ارتباط با ما

تعداد بازدید:۱۳۲۴۲
 


ریاست پژوهشگاه:

  دکتر حسینعلی قبادی
 
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر علیرضا ملائی توانی  
معاونت مالی اداری و مدیریت منابع: دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده
معاونت فرهنگی اجتماعی: دکتر محمدسالار کسرائی
رئیس حوزه ریاست:دکتر سیدمحسن علوی پور
 

پژوهشگاه:

 
آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان دکتر صادق آئینه وند ( ۶۴ غربی )
کدپستی: 1437774681
صندوق پستی: 14155-6419
تلفن: 88046891-93
فاکس: 88033617
پست الکترونیک: info@ihcs.ac.ir
 
 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه