اردوها

اردوها

1-    برگزاری اردوی یک روزه به منطقه الموت جهت دانشجویان و کارکنان؛

2-  بازدید از باغ موزه قصر ، موزه کاخ نیاوران و برج میلاد جهت دانشجویان و کارکنان با هماهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران؛

3-    بازدید از موزه دفاع مقدس؛

4-    بازدید از موزه سکه؛

5-    بازدید از موزه ملک؛

6-    بازدیداز کتابخانه مجلس شورای اسلامی.