کمیسیون دائمی ، اعضا و وظایف

تعداد بازدید:۶۰۲۵

کمیسیون دائمی:

به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امناء، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امناء» تشکیل می‌شود که نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.


اعضای هیئت امنا

جناب آقای دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
جناب آقای دکتر موسی نجفی رئیس محترم پژوهشگاه و دبیر کمیسیون دائمی
 جناب آقای دکتر سعید رضائی، نماینده محترم مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم
نماینده محترم امور بودجه آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای دکتر شهرام یوسفی فر
جناب آقای دکتر فیروز اصلانی
جناب آقای دکتر موسی حقانی
جناب آقای دکتر یحیی فوزی
جناب آقای مجید جهان

وظایف کمیسیون دائمی:

۱.    بررسی کارشناسی موضوعاتی پیشنهاد شده
۲.    بررسی بودجه تفصیلی
۳.    بررسی ساختار تشکیلاتی
۴.    بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی
۵.    ارزیابی گزارش عملکرد سالانه

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۱