انجمن علمی دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۰۵


انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همت دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد در پاییز سال 1396 تاسیس شد.

. دو هدف اصلی انجمن عبارت است از :  
کمک به پرورش استعدادهای دانشجویان در حوزه های مختلف علم اقتصاد و بهره گیری پژوهشکده از توانمندی ها ، خلاقیت ها و نوآوری های دانشجویان در توسعه علمی و پژوهشی.
اهداف دیگر انجمن در اساسنامه انجمن منعکس شده است.
انجمن تا کنون فعالیت هایی در برگزاری سخنرانی ها و نشست های علمی در موضوعات مختلف اقتصاد داشته است و در راستای دستیابی به
اهداف یاد شده ، در قالب های زیر فالیت خود را ادامه خواهد داد :
1.برگزاری سمینار ، جشنواره ، کنفرانس و همایش
2.برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی تخصصی
3.برگزاری اردوهای علمی و بازدید از مراکز ، نهادها و بنگاه های اقتصادی
4.انتشار نشریه علمی-خبری اقتصادی
5.سایر فعالیت های پژوهشی و آموزشی
دانشجویان عضو شورای مرکزی انجمن که بر اساس ضوابط و آیین نامه مربوطه دانشجویان تعیین شده اند و سایر دانشجویان با پشتیبانی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت در تلاش هستند که اهداف یاد شده را به خوبی محقق نمایند و این انجمن را در هر دوره بالنده تر سازند و به دانشجویان دوره های بعد واگذار کنند.

آیین نامه های انجمن علمی دانشجویی

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۸