آمنه بختیاری

نام: آمنه
نام خانوادگی: بختیاری

کارشناس مسول امور پژوهشی (رسمی- قطعی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی
ایمیل: ameneh_b2000@yahoo.co.uk

تلفن: 09121019762  

 

مدارج علمی

 1. دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی۱۳۹۵
 2. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، ۱۳۷۹- ۱۳۸۰
 3. کارشناسی روانشناسی، ۱۳۷۶


 

کتاب‌های چاپ شده و در دست چاپ:

 1. کتاب بلوغ دختران، انتشارات واژه آرا،سال ۱۳۹۲
 2. کتاب مهارتهای زندگی( در حال چاپ) ، نشر پورشاد، ۱۳۹۳
 3. کتابچه «بحران خانواده در عصر مدرنیته» به زبان‌انگلیسی، به سفارش مرکزامور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ۱۳۸۷
 4. تجدید چاپ مقاله علمی پژوهشی «واگردهای فمینیستی در ازدواج » در کتاب «فمینیسم و خانواده»، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، زمستان ۱۳۸۶.
 5. ترجمه کتاب اقتصاد رسانه ای، چاپ، نشرسایه نیما، ۱۳۹۴
 6. ترجمه کتاب مرور کلی و جهت گیری راهنمای آموزش سواد رسانه ای، تفکر انتقادی/ ارتیاطات خلاق، ۱۳۹۳
 7. تالیف کتاب خانواده، رضایت یا نارضایتی، نشر پورشاد،۱۳۹۴
 8. ترجمه کتاب سواد برای قرن بیست و یکم، اسفند ماه ۱۳۹۳، نشر بادبادک
 9. بالانشین شیوه های مدیریت رسانه در خانواده، به سفارش موسسه مهرستان، ۱۳۹۶، انتشارات قبسات
 10. بختک های دست ساز(مهارت های مواجه با سنتهای غلط و خرافات در ازدواج و خانواده)، به سفارش موسسه مهرستان، انتشارات قبسات
 11.  دلم جای دیگر است(شیوه های مدیریت فضای مجازی در خانواده)، ۱۳۹۷،  انتشارات قبسات
 12. کتاب(hand book)، انتشارات پشتیبان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۶
 13. کتاب مهارتهای ارتباطی، به سفارش مرکز تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، در حال بررسی و اصلاح۱۳۹۷
 14. سیاستگذاری سواد رسانه ای و اطلاعاتی، (ترجمه)،  ۱۳۹۷، در حال بررسی

 

همکاری در طرح‌های پژوهشی :

 1. «طرح شناسایی بانوان هیئت علمی شاخه علوم انسانی»،  ۱۳۷۵ ، پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته
 2. «طرح وضعیت اجتماعی،اقتصادی معلمان شهر تهران»،۱۳۷۶، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده علوم اجتماعی، اتمام یافته
 3. "طرح تحلیل محتوای کمی مقالات علمی پژوهشی مندرج در فصلنامه های مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه علوم انسانی طی سال های ۱۳۷۹-۱۳۸۹"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، ۱۳۹۲، اتمام یافته،
 4. «بررسی وضعیت تحقیقات در مورد زنان در بیست‌سال اخیر در ایران»، ۸۴-۱۳۸۱ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته
 5. «طرح نیازسنجی اجتماعی زنان شهر تهران» ۱۳۸۳، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، اتمام یافته
 6. طرح بررسی گونه‌شناسی کودک‌آزاری در ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به استناد گزارش‌های بهزیستی، پزشکی و رسانه‌های خبری، ۱۳۸۶
 7. فاز دوم طرح سواد رسانه ای: جایگاه سواد رسانه ای در صیانت از کانون خانواده در برابر تهاجم رسانه ای شبکه های ماهواره ای( با بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ۱۳۹۲-، اتمام یافته۱۳۹۳
 8.  طرح پژوهشی بررسی آسیب های فردی و  اجتماعی استفاده از تلفن همراه،- ۱۳۹۴ ۱۳۹۳، اتمام یافته
 9. ارتقای سطح سواد رسانه ای والدین تهرانی در خصوص استفاده فرزندان از فضای سایبری (مقطع سنی ۶-۱۱ سال)
 10. طرح کاربردی سازی ( ارائه به شهرداری) آموزش شیوه های فرزندپروری والدین در چگونگی استفاده از رسانه ها، تدریس در محلات و فرهنگسراها، ۱۳۹۷

 

مقالات علمی پژوهشی:
 

