نشست شصتم:دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت ها و شباهت ها -دکتر یحیی فوزی

۰۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۰ کد : ۱۴۷۳۲ اخبار گروه
تعداد بازدید:۵۲۴
نشست شصتم:دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت ها و شباهت ها -دکتر یحیی فوزی

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل برگزار می کند:

 نشستی با عنوان:

دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت ها و شباهت ها

سخنران: دکتر یحیی فوزی

زمان برگزاری: سه شنبه 5 بهمن ماه از ساعت 10 الی 12

محل برگزاری: سالن اندیشه


چکیده موضوع سخنرانی:  عرصه دولت در چند دهه گذشته محل ظهور  دولتهای  مختلفی بوده است که هریک بر اساس دیدگاه و رویکرد سیاسی خاص بدنبال تغییرات مورد نظر خود بوده اند  وتلاش نموده‌اند تا اهداف وجهت گیری های مورد نظر خود را به پیش ببرند  در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال می باشیم که : رویکرد های سیاسی حاکم بر دولت ها چه تاثیری برعملکرد این دولتها در عرصه اقتصاد وفرهنگ داشته اند؟  چه تفاوتها و تشا به های عملکردی با یکدیگر   در عرصه  های مختلف، اقتصادی ،فرهنگی داشته اند؟ فرضیه این پژوهش آن است که علیرغم تفاوت  در رویکرد سیاسی دولت ها ی بعد از انقلاب در ایران،  نتائج عملی عملکردی آنها  در عرصه  فرهنگی ، اقتصادی با یکدیگر شباهت زیادی دارد. روش این پژوهش تاریخی تطبیقی است  در این پژوهش با تلفیقی از دوسطح تحلیل خرد وکلان در تحلیل دولت  بهره جسته وبه چرائی این شباهتهای عملکردی خواهیم پرداخت.

 

فایل های ضمیمه


نظر شما :