فاطمه بدوی

تعداد بازدید:۴۹۲۰

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل تولد

محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

فاطمه بدوی

راضی

قم

قم

۳۴۵۲

 

 

رشته تحصیلی

گرایش

محل تحصیل

سال فارغ التحصیلی

معدل

مطالعات زنان

حقوق زن در اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۸۹

۱۸/۵۷

 

 

ایمیل: f.badvi@yahoo.com

 

  سوابق تحصیلی:

 • دیپلم رشته ریاضی و فیزیک در سال ۱۳۷۸ از شهرستان اهواز
 • کارشناس رشته علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال ۱۳۸۳
 • کسب رتبه ۱۲ در آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان در سال ۱۳۸۶
 • کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۹
 • دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
 • دوره آموزشی کوتاه مدت « خانواده، امنیت و اخلاق در فضای مجازی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفندماه ۱۳۹۰.
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، اشتغال و سلامت روان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه ۱۳۹۰.
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، تعدد نقش ها و مدیریت زمان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «موانع تحکیم خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «آسیب شناسی رسانه و خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «شیوه های فرزندپروری در خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال ۱۳۹۱
 • دروه آموزشی ویراستاری (زبانی ـ صوری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان ۱۳۹۰
 • مجموعه کارگاه های آموزش تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS و AMOS دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۹۱
 • مجموعه کارگاه های آموزشی روش تحقیق کمی پیشرفته و تکنیک های آن (با کاربرد نرم افزار SPSS)،  به مدت ۲۸ ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۱
 • شرکت در دوره کارگاه اخلاق حرفه ای به مدت ۳۲ ساعت در پژوهشگاه علوم علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۰
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی (مفاهیم، رویکردهای نظری و رویه های عملی)، به مدت ۷ ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS  ، موسسه فرهنگی هنری قلم، به مدت ۳۲ ساعت در سال ۱۳۹۱
 • دروه آموزشی فتوشاپ به مدت ۵۲ ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم، سال ۱۳۸۸
 • دوره آموزشی رایانه کار مقدماتی به مدت ۶۰ ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم، سال ۱۳۸۸
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «روانشناسی زنان و مردان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی آشنایی با شیوه های پردازش نشریات در پایگاه های استنادی بانگاه ویژه به ISC در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مدت ۸ ساعت در سال ۱۳۹۳
 • دوره آموزش اینترنت در سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۲ ساعت و با کسب ۸۵ امتیاز مجتمع فنی تهران
 • دوره مهارت اول ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سال ۱۳۹۳ و کسب ۸۵ امتیاز مجتمع فنی تهران
 • دوره مهارت دوم ICDL (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها)، مجتمع فنی تهران به مدت ۱۲ ساعت و با کسب امتیاز ۸۰ در سال ۱۳۹۵
 • دوره مهارت سوم (IDCL) (واژه پردازی)، مجتمع فنی تهران به مدت ۲۶ ساعت و با امتیاز ۸۰ در سال ۱۳۹۳
 • دوره مهارت چهارم ICDL (EXCEL  صفحه گسترده)، مجتمع فنی تهران به مدت ۲۶ ساعت و کسب ۸۵ امتیاز در سال ۱۳۹۳
 • مهارت پنجم ICDL (استفاده از پایگاه داده ها)، مجتمع فنی تهران به مدت ۲۶ ساعت و با کسب ۶۵ امتیاز در سال ۱۳۹۳
 • مهارت ششم ICDL (ارائه مطلب)، مجتمع فنی تهران به مدت ۲۰ ساعت با کسب ۷۵ امتیاز در سال ۱۳۹۴
 • دوره آموزشی «بازی های روانی در روابط میان فردی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، خرداد ۱۳۹۵
 • دوره آموزشی درآمدی به کاربردی سازی علوم انسانی( چیستی، چرایی، چگونگی) »، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، اردیبهشت ۱۳۹۵
 • دوره آموزشی زبان انگلیسی starter به مدت ۳۰ ساعت از موسسه ندای گویای ایرانیان در سال ۱۳۹۵
 • دوره آموزشی زبان انگلیسی Elementary۱ به مدت ۳۰ ساعت از موسسه ندای گویای ایرانیان در سال ۱۳۹۵
 • کارگاه آموزشی استانداردسازی نشریات علمی و معرفی نرم افزار مشابه یاب متون علمی سیناوب در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شریف به مدت ۳ ساعت

 

     پایان نامه:

 • ارائه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، "بررسی روابط همسران در سینمای ایران و سنجش آن بر اساس اصول و معیارهای اسلامی(دهه ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸)" با رتبه الف

