امور ورزشی

سرفصل اقدامات انجام شده در حوزه ورزشی :

 

 تشکیل کمیته ورزش با حضور جهت تصمیمات انجام امور ورزشی
 تاسیس سالن ورزش با استفاده از بخشی از فضای پارکینگ
 تشکیل کلاسهای ورزش صبحگاهی، یوگا و کار با دستگاه با حضور مربی
 اجاره سالن ورزش تربیت بدنی دانشگاه تهران جهت تمرین تیمهای ورزشی والیبال و فوتسال آقایان
 برگزاری المپیاد ورزشی داخلی جهت همکاران در رشته های والیبال، فوتسال، پینگ پنگ، فوتبال دستی، بدمینتون، شطرنج و دارت
 برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی جهت دانشجویان در رشته های والیبال، فوتسال، پینگ پنگ، فوتبال دستی، بدمینتون، شطرنج و دارت
 برگزاری اردوهای کوه پیمایی
 تاسیس سالن ورزش در ساختمان تحصیلات تکمیلی جهت رفاه دانشجویان