مجله مهر

تعداد بازدید:۲۳۷

مجله مهر در تهران به مدیری آقای مجید موقر، تاسیس و در سال 1312ش منتشر شده است. طرز انتشار آن ماهانه بوده و برای چهار سال به صورت مرتب منتشر شده اما پس از وقفه ای در سال 1330 دوباره پا به میدان انتشار گذاشته است. مجله مهر دارای تصاویر گوناگون، چند صفحه رنگی ضمیمه و روی جلد آن گراورهای رنگی چاپ شده است.
وجه اشتراک یکساله مجله در تهران و ولایات 55 ریال و در خارجه یک پوند. شش ماهه 28 ریال و ده شلینک و به محصلین و نظامیان صد ده از وجه اشتراک تخفیف داده می شود. محل اداره: تهران، خیابان سعدی. 
مجیدموقر مدیر مجله مدتی مدیر روزنامه ایران بوده و زمانی هم روزنامه خوزستان را منتشر نموده و نیز مجله مهرگان را تاسیس و انتشار داده است.