دکتر مریم عاملی رضایی

 
مشخصات فردی
نام سیده مریم
نام خانوادگی عاملی رضایی
سال تولد ۱۳۵۳
مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک m_rezaei53@yahoo.com

آشنایی با زبان های: انگلیسی، عربی
 

مدارک تحصیلی

 • دکتری زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ‌التحصیل سال ۱۳۸۶
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۷
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ‌التحصیل سال ۱۳۷۵

 

آشنایی با زبان های:

انگلیسی، عربی

 

جوایز و افتخارات:

 • رتبه ۵۱ کنکور سراسری سال ۱۳۷۱
 • رتبه اول کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، با معدل کل ۱۹
 • انتخاب کتاب صور خیال در شعر فروغ فرخزاد، به عنوان کتاب کمک درسی آموزشی دوره متوسطه (ر. ک. کتابنامه رشد، دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۲۹)
 • کتاب CONTESTING ARCHIVES ، برنده جایزه سال ۲۰۱۱ Barbara Penny Kanner از طرف انجمن زنان مورخ غربی
 • کتاب سفر دانه به گل، برنده جایزه نهمین دوره کتابخانه تخصصی زنان صدیقه دولت آبادی
 • پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۳ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

سوابق اجرایی:

 • عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۲-۱۳۸۷)
 • استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (۱۳۸۷-۱۳۸۹)
 • استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۸۹
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، از سال ۱۳۹۰
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۰-۱۳۹۲)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (۱۳۹۳- ۱۳۹۷)
 • عضو گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، از ۱۳۹۳
 • رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا، از ۱۳۹۷
 • مدیرمسئول نشریه علمی ـ پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، از ۱۳۹۶

 

تخصص:

 • ادبیات داستانی، ادبیات معاصر، نقد جامعه‌شناختی و روانشناختی، ادبیات زنان

 

عضویت در مجامع علمی، کمیته‌های تخصصی همایش و انجمن‌ها:

 • عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
 • عضو انجمن نقد ادبی
 • عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی
 • عضو هیئت علمی و داور همایش بین المللی زن در جهان اسلام، دی ماه ۱۳۹۰
 • عضو هیئت علمی و داور همایش بین المللی زن در جهان اسلام، یکصدساله اخیر، دی ماه ۱۳۹۲
 • عضو هیئت علمی و داور همایش نقد ادبیات داستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و انجمن نقد ادبی، اسفند ۱۳۹۲
 • داور ششمین همایش پژوهش‌های ادبی و هشتمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • دبیر علمی همایش بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در عصر قاجار و مشروطه، ۱۳۹۰
 • دبیر علمی همایش تخصصی نسبت ادبیات و فلسفه، دانشگاه گیلان، ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 • داور بخش پژوهش ادبی جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس، ۱۳۸۸
 • دستیار علمی سردبیر (داور و ارزیاب مقالات) در نشریه علمی ـ پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» از شماره ۱۱ تا شماره ۱۸
 • عضو شورای برنامه‌ریزی درسی زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، ۱۳۹۶
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، ۱۳۹۷

 

سوابق آموزشی:

 • کارشناسی: تدریس فارسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد، ۱۳۸۵-۱۳۸۷
 • کارشناسی ارشد: تدریس ادبیات داستانی، مثنوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱ تاکنون

 

کتابهای منتشر شده:

 • صور خیال در اشعار فروغ فرخ‌زاد، نشر شور، ۱۳۸۲
 • سفر دانه به گل، بررسی سیر تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار، نشر تاریخ ایران، ۱۳۸۹
 • سیمای خانواده در رمان فارسی دهه شصت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲
 • تحلیل رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴
 • فارسی ۱ پایه دهم دوره دوم متوسطه (گروه مؤلفین)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۵
 • جان جهان، تحلیل چشم اندازهای پیام های جهانی ادبیات فارسی (گروه مؤلفین)، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵
 • نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی (۴)، با همکاری دکتر حسینعلی قبادی، خیام جوکار، مریم شهامت قربانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶
 • نقد متون در تراز جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با همکاری مریم شهامت قربانی، ۱۳۹۶
 • نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی (۵)، با همکاری مریم شهامت قربانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷
 • مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (۱۳۶۰-۱۳۹۰)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷

 