 1.  مقاله «نگرش روانشناختی به بلوغ دختران»، در فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، سال یازدهم، شماره ۴۱، پاییز ۱۳۸۷.
 2. مقاله «رضایتمندی از زندگی زناشویی در چهار مرحله تحول خانواده»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۷.
 3. مقاله «وضعیت سلامت زنان در ترکیه» پذیرش داوری جهت چاپ در فصلنامه  علمی پژوهش پژوهشنامه زنان،  شماره ، ۱۳۹۱
 4. مقاله «اخلاق در فضای مجازی» فصلنامه عامی پژوهشی مطالعات ملی رسانه ای ، زمستان ۱۳۹۱،  شماره ۱۹
 5. مقاله « بررسی روند تحولات خانواده در عصر جدید» چاپ در مجله الکترونیکی علمی پژوهشی SSRN، ۱۳۹۱
 6. مقاله «صورت بندی نظری  فمینیسم به رسانه»، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۹۲
 7. مقاله «نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی( مطالعه موردی شبکه اجتماعی کفه مام شبکه ای برای مادران و کودکان)»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی  پژوهشنامه زنان، پاییز و زمستان ۱۳۹۲،شماره۸، سال۴
 8. مقاله «فراتحلیل مقالات علمی- پژوهشی حوزه زن و خانواده»، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،چاپ در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، شماره۱۰، سال ۵
 9. مقاله «آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده در دو بعد امنیتی- اجتماعی»،فصلنامه علمی- پژوهشی رسانه و فرهنگ ،شماره ۲، سال۵ مربوط به پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 10. مقاله «بررسی تاثیر فناوریهای نوین ارتباطی بر جوانان( اینترنت)»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رسانه ای، تابستان ۱۳۹۴
 11. مقاله «بررسی  روش شناسی مقالات علمی- پژوهشی حوزه زن و خانواده»، فصلنامه پژوهشنامه زنان، تابستان،  ۱۳۹۴، دوره ۶، شماره ۱۲، شماره ۱۸
 12. مقاله «واکاوی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی خانواده ایرانی» ۱/۷/۱۳۹۵، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره ۴۵
 13. مقاله «آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه بر خانواده»، فصلنامه علمی- پژهشی پژوهشنامه زنان، زمستان ۱۳۹۵،۱۸
 14. مقاله «آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی»، فصلنامه علمی پژوهشی: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲،ویژه نامه،  بهار ۱۳۹۷
 15. مقاله «تاثیر آموزش های نرم افزارهای هوشمند موبایلی(تلگرام و اینستاگرام) در ایجادشکاف نسلی دختران با مادرانشان در نظام آموزش عالی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی، دوره ۱۲، ۱۳۹۷

 

 

مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بین المللی:
 

 1. «تفکر انتقادی و خلاق»، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، وضعیت امروز، چشم‌انداز فردا، تهران، ۲۴-۲۲ اسفند ۱۳۸۵.
 2. «جهانی شدن و تأثیر آن بر وضعیت زنان»، مجموعه مقالات همایش ملّی چالش‌های حقوق زن و خانواده در جامعه ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت ۱۳۸۷. مقاله برگزیده ـ اخذ لوح تقدیر
 3. «معنویت در خانواده با گذری به منابع اسلامی» ـ ارائه بصورت سخنرانی در ولین همایش بین‌المللی زنان اندیشمند مسلمان، مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری ـ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ـ وزارت امور خارجه، دفتر امور زنان، سالن اجلاس سران، تهران، ۱۳۸۶. مقاله برگزیده ـ لوح تقدیر
 4. «فقر زنان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در  همایش «زن ایرانی و پژوهش، ارائه به صورت سخنرانی ،مشهد، اسفندماه ۱۳۸۴. اخذ لوح تقدیر
 5. «زن در اسلام» ـ ارائه بصورت سخنرانی ـ ، همایش نقش زن در توسعه، یزد، بهمن ماه ۱۳۸۳. اخذ لوح تقدیر
 6. ترجمه مقاله «مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات مذهب، روح و روان پزشکی»، مجموعه مقالات نخستین همایش گفتگوی علم و دین مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردی، ۱۵-۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴. اخذ لوح تقدیر
 7. «اعتیاد و جوانان» ـ به شکل بروشور ـ چهارمین نمایشگاه نیروی انتظامی، ۱۳۸۳.
 8. «بررسی الگوهای مؤثر در رویکرد افراد به اعتیاد» همایش جوانان و توسعه اردکان، ۱۳۸۱.
 9. «خشونت علیه زنان» ـ ارائه بصورت سخنرانی ـ اردکان، همایش جوانان و توسعه۱۳۸۰.
 10. پذیرش مقاله« بررسی ارکان خانواده در دین» در همایش بین المللی خانواده و دین ، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، ۱۳۹۰
 11. «مقاله خانواده و اینترنت»  ارائه در کنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی ۳۴-۲۳  اردیبهشت سال ۱۳۹۱
 12. «مقاله ا جهانی شدن و هویت زن در  خانواده» ارائه در کنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی۲۴-۲۳ اردیبهشت  سال ۱۳۹۱
 13. « مقاله جهانی شدن رسانه، تاثیر بر تصویر خانواده» ارائه در کنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی۲۴-۲۳ اردیبهشت  سال ۱۳۹۱
 14. « مقاله رنگ، موسیقی و سوژه فیلم های خانوادگی، تاثیر بر سلامت روان خانواده ها» ارائه در کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، ۲۲-۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۱
 15. مقاله « فراتحلیل مقالات علمی پژوهشی در حوزه عدالت اسلامی« در کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه( عدالت در اسلام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، ۱۳۹۱
 16. مقاله « عدالت جنسی از منظر قران کریم» در کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه( عدالت در اسلام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۱
 17. مقاله « نقش و جایگاه رسانه های اجتماعی در بازنمایی عدالت اسلامی» در کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه( عدالت در اسلام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی،۱۳۹۱
 18. مقاله « رهیافتی بر عدالت اسلامی در آرا و نظریات شهید مطهری و دکتر شریعتی» در کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه( عدالت در اسلام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، ۱۳۹۱
 19. مقاله« بررسی تاثیر اشتغال مادران بر سلامت خانواده» ارائه در همایش بین المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری» ۱۱ اذر ماه ۱۳۹۱» چاپ در مجموعه مقالات همایش ، و چاپ در فصلنامه علمی- ترویجی رویش نو
 20. مقاله)« فراتحلیل مقالات علمی- پژوهشی در خصوص آسیب های رسانه ای در خانواده( مهارت های حل مسئله با رویکردی بر سواد رسانه ای) دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، همایش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ایران، ۷ اسفند ماه ۱۳۹۱.
 21. مقاله ی« شیوه های نوین ارتباطی و چالش امنیت و پایداری در خانواده» دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت، ۹و۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
 22. مقاله « معضلات امنیتی و اجتماعی استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده» دانشگاه یزد ، همایش خانواده و امنیت،۹و۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
 23. مقاله « خانواده، امنیت و سرمایه اجتماعی» دانشگاه یزد، همایش خانواده و امنیت، ۹و۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
 24. مقاله « هویت انسانی در فضای مجازی» همایش تخصصی هویت ایرانیان و شبکه های اجتماعی،۱۳۹۱
 25. ارائه چکده مقاله در هشتمین همایش علمی دفتر همکاریهای حوزه های علمیه و اموزش و پرورش با عنوان تربیت اسلامی و فضای مجازی: چالش ها و راهکارها تحت عنوان« بررسی تلفن همراه بر جوانان»  چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش
 26. ارائه مقاله تحت عنوان: ضرورت آموزش تفکر انتقادی در آموزش» به همایش ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، مقاله برتر در همایش
 27. ارائه مقاله تحت عنوان:« آموزش سواد رسانه ای در کشور کانادا» ارائه در اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، تابستان ۱۳۹۴، تهران
 28. ارائه مقاله تحت عنوان« جایگاه سواد رسانه ای در صیانت از کانون خانواده» ارائه در اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۳، تهران
 29. ارائه مقاله تاثیر اشتغال مادران بر دلبستگی ایمن فرزندان( پیش از دبستان) در نخستین کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و علوم رفتاری، ۱۳۹۵
 30. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هزاره سوم تحت عنوان واکاوی اثرات دیدگاه های فمینیسم و سایبر فمینیسم در فناوری های نوین ارتباطی، مالزی، ۱۳۹۵
 31. ارائه مقاله در کنفرانس ملی مخاطرات و  رسانه تحت عنوان واکاوی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی خانواده ایرانی- با تاکید بر مخاطرات و آسیب های شبکه های اجتماعی، ارائه سخنرانی، اردیبهشت ۱۳۹۵
 32. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز، تحت عنوان نشانه شناسی پوسترهای اطلاع رسانی با موضوع اثرات فضای مجازی، ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۵
 33. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز، تحت عنوان:  فرزندان در حصار موبایل و شبکه های اجتماعی، ۱۳۹۵
 34. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی زنان و زندگی شهری، تهران، برج میلاد، حوزه مشاور شهردار تهران در امور بانوان، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، با عنوان فراتحلیل مقالات حوزه امنیت زنان در فضای شهری، آذرماه ۱۳۹۵
 35. ارائه مقاله در کنفرانی ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، ، با عنوان سواد اخلاقی به عنوان یکی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، آبان ماه  ۹۵
 36. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، شیوه های مدیریت رسانه در خانواده( با تاکید بر ماهواره)، ۴ خرداد ۹۶، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،
 37. ارائه مقاله بررسی و نقد کتاب تفکر و سواد رسانه ای( نظری، فنی حرفه ای- کار دانش) پایه دهم دوره متوسطه ۱۳۹۵ در نخستین همایش نقد متون و متب علوم انسانی آذرماه ۱۳۹۶
 38. ارائه مقاله در کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ تحت عنوان، آموزش مهارت های سواد رسانه ای به دانش آموزان به عنوان مهارت حیاتی در محیط رسانه ای دنیای امروز، به شکل سخنرانی، ۱۳۹۶

 

سایر مقالات علمی منتشر شده در سایر مجلات:
 

 1. «نقش اشتغال مادران در دلبستگی ایمن کودکان سنین پیش از دبستان» فصلنامه آموزشی ـ پژوهشی نواندیش سبز، سازمان بهزیستی استان تهران، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان ۱۳۸۸.
 2. «تأثیر اشتغال زنان بر خانواد ه با تاکید بر کودکان» کتاب اشتغال زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم، تابستان ۱۳۸۸.
 3. «حکومت و زنان سرپرست خانوار» کتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، سال نهم، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۳۴.
 4. «واگردهای فمینیستی در ازدواج» کتاب زنان، بهار ۱۳۸۵، شماره ۳۱.
 5. «خشونت علیه زنان در رسانه‌های غربی» فصلنامه سنجش و پژوهش صداوسیما، سال یازدهم، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۸۳.
 6. «جهانی شدن فرهنگ و تأثیر آن بر وضعیت زنان» فصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان، ۱۳۸۲
 7. مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، شماره ۸ اسفند ماه ۱۳۸۵
 8. مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شماره ۷ بهمن ماه ، اول اسفندماه ۱۳۹۱
 9. مقاله  تحت عنوان: شاخص های اخلاقی در روابط عمومی، درماهنامه روابط عمومی، مهرماه ۱۳۹۲ شماره ۸۹

 

