اعضای حقیقی و حقوقی

تعداد بازدید:۷۱۱۸

اعضای هیئت امنای پژوهشگاه

اعضای حقیقی

 1. آقای دکتر محمدعلی زلفی­گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
 2. آقای دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر، رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت های ممیزه و دبیر هیئت امنا
 3. آقای دکتر موسی نجفی، رئیس محترم پژوهشگاه
 4. آقای دکتر علی خطیبی، رئیس محترم کمیسیون دائمی هیئت امنا
 5. آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، عضو محترم هیئت امنا
 6. آقای دکتر فرهاد زیویار، عضو محترم هیئت امنا
 7. آقای دکتر احمد نادری، عضو محترم هیئت امنا
 8. آقای دکتر سید نظام ­الدین موسوی، عضو محترم هیئت امنا
 9. آقای دکتر محمد حسین رجبی، عضو محترم هیئت امنا
 10. آقای دکتر رضا داوری اردکانی، عضو محترم هیئت امنا

اعضای حقوقی

 1. آقای دکتر سعید رضایی، نماینده محترم مرکز هیئت­ های امناء و هیئت ­های ممیزه وزارت علوم
 2. خانم فریبا فهیم یحیایی، نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
 3. آقای دکتر علاءالدین رفیع ­زاده، معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

   

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۰