دوره های آموزشی

 

دوره‌های آموزشی سال 1390

 

نام دوره

مدت

تعداد شرکت‌کنندگان

مدرس

نوع انتخاب مدرس

زمان برگزاری

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

8 ساعت

79 نفر

 

وزارت علوم

29 / 4 / 90  و

5 / 5 / 90

مدیریت دانش

6 ساعت

17 نفر (خاص مدیران)

مهندس هومن هورشاد

وزارت علوم

29 / 6 / 90

آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

16 ساعت

105 نفر

 

 

غیرحضوری به همراه بسته آموزشی

 

برگزاری آزمون در پژوهشگاه مورخ 19 / 7 / 90 و 20 / 7 / 90

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

8 ساعت

100 نفر

غیرحضوری به همراه بسته آموزشی

 

برگزاری آزمون در پژوهشگاه مورخ

9 / 7 / 90

آشنایی با هدفمندکردن یارانه‌ها

8 ساعت

106 نفر

غیرحضوری به همراه بسته آموزشی

 

برگزاری آزمون در پژوهشگاه مورخ

30 / 7 /90

ویراستاری (صوری- زبانی)

32 ساعت

114 نفر

آقای شاهری لنگرودی

پژوهشگاه

از 15 / 11 / 90 لغایت

19 / 11 / 90

اخلاق حرفه‌ای

32 ساعت

133 نفر

آقای دکتر قراملکی

پژوهشگاه

از 7 / 10 / 90 لغایت

29 / 10 / 90

جمع

110 ساعت

 

 

 

 

 

 

دوره‌های آموزشی سال 1391

 

نام دوره

مدت

تعداد شرکت‌کنندگان

مدرس

نوع انتخاب مدرس

زمان برگزاری

مقاله‌‌نویسی

12 ساعت

95

آقای دکتر حسنی‌فر

پژوهشگاه

از 1 / 3 / 91 لغایت

20 / 4 / 91

گزارش‌نویسی

32 ساعت

85

آقای دکتر محمدنژاد

پژوهشگاه

از12 / 9 / 91 لغایت  15 / 11 / 91

طرحنامه‌نویسی

24 ساعت

60

آقای دکتر حسنی‌فر

پژوهشگاه

از12 / 10 / 91 لغایت 15 / 12 / 91

خلاقیت و حل مسأله

12 ساعت

100

خانم بنی‌هاشمی

خانم بختیاری (پژوهشگاه)

از 11 / 7 / 91 لغایت

1 / 8 / 91

مدیریت زمان

8  ساعت

107

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 1 / 4 / 91 لغایت

20 / 4 /91

مدیریت منابع انسانی

15 ساعت

102

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 27 / 3 / 91 لغایت

26 / 4 / 91

مهندسی فرهنگی

8  ساعت

109

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 3 / 4 / 91 لغایت

24 / 4 / 91

پدافند غیرعامل

18 ساعت

108

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 18 / 3 / 91 لغایت

18 / 4 / 91

مدیریت بحران

16 ساعت

125

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 4 / 6 / 91 لغایت

12 / 7 / 91

مسئولین دفاتر

16 ساعت

27

غیرحضوری از طریق سیستم مدیریت یادگیری LMS) )

 

از 4 / 6 / 91 لغایت

12 / 7 / 91

جمع

161 ساعت

 

 

 

 

 

 

دوره‌های آموزشی سال 1392

 

نام دوره

مدت

تعداد شرکت‌کنندگان

مدرس

نوع انتخاب مدرس

زمان برگزاری

کنگره بین‌المللی الغدیر

18 ساعت

187 نفر

 

 

1 / 8 / 92  و

2 / 8 / 92

سمینار غدیر‌شناسی

6 ساعت

97 نفر

حجه الاسلام بهشتی

حجه الاسلام حامد حسینی

8 / 8 / 92

آشنایی با آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

8 ساعت

105 نفر

آقای اسماعیلی

آقای دکتر فرزاد زیویار از دانشگاه تهران

5 / 8 / 92  و

12 / 8 / 92

ارتقاء سلامت اداری

6 ساعت

104 نفر

آقای دکتر پورعزت

آقای دکتر فرزاد زیویار از دانشگاه تهران

27 / 11 / 92  و

4 / 12 / 92

مهارتهای زندگی (مدیریت استرس)

3 ساعت

76 نفر

خانم محمدی

آقای دکتر فرزاد زیویار

10 / 12 / 92

جمع

41 ساعت