 1. سوابق تدریس
  ·تدریس در  دانشگاه جامع علمی- کاربردی از مهرماه ۱۳۹۱ «درس روانشناسی شخصیت» در واحد ۴ فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۴ واحد درسی در نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 2. تدریس درس روانشناسی اجتماعی ۴ واحد نظری و عملی، نیمسال اول ۱۳۹۲- ۱۳۹۳، واحد ۲۰ دانشگاه جامع علمی- کاربردی
 3. تدریس درس امور فرهنگی، ۲ واحد نظری و عملی، نیمسال دوم ۱۳۹۲- ۱۳۹۳، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، واحد ۲۰
 4. تدریس درس رسانه شناسی، ۲ واحد درسی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد۴۱، سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۴
 5. تدریس درس روانشناسی اجتماعی به دو گروه کاردانی و کارشناسی، دانشگاه علمی- کاربردی  واحد فرهنگی هنری شهرداری تهران، ۴ واحد در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۵
 6. تدریس درس روانشناسی یادگیری، مقطع کارشناسی، نیمسال دوم ۱۳۹۴- ۱۳۹۵، دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرداری
 7. تدریس درس ارائه تصویری، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، ۴ واحد دوره کارشناسی، نیمسال اول ۹۶-۹۷، واحد۲۰
 8. تدریس درس اخلاق حرفه ای ، ۴ واحد، نیمسال دوم ۹۵-۹۶، دوره کارشناسی، واحد ۲۰
 9. تدریس درس فناوری نوین اطلاعاتی، نیمسال دوم ۹۵-۹۶، ۴ واحد، واحد ۲۰
 10. تدریس درس اصول خبرنویسی، نیمسال دوم ۹۵-۹۶، ۲ واحد، واحد ۲۰
 11. تدریس درس ارتباط تصویری، ۴ واحد، واحد۴۱، نیمسال اول ۹۶-۹۷
 12. دریس درس کاربرد وسایل سمعی- یصری،، نیمسال اول ۹۶-۹۷، ۲ واحد، واحد ۴۱
 13. تدریس درس ارتباط تصویری، نیمسال دوم ۹۶-۹۷، ۲ واحد، واحد ۴۱
 14. تدریس درس ارتباط رسانه، نیمسال دوم ۹۶-۹۷، ۲ واحد، واحد ۴۱
 15. تدریس درس ارتباطات انسانی ، نیمسال دوم ۹۶-۹۷، ۲ واحد، واحد ۴۱
 16. تدریس درس سواد هنری، نیمسال دوم ۹۶-۹۷، ۴واحد، واحد ۴۱
 17. تدریس درس جامعه شناسی عمومی، نیمسال اول ۱۳۹۷، واحد ۴۱


دوره‏ ها و کارگاه‌های آموزشی طی شده
 

 

 1. کارگاه آموزشی «تفکر انتقادی و منطق کاربردی و روش های آن در فلسفه برای کودکان »گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۳ روز آبان ۱۳۸۹.
 2. دوره آموزشی «پروژه‌نویسی»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان دارای مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل، ۲۸-۲۷ مهر۱۳۸۹.
 3. کارگاه آموزشی « مقدمه ای بر روش تحقیق در حوزه میان رشته ای روانشناسی بهداشت روان و دین، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران و گروه علم و دین مرکز پژوهش ادیان جهان و انجمن روانشناسی بالینی ایران ۲۴/۴/۱۳۸۶
 4. کارگاه اول « معرفی تحقیقات میان رشته ای علم و دین : دیدگاه دانشمندان معاصر غربی» ، گروه تخصصی پژوهشی علم و دین مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، ۲۱ مرداد ۱۳۸۳
 5. کارگاه اول « معرفی تحقیقات میان رشته ای علم و دین : دیدگاه دانشمندان معاصر غربی» ، گروه تخصصی پژوهشی علم و دین مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، ۲ دی ماه ۱۳۸۳
 6. کارگاه آموزشی «ویراستاری( زبانی- صوری)» ، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی۱۵/۱۱/۱۳۹۰ االی ۱۹/۱۱/۱۳۹۰
 7. کارگاه آموزشی امور مالی ویژه مدیران و کارشناسان غیر مالی،۲۹/۴/۱۳۹۰ الی ۵/۵/۱۳۹۰ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 8. کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین اداری و استخدامی ۱۳۹۰پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 9. کارگاه آموزشی آشنایی باآیین نگارش و مکاتبات اداری،  ۱۹/۷/۱۳۹۰پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 10. کارگاه آموزشی نظریه زمینه ای: اصول نظری و رویه های عملی  ۱۳۹۰، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 11. دوره آموزش مقاله نویس ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 12. دوره آموزشی ارتقا سلامت اداری، بهمن ماه  ۱۳۹۲، ۶ ساعت
 13. دوره آموزشی بلند مدت رساله نویسی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 14. دوره آموزشی آزمون توجیهی (۱) ویژه خواهران استان تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۲۵/۸/۱۳۸۰
 15. دوره آموزشی قانون مدیریت خدمات کشوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹/۷/۱۳۹۰
 16. کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی: تحلیل روایت( مفاهیم، رویکردهای نظری و رویدادهای عملی)، ۱۳۹۲، ۸ ساعت
 17. دوره مربی گری فلسفه برای کودکان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه فلسفه برای کودکان، ۲۲/۷/۱۳۹۱ الی ۲۵/۷/۱۳۹۱ ، دریافت مدرک مربی گری
 18. دوره اموزشی مهارتهای زندگی( مدیریت استرس)، اسفند و فروردین ماه ۱۳۹۲- ۱۳۹۳، ۱۶ ساعت
 19. دوره آموزشی صفحه گستر، ۲۶ ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 20. دوره آموزشی مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ۸ ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 21. دوره آموزشی واژه پردازی، (word)، ۲۶ ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 22. دوره آموزشی بررسی امکان نظریه پردازی در مطالعات زنان، ۴ ساعت، ۱۳۹۵
 23. دوره آموزشی بررسی طرحواره های قرانی درباره خانواده و خویشاوندان، ۴ ساعت، ۱۳۹۵
 24. دوره آموزشی واژه پردازی پاور پوینت به مدت ۲۰ ساعت، ۱۳۹۵
 25. دوره آموزشی پاورپوینت به مدت ۲۶ ساعت ۱۳۹۵
 26. دوره آموزشی اینترنت و ویندوز به مدت ۲۴ ساعت، ۱۳۹۵
 27. گذراندن آزمون مهارت دومicdl،( استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها) به مدت ۱۲ ساعت،۱۳۹۵
 28. دوره آموزشی زبان انگلیسی به مدت ۳۰ ساعت ۱۳۹۶
 29. دوره آموزشی شناخت راه ها و روشهای نوین دستیابی به اطلاعات، ۱۲ ساعت، ۱۳۹۶
 30. اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، ۱۳۹۶، ۱۰ ساعت
 31. دوره آموزشی آشنایی با قانون تخلفات ا داری، ۸ ساعت، ۱۳۹۶
 32. دوره آموزشی کارگاه آموزشی مبانی سواد رسانه ای در خانواده، ۶ ساعت، ۱۳۹۶

