الهام بهنام زاده

تعداد بازدید:۷۲۱

 

 
 

1. مشخصات فردی
-     نام و نام خانوادگی:     الهام بهنام زاده
-    پست الکترونیک: ebehnamzadeh@yahoo.com       

2. مدارک تحصیلی
-    کارشناسی؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه خوارزمی
-    کارشناسی ارشد؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه: «تبیین اثرات اقتصادی شهرشدن روستاها (مطالعه موردی: شهر محمودآباد، استان آذربایجان غربی)» دفاع سال 1392 با درجه عالی

3. سوابق شغلی
-    همکار مدیر اجرایی در فصلنامه علمی- پژوهشی ساخت شهر 1393-1394؛
-    همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 1392- تاکنون؛
-    همکاری با دایره المعارف دفاع مقدس، پژوهشگاه بنیاد حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس، دانشگاه عالی دفاع‌ ملی 1393-1394؛
-    کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1392تاکنون.

4. مسئولیت‌ها
-    عضو کمیته اجرایی برگزاری انتخابات شورای صنفی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از سال 93 تاکنون؛
-    عضو کمیته نظارت بر برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان پژوهشگاه در سال 93؛
-    عضو کمیته اجرایی برگزاری انتخابات روسای پژوهشکده‌ها از سال 93 تاکنون؛
-    عضوکارگروه  پروژه سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی در سال 94؛
-    دبیر کمیسیون نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشگاه از سال 94 تاکنون؛
-    کارشناس سامانه جامع مدیریت اطلاعات پژوهشگاه( سیماپ) در سال 97 تاکنون؛
 5 .  سوابق پژوهشی:
    مقالات:
-    تبیین اثرات اقتصادی شهر شدن روستاها(محمود آباد)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 3، پاییز 1395
-    سیاست‌های اعتدالی و  نقش‌آفرینی زنان در ادوار مختلف رقابت‌های ورزشی المپیک، دومین همایش ملی زنان، توسعه و اعتدال

    طرح تحقیقاتی:
-    همکاری با پروژه سیاست‌ها و راهبردهای آمایش دفاعی جمهوری اسلامی ایران (آنالیز داده‌ها و تولید نقشه‌های GIS)، مجری دکتر زهرا احمدی پور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح؛
-    پروژه تدوین خاطرات مدافعین خرمشهر، مجری الهام بهنام زاده، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛
-    پروژه روزشمار سال 1371، مجری الهام بهنام زاده، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

6. مهارتها و تخصص‌های نرم افزاری:
 - آشنایی با روش‌ها و مدل‌های ارزیابی عملکرد در موسسات آموزشی و پژوهشی

EFQM& DEA؛
- آشنایی با روش ارزیابی درونی در موسسات پژوهشی؛
- تسلط بر تهیه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی و ستادی؛
-  تسلط بر تدوین و پایش اجرای برنامه راهبردی؛
- تسلط بر تدوین گزارش‌های مدیریتی و میزان تحقق برنامه راهبردی؛
- - تحلیل و آنالیز داده‌های کمی و تهیه نقشه‌
- تسلط بر نرم افزارهای ICDL / Spss / Arc  Gis ؛
- آشنایی با نرم افزار  Auto Cad؛
- آشنایی با زبان¬های انگلیسی، ترکی و کردی.

7. افتخارات علمی و اجرایی:
- نفر دوم دانش‌آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد سال ؛1392
- دریافت تقدیرنامه از رئیس پژوهشگاه در خصوص گزارش عملکرد سالیانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 94؛
- دریافت تقدیرنامه از معاون فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی اعضای هیأت علمی در سال 93؛
- دریافت تقدیرنامه از معاون فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه درخصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان پژوهشگاه در سال 93 ؛
- کسب مقام اول در مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت در بخش بانوان در سال 93؛
- کسب مقام اول در مسابقات والیبال کارکنان پژوهشگاه در سال 93؛
- کسب مقام دوم در مسابقات دارت کارکنان پژوهشگاه در سال 98.

8. گواهینامه‌ها:
-    گزارش نویسی
-    ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
-    اصول و ساختار مقاله نویسی
-    ویراستاری
-    مهارت هفتگانه(ICDL)
-    مدیریت بهره‌وری
-     روش تحقیق کمی و کیفی
-    مهارت‌های ده‌گانه زندگی
-    مدیریت خشم

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