سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

۲۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۴۲۵۰ خبر
تعداد بازدید:۱۱۰۳
سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

بسته «سیاست ها و موضوعات راهبردی در هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که با اخذ نظرات کارشناسی حوزه های ستادی این وزارت و با بهره مندی از آرای سایر صاحب نظران آموزش عالی بر مبنای تجارب قبلی و بازنگری آن بر اساس شرایط فعلی و چالش های فراروی آموزش عالی، توسط این مرکز تهیه شده و به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری ابلاغ شد.


در این دفترچه مقولات راهبردی مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب ذیل معرفی شده است.


۱-             رعایت نظم برنامه ای

۲-            انتظام امور آموزشی

۳-            انتظام امور پژوهش و فناوری

۴-            انتظام امور اداری، تشکیلات و منابع انسانی

۵-            انتظام منابع مالی و سرمایه ای

۶-            انتظام امور دانشجویی، اجتماعی و فرهنگی

۷-            انتظام امور بین الملل

 

 

                                                                                   دبیرخانه هیأت امناء پژوهشگاه
 

فایل های ضمیمه


نظر شما :