   دوره آموزشی کارگاه آموزشی مساله شناسی در پژوهش های اجتماعی، ۷ ساعت، ۱۳۹۶

 1. دوره آموزشی روش های برقراری ارتباط موثر، ۱۶ ساعت، ۱۳۹۷
 2. دوره آموزشی اصول و فنون سخنرانی و ارائه مطلب، مهر و آبان ۱۳۹۷

 

مشارکت در برگزاری کارگاه ها ، سخنرانی ها، نشست ها و همایش های گروه پژوهشی مطالعات زنان

 1. مشارکت در برگزاری اولین «کارگاه مشارکتی بین‌المللی زنان»، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان۱۳۷۵
 2. مشارکت در برگزاری کارگاه «زنان در عرصه رسانه‌های غربی»، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گروه بررسی مسائل زنان، ۱۳۷۹
 3. مشارکت در برگزاری «دوره آموزشی مبینا حضور زن مسلمان در مجامع بین‌المللی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ انجمن زنان مسلمان پژوهشگر ـ شورای شهر تهران، ۲۸/۸/۱۳۸۳ الی ۱۵/۱۱/۱۳۸۳
 4. مدیر اجرایی برگزاری کارگاه آموزشی زنان تعدد نقش ها و مدیریت زمان ۴/۴/۱۳۹۰، پیشنهاد دهنده
 5. مدیر اجرایی «کارگاه آموزشی زنان، اشتغال و مدیریت زمان» ، مهرماه ، مدیر و پیشنهاد دهنده۱۳۹۰
 6. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی ویژه زنان و خانواده «کارگاه آموزشی اخلاق، امنیت در فضای مجازی» ۲/۱۲/۱۳۹۱، مدیر اجرایی و پیشنهاد دهنده
 7. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی ویژه زنان و خانواده «کارگاه آموزشی موانع تحکیم خانواده با تاکید بر مهارتهای ارتباطی»، ۲۴/۴/۱۳۹۱، مدیر اجرایی و پیشنهاد دهنده
 8. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی ویژه زنان و خانواده «کارگاه آموزشی شیوه های فرزند پروری در خانواده،»، ۱۳۹۱/۸/۲۳ ، مدیر اجرایی و پیشنهاد دهنده
 9. مدیر اجرایی سخنرانی فمینیسم اسلامی ، ۱۳۹۱
 10. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی ویژه زنان و خانواده کارگاه آموزشی « تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف بین نسلی در خانواده»، ۲۶ دی ماه۱۳۹۱ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 11. مدیر اجرایی سخنرانی درآمدی بر سواد رسانه ای و آموزش ان، دکتر بهاره نصیری، ۳۰/۸/۱۳۹۱
 12. مدیر اجرایی نقش پارادایم ها در فرایند موفقیت زنان، دکتر رجحان، ۳۰/۳/۱۳۹۱
 13. مدیر اجرایی سخنرانی بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان جمهوری ترکیه، دکتر بهاره ۲/۴/۱۳۹۱
 14. مشارکت دربرگزاری  سه دوره آموزش ضمن خدمت  تحت عنوان خلاقیت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه ۱۳۹۱
 15. مشارکت در برگزاری نشست تخصصی رونمایی از طرح موظف پایان یافته گروه پژوهشی مطالعات زنان تحت عنوان: تحلیل محتوای مقالات علمی- پژوهشی حوزه زن و خانواده مندرج در فصلنامه های علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سال های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰، ۷/۸/۱۳۹۲
 16. مشارکت با معاونت فرهنگی اجتماعی در برگزاری مراسم تجلیل از خانواده های شهدا، اسفند ماه ۱۳۹۲
 17. مشارکت با معاونت فرهنگی اجتماعی در برگزاری  مراسم تکریم مقام شامخ حضرت زهرا(س)، اسفند ماه ۱۳۹
 18. مدیر اجرایی برنامه روز زن و میلاد حضرت زهرا(س) ۱۰/۲/۱۳۹۲،
 19. مدیر اجرایی سخنرانی نزاع قدرت در خانواده سه شنبه ۲۸/۳/  ۱۳۹۲ 
 20. مدیر اجرایی سخنرانی نشوز، مصادیق و شیوه های برخورد با آن در قران،  ۲۵/۴/  ۱۳۹۲ 
 21. مدیر اجرایی سخنرانی ، بازنمایی و کلیشه سازی تبلیغات بازرگانی زنان در تلویزیون ملی ۱/۷/  ۱۳۹۲
 22. مدیر اجرایی سخنرانی تحلیل نظری پاملا سو اندرسون در مورد فلسفه دین فمینیستی ۲/۸/ ۱۳۹۲
 23. مدیر اجرایی سخنرانی  گنجینه زن برتر در متون حماسی و غنایی ۲۶/۹/ ۱۳۹۲
 24. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی راهکارهای پایداری کانون خانواده: اولین  کارگاه تحت عنوان: روانشناسی زنان و مردان در خانواده، ۲۷ آبانماه ۱۳۹۲
 25. مدیر اجرایی دومین کارگاه از سلسله کارگاه های پایداری کانون خانواده تحت عنوان بررسی روابط عاطفی- جنسی همسران در خانواده، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲
 26. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی واکاوی آسیب شناسی رسانه و خانواده،(دوره مقدماتی اموزش سواد رسانه ای)،۳۱/۲/۱۳۹۲،
 27. سلسله میزگردهای تخصصی گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اولین میزگرد تحت عنوان: ۱- خانواده و اشتغال، ۱/۱۱/۱۳۹۲ و دومین میزگرد زن و مدیریت سیاسی، ۱۰/۱۲/۱۳۹۲،
