معرفی پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۰۲۰۰

پژوهشکدة اقتصاد

تاریخچه

با توجه به ضرورت توسعۀ وجوه مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و مبانی کاربردی آنها، «پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد» در سال 1376 با سه گروه پژوهشی تأسیس شد. هدف این پژوهشکده جامعیت بخشیدن به تحقیقات اقتصادی و به کارگیری و پرورش پژوهشگران و اندیشمندانی است که علاوه بر مطالعات نظری و تجربی در گرایش­های مختلف علم اقتصاد با استفاده از روش­های تحقیق کمّی و غیر کمّی، بتوانند با مطالعه و تحقیق در نهادها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی جامعه افق مطالعات اقتصادی را گسترش داده و تأثیر فرهنگ و تمدن بومی را در شکل‌گیری و تحول زندگی اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند.

در سال 1387، با هدف استفاده از سرمایۀ انسانی و علمی موجود در پژوهشکده در جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر، دورۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ «علوم اقتصادی» و چند سال بعد در رشتۀ «توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی» در پژوهشکده راه­اندازی شد و هرساله شمار محدودی دانشجو از طریق آزمون سراسری در این مقطع و رشته پذیرفته و دانش­آموخته شده­اند.

در سال 1392 با اضافه شدن سه گروه پژوهشی در حوزۀ مدیریت، نام پژوهشکده به «پژوهشکدۀ مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت» تغییر یافت. در سال 1399 به منظور تطابق بیشتر گروه‌های پژوهشی با علم اقتصاد و نیازهای جامعه و همزمان با تغییرات ساختاری در پژوهشگاه، ساختار جدید این پژوهشکده نیز به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. هم­اکنون این پژوهشکده با عنوان «پژوهشکدۀ اقتصاد» دارای سه گروه پژوهشی به شرح زیر است:

گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی

گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی

گروه پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای و توسعۀ اقتصادی

فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی تا پایان سال 1399

انجام طرحهای پژوهشی (حدود 80 طرح)؛

چاپ کتاب (حدود 30 عنوان کتاب)؛

چاپ مقالات (بیش از 300 عنوان مقاله)؛

برگزاری همایش و سخنرانی و نشست و کارگاه پژوهشی؛

برگزاری کرسی‌های ترویجی؛

برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد «علوم اقتصادی» و «توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی»

انتشار دو نشریۀ علمی «بررسی مسائل اقتصاد ایران» و «اقتصاد و تجارت نوین».

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۴۰۰