طرح‌های موظف پایان یافته اعضای هیات علمی پژوهشگاه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

ردیفشماره طرحعنوان طرحمجریپژوهشکده وابستگی طرحتاریخ پایان
19987تغییر الگو از حافظه‌محوری به یادگیری تأملی در آموزش عالی علوم انسانی در ایران: ضرورت، چالش‌ها و راهبردهاروح‌الله کریمیپژوهشکده اخلاق و تربیتطرح اعتلای علوم انسانی1400/11/04
29986بررسی آثار اقتصادی سیاست‌های هزینه‌ای دولت در اقتصاد ایران و ارائه توصیه‌های سیاستی(فاز دوم)جلال منتظری شورکچالیپژوهشکده اقتصادطرح اعتلای علوم انسانی1400/11/04
3746تحلیل منازعه غرب با جمهوری اسلامی ایران در مسأله حقوق بشر(مبتنی بر تحلیل روند)فریبا سادات محسنی سهیپژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
4688ارایه و تبیین الگوی مجموعه‌نگر برای تحلیل مؤلفه‌های مفهوم تمدنسید حسین حسینیپژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
5840تاریخ سازمان های فعال حوزة تأمین اجتماعی در دوره پهلوی دوم(مطالعه موردی: سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی)الهام ملک زادهپژوهشکده تاریخ ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
69995فرهنگ دامپزشکی (جلد دوم)ریما مرشدپژوهشکده دانشنامه نگاریپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
7787روش فیلون-کلنشا-کورتیس پیراستهحسن مجیدیانپژوهشکده دانشنامه نگاریپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
8775روند پژوهی مطالعات امنیتی با توجه به بسط سوژه گی جامعهحمید سجادیپژوهشکده مطالعات اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
9654بازشناسی عناصر هویتی در رمان های زنان مهاجر ایرانیشکوه السادات حسینیپژوهشکده مطالعات اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
10363روانشناسی مباحثی از روانشناسی تعلیم و تربیت و دیدگاه‌های بومی آن در ایرانژاسنت صلیبیپژوهشکده مطالعات اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1400/11/04
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۰