تألیف:

کتاب مناسبات جنسیتی در سینمای ایران، تهران: اندیشه عصر، چاپ اول، ۱۳۹۵

کتاب سواد اخلاقی به عنوان یکی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، تهران: پشتیبان، چاپ اول بهار ۱۳۹۶

سخنرانی:

 • مقاله "آسیب شناسی سیمای خانواده در سینمای ایران دهه ۱۳۸۰ " ـ در همایش نواندیشی دینی ـ دانشگاه شهید بهشتی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ـ چاپ در مجموعه مقالات همایش نواندیشی دینی
 • مقاله "ضرورت ها و رویکردهای پرورش تفکر انتقادی" دومین کنفرانس ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، ۱۰ و ۱۱ دیماه ۱۳۹۳ شهر اصفهان

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 • مقاله "جهانی شدن رسانه و تأثیر بر تصویر خانواده" – کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن– دانشگاه شهید بهشتی ـ چاپ در مجموعه مقالات کنگره بین المللی جهانی شدن و خانواده
 • مقاله "اینترنت و خانواده" – کنگره بین المللی جهانی شدن و خانواده – دانشگاه شهید بهشتی ـ چاپ در مجموعه مقالات کنگره بین المللی جهانی شدن و خانواده
 • مقاله "جهانی شدن و هویت زن در خانواده" ـ کنگره بین المللی جهانی شدن و خانواده ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ چاپ در مجموعه مقالات کنگره بین المللی جهانی شدن و خانواده
 • مقاله "رنگ، موسیقی و سوژه در فیلم های سینمایی، تأثیر بر سلامت روان خانواده ها" ـ کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا ـ چاپ در مجموعه مقالات کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
 • مقاله "عدالت جنسیتی از منظر قرآن کریم" ـ کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه ملی مالزی (یو.کی.ام)ـ آذر ۱۳۹۱
 • مقاله "فراتحلیل مقالات علمی ـ پژوهشی عدالت اسلامی" ـ کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه ملی مالزی (یو.کی.ام)ـ آذر ۱۳۹۱
 • مقاله "بررسی تطبیقی عدالت اسلامی (اجتماعی) در آرا و اندیشه های دکتر علی شریعتی و استاد شهید مطهری" ـ کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه ملی مالزی (یو.کی.ام)ـ آذر ۱۳۹۱
 • مقاله "فراتحلیل مقالات علمی ـ پژوهشی در خصوص آسیب های رسانه ای در خانواده (مهارت های حل مسئله با رویکردی بر سواد رسانه ای)" ـ دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ همایش رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران
 • مقاله "شیوه های نوین ارتباطی و چالش امنیت و پایداری در خانواده" ـ دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت
 • مقاله "دستورالعمل دین مبین اسلام جهت بقای نهاد خانواده و تأمین امنیت روانی زوجین (ارائه مدل جهان شمول اسلام)" ـ دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت
 • مقاله "معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده" ـ دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت
 • مقاله "خانواده، امنیت، سرمایه اجتماعی" ـ دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت
 • مقاله Effects of media literacy in the preservation of family ، اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، سالن همایش های برج میلاد تهران، اکتبر ۲۰۱۴
 • مقاله Media literacy education in Canada، اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، سالن همایش های برج میلاد تهران، اکتبر ۲۰۱۴
 • مقاله "ضرورت و رویکردهای پرورش تفکر انتقادی"، دومین کنفرانس ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، ۱۰ و ۱۱ دی ماه مرکز توسعه آموزش های نوین ایران شهر اصفهان با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و... 
 • مقاله "چالش امنیت اجتماعی در فضای مجازی" ، سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و جامعه شناسی سالن همایش های تلاش، دانشگاه های تربیت مدرس، چمران اهواز، الزهرا ، دانشگاه علمی کاربردی و .. خرداد ۱۳۹۴
 • مقاله "فرزندان در حصار موبایل و شبکه های اجتماعی"، دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز – اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اردیبهشت ۱۳۹۵
 • مقاله "نشانه شناسی پوسترهای اطلاع رسانی با موضوع اثرات فضای مجازی"، دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز – اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اردیبهشت ۱۳۹۵
 • مقاله "سواد اخلاقی به عنوان یکی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی"، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش شورای فرهنگ عمومی کشور و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی، آبان ۱۳۹۵
 • مقاله "فراتحلیل مقالات حوزه امنیت اجتماعی زنان در فضای شهری"، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، مرکز امور زنان شهرداری تهران، آذر ۱۳۹۵

