ارتباط با ما

 

تلفن

مستقیم: 88036320

داخلی: 188

نمابر

88612870

 

پست الکترونیک

farhangi@ihcs.ac.ir