 28. مشارکت در برگزاری روز زن و تولد حضرت زهرا، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳
 29. مدیر اجرایی  سخنرانی، تحت عنوان: تاملی در مطالعات زنان: چالش ها و راهکارها ۱۹/۳/۱۳۹۳،
 30. مدیر اجرایی  سخنرانی تحت عنوان: بررسی مقایسه ای مناسبات خانوادگی در رمان های دهه ۷۰ و ۸۰،۲۳/۴/۱۳۹۳،
 31. مدیر اجرایی  سخنرانی تحت عنوان: زن و جنسیت مونث در سیره نبوی و مبانی قرانی آن،  سالن ادب دوشنبه۱۷ /۶/۱۳۹۳،
 32. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی آقای دکتر مهریزی،تحت عنوان: زن در نگاه اندیشمندان غرب جهان اسلام، ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
 33. مدیر اجرایی  سخنرانی « جنسیت و گفتار»، روز دوشنبه ۱۷/۹/۱۳۹۳، سالن ادب
 34. مدیر اجرایی سخنرانی  « اخلاق مراقبت زنانه»،روز دوشنبه ۱۵/۱۰/۱۳۹۳، سالن اندیشه
 35. مدیر اجرایی سخنرانی « نقش زنان در توسعه اقتصادی» ،روز سه شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۳، سالن اندیشه
 36. سخنرانی«خویشتن نوازی یا من شکوفا ۵/» روز سه شنبه ۵/۱۲/۱۳۹۳، سالن اندیشه
 37. مدیر اجرایی برگزاری نشست تخصصی بررسی  مبانی فقهی تبعیضات حقوقی میان زن و مرد ، سخنران: جناب آقای دکتر مهریزی، ۳۱/۶/۱۳۹۳، سالن حکمت  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 38. مدیر اجرایی سخنرانی تحت عنوان: بررسی آسیب های پژوهش های دانشگاهی، سالن اندیشه دوشنبه ۲۶/۷/۱۳۹۳
 39. مدیر اجرایی دوره آموزشی ویرایش زبانی، ۱۶ جلسه، ۳۲ ساعت مهرماه تا بهمن ماه ۱۳۹۴
 40. مدیر اجرایی برگزاری سخنرانی اخلاق مراقبت از دیدگاه کارل گیلیگان، ۱۳۹۴
 41. مدیر اجرایی برگزاری سخنرانی بررسی مشکلات خاص خانواده ها، ۱۳۹۴
 42. سخنرانی مادر برام قصه بگو(بررسی اندیشه های زنانه نگر درباره جنگ و سیاستهای صلح)، ۱۳۹۴
 43. مدیر اجرایی  برگزاری نشست تخصصی نمایش و نقد فیلم خانوم( دبیر نشست)، ۱۳۹۴
 44. مدیر اجرایی برگزاری سخنرانی تحت عنوان  زنان که می نویسند" نقد تطبیقی دو رمان جنگ دا و مطر علی بغداد"، ۱۳۹۴
 45. مشارکت در برگزاری نشست تخصصی  زنان و فضای شهری، ۱۳۹۴
 46. مشارکت دربرگزاری سخنرانی اهمیت نظریه پردازی بومی در حوزه مسائل زنان، ۱۳۹۴
 47. مشارکت در برگزاری سخنرانی راهکارهای مقتدر سازی زنان، ۱۳۹۴
 48. مشارکت در برگزاری مراسم میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن،۲۱/۱/۱۳۹۵
 49. مدیر اجرایی سخنرانی نگاهی تحلیل به دیدگاه امام فخر رازی،۱۹/۲/۱۳۹۵
 50. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی بازی های روانی در روابط میان فردی،۳/۳/۱۳۹۵
 51. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی رفتار بالغانه در پرتو مدیریت بازی های روانی( بازی های روانی در روابط میان فردی(۲۱۶/۶/۱۳۹۵
 52. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی بررسی طرحواره های قرانی درباره خانواده و خویشاوندان،۲۷/۷/۱۳۹۵
 53. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی رفتار بالغانه در پرتو مدیریت بازی های روانی( بازی های روانی در روابط میان فردی(۲۱۶/۶/۱۳۹۵
 54. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی "بررسی امکان نظریه پردازی در حوزه مطالعاتی زنان،
 55. مدیر اجرایی سخنرانی نگاهی به شعر و شخصیت دکتر طاهره صفارزاده،۲۴/۷/۱۳۹۵
 56. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی  مبانی سواد رسانه ای در خانواده،۲۹/۹/۱۳۹۵
 57. مدیر اجرایی سخنرانی جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران (متون اوستایی و فارسی باستان)، ۱۴ /۹/۱۳۹۵
 58. مدیر اجرایی سخنرانی  زنان و مهاجرت؛ از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی،۲۰/۶/۱۳۹۵
 59. مدیر اجرایی سخنرانی نگاهی تحلیل به دیدگاه امام فخر رازی،۱۹/۲/۱۳۹۵
 60. مدیر اجرایی سخنرانی تاریخچه عقل مذکر( پژوهشکده غرب شناسی با همکاری گروه پژوهشی مطالعات زنان،)۸/۸/۱۳۹۵
 61. نشست علمی  زنانه نویسی از تألیف تا ترجمه  رونمایی دو ترجمه از نویسنده عرب غاده السمان:مجموعه داستانی "دانوب خاکستری" (ترجمه نرگس قندیل زاده) و رمان "بیروت ۷۵" (ترجمه سمیه آقاجانی) با  حضور: نرگس قندیل زاده، سمیه آقاجانی، موسی بیدج، شکوه حسینی تاریخ : سه شنبه ۱۹ /۲/۹۵
 62. مدیر اجرایی سخنرانی خانم دکتر پارساپور، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، نگرش اکوفمینیسم بر اسطوره پری دریایی
