گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: "جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران"

۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۴۴۸۸ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۸۳
<div style="text-align: right;"> <table dir="rtl" style="width: 100%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> </table> </div>
گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: &quot;جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران&quot;

گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند

سخنرانی:

جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران

 (متون اوستایی و فارسی باستان)

سخنران:

خانم دکتر فرزانه گشتاسب

زمان: یکشنبه چهاردهم آذرماه از ساعت چهارده الی پانزده و سی دقیقه

مکان: سالن اندیشه

چکیده:

دوره باستانی ایران از آغاز مهاجرت اقوام هندوایرانی به ایران آغاز و تا پایان دورهٔ هخامنشیان ادامه می یابد. مهمترین متونی که از این دوره به جای مانده است متون اوستایی و کتیبه های فارسی باستان است. در این سخنرانی تلاش می شود بر اساس این متون جایگاه زن در دین، فرهنگ و سیاست تبیین شود.

فایل های ضمیمه


نظر شما :