مقالات علمی ـ پژوهشی:

 • مقاله "بررسی روابط همسران در سینمای ایران" ـ چاپ در شماره ۳ فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله "امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه"، چاپ در شماره چهارم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 •  مقاله "سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه"، فصل نامه علمی ـ پژوهشی مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره ۲۰ بهار ۱۳۹۲، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • مقاله "بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا"، مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۲ ، مرکز مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری
 • مقاله "تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زنان و خانواده ازفصلنامه های علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری"، چاپ در شماره ۱۰ فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله "روش شناسی مقالات علمی پژوهشی حوزه زن و خانواده"، چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، سال ۶ ، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۹۴

طرح های پژوهشی:

 • همکاری در طرح تحقیقاتی "تحلیل محتوای مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زنان و خانواده از فصلنامه های علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" ـ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ گروه بررسی مسائل زنان
 • همکاری در طرح تحقیقاتی "زبان و ادبیات فارسی، هویت ملی و جهانی شدن"، ریاست جمهوری (مرکز ملی جهانی شدن) و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجری آقای دکتر یوسف محمد نژاد عالی زمینی
 • مسئول امور پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ از آبان ماه ۱۳۹۴ تا پایان اسفند ۱۳۹۴

برگزاری کارگاه های علمی:

 • کارگاه "خانواده و رسانه" در خانه فرهنگ حورا ـ بهشت مادران در سال ۱۳۹۱
 • کارگاه "سواد رسانه ای بانوان ـ سواد هنری" مرکز امور بانوان شهرداری ـ دیماه ۱۳۹۲
 • کارگاه "کودک، تئاتر و رسانه" در مرکز استیژ کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۲
 • کارگاه "وبلاگ نویسی"، مدرس و داور سی و یکمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۱ -۹۲، برگزار شده در اصفهان ـ وزارت آموزش و پرورش کشور
 • داور سی و سومین جشنواره مسابقات فرهنگی هنری رشته نشریات الکترونیک مرحله غیر حضوری ، وزارت آموزش و پرورش کشور
 • داور مسابقات طرح فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری ۱۵ رشته، مسابقه وبلاگ نویسی مرحله کشوری، وزارت آموزش و پرورش کشور
 • دبیر تخصصی جشنواره تجسمی دانشجویی "سُها" پوسترها و تصویرسازی انقلاب اسلامی در دانشگاه علمی کابردی واحد ۲۰

تدریس ها در دانشگاه های علمی کاربردی:

 • تدریس ۴ واحد درس حقوق فرهنگی و رسانه‌ای در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۶ نیمسال اول ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۲ واحد درس اقدام پژوهی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۶ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۴ واحد درس سواد هنری در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۳۱ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۲ واحد درس سرپرستی مراکز فرهنگی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۱۴ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۲ واحد درس افکار عمومی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۱۴ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۲ واحد درس نظریه های فرهنگی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۱۴ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۴ واحد درس سواد هنری در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۲
 • تدریس ۴ واحد درس حقوق ارتباطات جمعی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ تابستان ۱۳۹۲
 • تدریس ۴ واحد درس اقدام پژوهی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۳ واحد درس شبکه های اجتماعی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس نظریه های ارتباط جمعی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس نظریه های فرهنگی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس فرهنگ و قومیت ایرانی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آیین زندگی نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس مردم شناسی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آیین زندگی نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۳ واحد درس رسانه شناسی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۴۹ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس حقوق فرهنگی و رسانه ای در دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۴۹ نیمسال اول ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۸ واحد وبلاگ نویسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس امور فرهنگی بانوان در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس سرپرستی مراکز فرهنگی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۴ واحد درس اقوام و فرهنگ های ایرانی در دانشگاه علمی کاربردی واحد آیین زندگی، نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه علمی ـ کاربردی واحد آیین زندگی، نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۴ واحد درس امور فرهنگی بانوان در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۱ نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد درس سازمان های مردم نهاد در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۱ نیمسال دوم ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳
 • تدریس ۲ واحد اقدام پژوهی در دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس نیمسال اول ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
 • تدریس دو واحد پژوهش های اینترنتی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۹ نیمسال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
 • تدریس دو واحد جمع آوری الکترونیکی اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۹ نیمسال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴
 • تدریس دو واحد درس مدیریت نمایشگاه دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴
 • تدریس دو واحد درس قیمت گذاری کالاهای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴
 • تدریس ۴ واحد درس اقدام پژوهی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال اول ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵
 • تدریس ۲ واحد درس تحولات اجتماعی ایران معاصر در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۱ نیمسال اول ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵
 • تدریس دو واحد درس تحلیل پیام های ارتباطی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • تدریس ۲ واحد درس شیوه های اقناع و تبلیغ در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ نیمسال دوم ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵
 • تدریس ۲ واحد درس جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۳ نیمسال دوم ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵
 • تدریس ۴ واحد درس وبلاگ نویسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۹ نمیسال دوم ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
 • تدریس ۲ واحد درس سواد هنری در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۹ نمیسال دوم ۱۳۹۵- ۱۳۹۶
 • تدریس ۲ واحد درس هنر و رسانه در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۹ نمیسال دوم ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

