دبیرخانه هیات امناء

تعداد بازدید:۵۵۴۸
شرح وظایف دبیرخانه هیأت امناء

 


هیأت امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آغاز فعالیت خود فاقد دبیرخانه متمرکز بود که با توجه به تدوین برنامه توسعه و راهبردی پژوهشگاه، موظف به اصلاح روند های مختلف انجام امور شد، در سومین نشست از دوره سوم هیأت امناء پژوهشگاه مورخ ۹۴/۶/۹ تأسیس «دبیرخانه هیأت امناء» به تصویب رسید.
این دبیرخانه اجرای وظایف ذیل را بر عهده دارد:
۱.    ارتباط دائمی و مشاوره با مرکز هیأت های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۲.    اخذ و بررسی کارشناسی دستورهای پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت امناء وکمیسیون دائمی و تطبیق آنها با مقررات و آیین نامه های موجود؛
۳.    تهیه مستندات دستورهای پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت امناء وکمیسیون دائمی؛
۴.    تهیه دستورجلسات و صورتجلسات هیأت امناء وکمیسیون دائمی؛
۵.    برگزاری جلسات هیأت امناء وکمیسیون  دائمی؛
۶.    ابلاغ مصوبات به معاونت ها و حوزه های مرتبط؛
۷.    پیگیری مصوبات جلسات هیأت امناء وکمیسیون دائمی؛
۸.    تهیه آمار و گزارش های تحلیلی از مصوبات جلسات هیأت امناء و کمیسیون دائمی؛
۹.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

در حال حاضر، سرکار خانم شراره جواهری مسئولیت دبیرخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد.

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۶