 63. مدیر اجرایی سخنرانی خانم دکتر مریم نصر اصفهانی،شنبه ۱۷تیرماه،زنان در فلسفه اخلاق چه می‌جویند؟، ۱۳۹۵
 64. نشست علمی معرفی و نقد کتاب جنسیت و زبان قران، ۲۶/۱۰/۱۳۹۵
 65. مدیر اجرایی درس گفتارهای  نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان، ۱۱و۱۸/۱۰/ ۱۳۹۵
 66. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت  و قضاوت بر اساس روش نوین تاریخگذاری روایات،۹/۱۱/۱۳۹۵
 67. سلسله درسگفتارهای آقای دکتر نیازی،۱۳۹۶:
  1. جلسه اول با عنوان امنیت انسانی زنان از منظر قران  یک روزه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶
  2. جلسه دوم با عنوان مدیریت جنسیت دو جلسه دو روزه در تاریخ های ۱۷ آبان ماه و ۳۰ آبان ماه
  3. جلسه سوم با عنوان حقوق انسانی زنان یک جلسه یک روزه در تاریخ ۸ اذرماه
  4. جلسه چهارم با عنوان فقه زنان دو جلسه دو روزه در تاریخ ۱۳ دی ماه و ۲۶ دی ماه
 68. مدیر اجرایی دوره های آموزشی ویرایش زبانی(فنی، صوری و نگارشی) به مدت ۳۲ ساعت، ۱۳۹۶
 69. نشست علمی نقد کتاب رازوری زنانه، خانم دکتر مریم نصر اصفهانی، خانم دکتر ناهید موید حکمت وخانم دکتر ژاسنت صلیبی ، ۱۹تیرماه ۹۶،
 70. مدیر اجرایی سلسله کارگاههای آموزشی نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان( اولین کارگاه: با محوریت حقوق انسانی زنان از منظر قران)، ۴ ساعت، ( دومین کارگاه: با محوریت امنیت انسانی زنان از منظر قران)، ۵ ساعت، ۱۳۹۶، ( سومین کارگاه با محوریت مدیریت و جنسیت زنان از منظر قران)، ۹ ساعت، ۱۳۹۶
 71. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی سواد رسانه ای در خانواده ۱۳۹۶، ۶ساعت
 72. مدیر اجرایی نشست های ۱- مطالبات زنان تضادها و تعارضات، ۲۰- نشست علمی ازدواج سفید، ۳-دومین هم اندیشی مساله یابی زنان و شهر تهران با محوریت چگونه شهری دوستدار زن بسازیم؟، ۴-گزارش پایان نامه ارایه ی مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۶
 73. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی  مبانی سواد رسانه ای در خانواده،آقای دکتر سید بشیر حسینی،۱۳۹۶ ساعت،یکشنبه ۱۲ شهریور ماه،۱۳۹۶
 74. مدیر اجرایی سلسله کارگاه های آموزشی تحلیل و بررسی رمان های عربی، خانم دکتر شکوه السادات حسینی،۸   جلسه ۳ ساعته، ۱۳۹۶
 75. مدیر اجرایی کارگاه آموزشی ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی،سید جلیل شاهری لنگرودی، ۱۶ جلسه ۲ ساعته، تاریخ شروع۱۵/۶/۹۶،
 76. مدیر اجرایی نشست های ۱- زن و رسانه و دفاع مقدس،۲- نشست علمی زنان و داعش،۳- نشست علمی تجربه زیسته  زنان توانمند، ۴- هم اندیشی مسئله یابی زنان و شهر تهران، ۵- نشست علمی بررسی و نقد کتاب با صدایی متفاوت، ۱۳۹۶
 77. مدیر اجرایی برگزاری سخنرانی ۱- نگاهی به شعر و شخصیت دکتر طاهره صفارزاده، ۲- جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران(متون اوستایی و فارسی باستان)،۳- نگرش اکوفمینیسم بر اسطوره پری دریایی،۴- زنان در فلسفه اخلاق چه می جویند؟۱۳۹۶
 78. مدیر اجرایی نشست های ۱- معرفی و نقد کتاب جنسیت و زبان قران، ۲- نشست زنانه نویسی از تالیف تا ترجمه،۳- نشست علمی نقد کتاب رازوری زنانه، ۱۳۹۶
 79.  
 80. مشارکت در برگزاری نشست علمی چالش های خانواده در حوزه سواد رسانه ای، ۱۳۹۷
 81. مشارکت در برگزاری سخنرانی علمی زنان و تجدید نظر در تاریخ هنر، حمید سوری، ۲۵ مهرماه
 82. سلسله نشست های علمی طرح کتابخوان تخصصی مطالعات زنان، ۱۳۹۷:
  1. نشست اول زن و اسلام و فقه پویا، دکتر مریم صانع پور، مهدی مهریزی، کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام نوشته مهدی مهریزی انتشارات علمی فرهنگ، ۲۳ مهرماه
  2. نشست دوم دکتر الهام ملک زاده، زن و تاریخ( تاریخ معاصر ایران)کتاب تأدیب النساء ،کتاب معایب الرجال: در پاسخ به تأدیب النسا نوشته بی بی خانم استرآبادی ،سه شنبه ۲۹ آبان ماه،
  3. نشست سوم باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان، با عنوان: جنسیت و عقلانیت، دکتر مریم صانع پور، محبوبه مهاجر(مترجم)، دبیر علمی: دکتر مریم نصر اصفهانی، با بررسی کتاب عقل مذکر، نویسنده: ژنویو لوید، مترجم: محبوبه مهاجر ، سه شنبه۲۵ دی ماه
 83. مشارکت در برگزاری سخنرانی هموار و ناهموار روزنامه نگاری زنان؛ دیروز و امروز، ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
 84. مدیر اجرایی  نشست تخصصی طرح تقویت اجتماعی دختران تا ۱۲ سال، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