 

سوابق تدریس در دیگر مراکز:

 • تدریس مبحث اثرات رسانه بر خانواده در حوزه دانشگاهیان علوم اسلامی در خصوص مناسبات خانوادگی در رسانه ها در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰
 • تدریس مبحث رسانه و خانواده در فرهنگسرای هنر (خانه فرهنگ حورا) ـ سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • تدریس درس کارآفرینی در آموزشگاه سبزینه شهرستان دره شهر استان ایلام در سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹
 • تدریس درس مهارت های کسب و کار در آموزشگاه سبزینه شهرستان دره شهر استان ایلام در سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸
 • تدریس درس تفکر خلاق و خلاقیت در آموزشگاه سبزینه شهرستان دره شهر استان ایلام در سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸
 • تدریس کاربرد نرم افزار spss در آموزشگاه سبزینه شهرستان دره شهر استان ایلام در سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸

داوری مقالات:

 • داوری مقاله با عنوان " تحلیل نشانه شناختی دو فیلم‌ «برف روی کاج‌ها» و «یه حبه قند»" پژوهشنامه زنان، ۱۳۹۵
 • داوری مقاله با عنوان" راهکارهای مناسب برای رفع تعارض در ایفای نقش های خانوادگی زنان شاغل در نگرش دینی"، پژوهشنامه زنان، ۱۳۹۵
 • داوری مقاله با عنوان " تحلیل غلبه تبلیغاتی گفتمان حاکم بر مدیریت بدن زنان " پژوهشنامه زنان، ۱۳۹۵

 سوابق اجرائی:

 • سردبیر نشریه علمی ـ دانشجویی جامعه در دانشگاه تربیت معلم در سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰
 • هیئت رئسیه انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان در سال ۱۳۸۰
 • فعالیت خبرنگاری در خبرنامه حوزه ریاست دانشگاه تربیت معلم
 • سردبیر نشریه فارغ التحصیلی دانشگاه تربیت معلم سال ۱۳۸۲
 • همکاری در تهیه منتخب مقالات حوزه زن و خانواده برای چاپ در مجموعه ای جهت مخاطبین ملی و بین المللی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکاری در تهیه چکیده مقالات علمی ـ پژوهشی جهت صفحه گروه بررسی مسائل زنان ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فعالیت مددکاری در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در دوره کارورزی، ۱۳۸۲
 • فعالیت مددکاری در دبستان و راهنمایی «انقلاب»، دوره کارورزی، ۱۳۸۲
 • همکاری در طرح تحقیقاتی جمع آوری مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زنان و خانواده از فصلنامه های علمی ـ پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ گروه بررسی مسائل زنان
 • تهیه بانک اطلاعاتی از مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زن و خانواده و نصب برنامه در کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • راهنمایی و مشاوره پژوهشگران استفاده کننده از بانک اطلاعاتی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زن و خانواده
 • همکاری با سازمان صدا و سیما به عنوان کارشناس جامعه شناس خانواده در برنامه زنده باد زندگی در مهرماه و آبان ماه ۱۳۹۱
 • همکاری با رادیو خانواده به عنوان کارشناس جامعه شناس خانواده در برنامه ای با موضوع چشم و همچشمی
 • مسول دفتر گروه پژوهشی مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مدیر اجرایی دوفصلنامه «پژوهشنامه زنان» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مسول بروز رسانی و راه اندازی صفحه گروه پژوهشی مطالعات زنان بر سایت پژوهشگاه
 • کارشناس مقالات گروه علوم اجتماعی و ارتباطات و زنان در پورتال جامع علوم انسانی

سایر فعالیت ها:

 • کسب رتبه اول در نمایشگاه پوسترهای اطلاع رسانی در دانشگاه تربیت معلم تهران ـ گروه روانشناسی
 • شرکت در نمایشگاه قرآن مصور در دانشگاه تربیت معلم

انتخاب به عنوان بانوی موفق ایرانی از سوی رادیو برون مرزی صدای آشنا و ایراد سخن در این رسانه

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