کتاب ها


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
عکسعنوانتاریخشابک
35653.jpgمبانی و سیاست خارجی تطبیقی۱۲ بهمن ۱۳۹۴
35673.jpgجنبش های اسلام گرای معاصر:بررسی منطقه ای۱۲ بهمن ۱۳۹۴
44640.jpgاقتصاد سیاسی بین الملل(نظریه ها،مسائل،تحولات - عبداله قنبرلو۲۵ بهمن ۱۳۹۵
47951.jpgدین و روابط بین الملل(پژوهشی درباره نقش دین در عرصه نظری روابط بین الملل)۱۵ شهریور ۱۳۹۶978-964-426-770-3
47956.jpgاندیشه سیاسی امام خمینی (ره) - دکتر یحیی فوزی۲۴ آبان ۱۳۹۵978-964-531-914-2