛
 • ارتقاء و تضمین کیفیت نظام­مند پژوهشگاه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه­ای و بین‌المللی؛
 • هدایت و راهبری فعالیتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس پژوهشگاه؛
 • بررسی و تصویب طرح­های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس پژوهشگاه؛
 • تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه؛
 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت پژوهشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی؛
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  پژوهشگاه؛
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی پژوهشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها؛
 •  تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس پژوهشگاه؛
 •  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین‌نامه­ها و دستوالعمل­ها در تمام حوزه‌های فعالیت پژوهشگاه؛
 • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه­های آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه؛
 • پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­های درونی و بیرونی پژوهشگاه به منظور تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت عملکرد معاونت‌ها، واحدها و گروههای کاری پژوهشگاه؛
 • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی؛
 • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی پژوهشگاه؛
 • دریافت و تجزیه ‌وتحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر و ارسال گزارش عملکرد به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت؛
 • همکاری و هماهنگی­ لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان؛
 • پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه‌های پژوهشگاه بر اساس گزارش‌های نظارت و ارزیابی؛‌
 • تهیه پیوست ارزیابی برای تمام طرحها و برنامه‌های پژوهشگاه؛
 • تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست‌های راهبردی، توسعه رشته‌ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای پژوهشگاه؛
 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان و تمام همکاران پژوهشگاه در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛
 • اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛
 • جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و تجزیه ‌و‌  تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛
 • تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشگاه و ارائه آن به شوراهای مربوط؛
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به منظور اجرای دقیق پروژه‌ها طبق برنامه‌های زمان‌بندی شده‌؛
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و مدیریت  نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه؛
 • ارزیابی اجرای طرح‌های پژوهشی از لحاظ محتوا، زمان اجرا و دستاوردهای آنها و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها؛
 • نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط؛
 • انجام بررسی‏های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‏های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت‏های ذی ربط پژوهشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست پژوهشگاه.

 

 

 

 

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی پژوهشگاه: تهران، بزرگراه کردستان، بالاتر از تقاطع حکیم، خیابان صادق آیینه‌وند (64 غربی)، جنب ساختمان آ. اس. پ.  کدپستی: 1437774681     تلفن: 3-88046891       فکس: 88036317    

ساختمان دفتر: تهران، یوسف آباد شمالی، خیابان صادق آیینه‌وند (64 غربی)، کوچه یکم، خیابان 12متری احداثی، پلاک 6، طبقه دوم غربی،  دفتر نظارت و ارزیابی       تلفن: 88624553                 ایمیل: evaluation@ihcs.ac.ir

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