با همکاری مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران

 

سوابق  علمی و اجرایی

 1. مشاور ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در امور کارشناسان و کارمندان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. با حکم وزیر علوم و تحقیقات و فناوری عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مدت ۳ سال از سال ۱۳۹۷
 3. مدیر اجرایی فصلنامه فرهنگ ویژه مطالعات زنان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال بیست و دوم،شماره دوم تابستان ۱۳۸۸
 4. مدرس دانشگاه علمی کاربردی

 

ارائه سخنرانی در نشست های تخصصی

 1. ارائه سخنرانی با موضوع  روانشناسی کودک، نوجوان و جوان( مبحث خانواده) در خانه فرهنگ حوراء اردیبهشت ۱۳۹۱
 2. ارائه سخنرانی در نشست تنخصصی کودک، تئاتر و سواد رسانه ای ، با عنوان روانشناسی تئاتر کودک، ۸ الی ۱۲ تیرماه ۱۳۹۲، مرکز اسیتژ ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 3. داور و مدرس مرحله کشوری- بخش خصوصی سی و دومین مسابقات فرهنگی و هنری در رشته الکترونیکی دانش اموزان برتر کشور، از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ الی ۱۷/۵/۱۳۹۳، اصفهان
 4. داوری جشنواره کشوری دانش آموزان برتر  کشور در بخش نشریه الکترونیکی، ( دختران و پسران) در تیرماه سال ۱۳۹۴
 5. سخنرانی در نشست تخصصی رسانه و کودک،( پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات)، ۷ اسفندماه ۱۳۹۷

 

تقدیرنامه ها:

 1. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی جناب آقای دکتر ایینه وند  به سبب تدوین کتاب و مقاله و سایر عملکردهای پژوهشی حوزه زن و خانواده در روز زن و تولد حضرت فاطمه (س)، ۳۱/۱/۱۳۹۳
 2. دریافت تقدیرنامه معاون پرورشی و فرهنگی وزیر اموزش و پرورش  به عنوان مدرس و داور سی و دومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری در رشته  نشریه الکترونیکی دانش آموزان سراسر کشور
 3. لوح سپاس جهت حضور در مسابقات ورزشی بزرگداشت هفته دفاع مقدس، ۱۳۹۲
 4. لوح تقدیر به عنوان کارشناس برگزیده سال ۱۳۹۰ در مراسم هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 5. لوح سپاس جهت شرکت در مسابقات طرح سواالات قرانی ویژه ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۲
 6. دریافت لوح تقدیر به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه در سال ۱۳۹۳ در مراسم هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 7. دریافت تشویق نامه در سال ۱۳۹۳ از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی جهت تلاش های اجرایی و علمی
 8. لوح سپاس و تقدیر نامه جهت داوری جشنواره دانش آموزان برتر  کشور در بخش نشریه الکترونیکی، ( دختران و پسران) در تیرماه سال ۱۳۹۴
 9. لوح تقدیر جهت کارشناس پژوهشی برتر در سال ۱۳۹۴ در هفته پژوهش
 10. دریافت تشویق نامه در سال ۱۳۹۴ از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی جهت تلاش های اجرایی و علمی
 11. دریافت تشویق نامه در سال ۱۳۹۵ از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی جهت تلاش های اجرایی و علمی
 12. دریافت تشویق نامه در سال ۱۳۹۵ از مدیریت مرکز آموزش های تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  جهت تلاش های اجرایی و علمی  و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 13. دریافت تقدیر نامه به مناسبت کارشناس پژوهشی برتر در هفته پژوهش سال ۱۳۹۵
 14. دریافت تقدیر نامه به مناسبت کارشناس پژوهشی برتر در هفته پژوهش سال ۱۳۹۶
 15. تقدیر نامه از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۶
 16. تشکر و قدردانی ریاست پژوهشگاه علوم انسانی جهت برگزاری جلسه مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده ها درتیرماه ۱۳۹۷

 

داوری مقالات

 1. داورمقالات پژوهشنامه علمی پژوهشی زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
 2. داوری جشنواره دانش آموزان برتر کشور در بخش نشریه  الکترونیک(بخش دختران) اصفهان،از  مردادماه ۱۳۹۳ تا اسفند ماه ۱۳۹۶