مقالات علمی ـ پژوهشی

 • تحول جایگاه زن در نثر پیش از مشروطه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، زمستان ۱۳۸۹
 • تحول فرهنگ گفتاری به نوشتاری زنان از عهد ناصری تا مشروطه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۴
 • بررسی سیر تحول مضامین مادرانه در شعر چند شاعر زن از مشروطه تا امروز، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۷
 • بحران‌های انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، با همکاری دکتر حسینعلی قبادی، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۰
 • خاستگاه فلسفی نظریه جامعه‌شناسی ادبی و آسیب‌شناسی به‌کارگیری آن در متون ادبی فارسی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی، سال ۹، شماره‌های ۳۶ و ۳۷، تابستان و پائیز ۱۳۹۱
 • بررسی و تحلیل سیر تاریخی سیمای خانواده در رمان فارسی از ابتدا تا دهه پنجاه، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، سال ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱
 • بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمان‌های اجتماعی دهه شصت، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادب پارسی معاصر، سال ۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲
 • تحلیل مناسبات خانوادگی در ادبیات داستانی جنگ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، سال ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳
 • تحلیل تقابل سنت و مدرنیته در رمان اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۱
 • الگوی پیشنهادی برای تطبیق نظریه جامعه شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، سال ۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴
 • نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (۱۳۰۰-۱۳۲۰)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره ۱۶، شماره ۴۲، آذر و دی ۱۳۹۵ 
 • تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی دو دهه از ۱۳۷۰-۱۳۹۰، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶ 
 • دیگری به مثابه خود؛ ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی (علوم انسانی سابق)، با همکاری دکتر فؤاد مولودی، دوره ۹، شماره ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۶
 • تحلیل مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو در داستان شیر و گاو کلیله و دمنه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبی، دوره ۱۴، شماره ۵۸، سال ۱۳۹۶

 

مقالات تخصصی:

 • «تشبیه در اشعار فروغ فرخ‌زاد»، مجله شعر، سال ۹، زمستان ۱۳۸۰
 • «انواع استعاره،تشخیص و اسنادهای مجازی در شعر فروغ فرخ‌زاد»، مجموعه مقالات سریر سخن، به کوشش دکتر ذوالفقاری، ۱۳۸۴
 • «بررسی مؤلفه‌های رمان مدرن در یک رمان ایرانی»، مجموعه مقالات رخسار اندیشه، مجموعه مقالات سومین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۸۴
 • «نوشته‌های زنان در دوره ناصری و مشروطه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۲۷، آذر ۱۳۸۷
 • Women and Gender in Qajar Archives" "، در کتابCONTESTING ARCHIVES ، انتشارات پرینستون، دانشگاه ایلینوی، ۲۰۱۰
 • «نقد جامعه‌شناختی رمان بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند»، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۹۰، ص ۳۴۵۸
 • «تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهه شصت و هفتاد»، مجله مطالعات انتقادی ادبیات، دانشگاه گلستان، سال ۱، شماره ۳، پاییز ۹۳
 • «بازخوانی جایگاه خرد و اخلاق در کلیله و دمنه بر اساس کتاب اخلاقیات شارل‌ـ‌هانری دو فوشه کور»، مجموعه مقالات همایش ایران‌شناسی در فرانسه، دانشگاه اینالکو پاریس، اسفند ۱۳۹۳
 • «تحرک اجتماعی در رمان فارسی از ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ (مطالعه در چهار رمان نمونه)»، با همکاری خانم ستاره زارع، دوفصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات داستانی، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
 • «بازنمایی و تحلیل رویکردهای ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب»، با همکاری خانم سمیرا فرقانی، مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۴
 • «دوستی و آداب و انواع آن در چند متن کهن اخلاقی»، ارج‌نامه آئینه صادق؛ مجموعه مقالات بزرگداشت نخستین سالگرد زنده یاد دکتر صادق آئینه‌وند، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۵

 

مقاله‌های ارائه شده در همایش‌ها:

 

شرکت در همایش‌ها و نشست‌ها با ارائه سخنرانی:

 • بررسی و مقایسه سبک و محتوای آثار زنان قبل و بعد از انقلاب مشروطه، همایش بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در عصر قاجار و مشروطه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ۱۳۹۰
 • حضور شخصیت زن ایرانی در داستان‌ها و آثار تربیتی ترجمه شده در عصر ناصری، همایش بین‌المللی زن در جهان اسلام، دی ماه ۱۳۹۰
 • سیمای خانواده در ادبیات داستانی دهه شصت، پژوهشگاه علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۰
 • زندگی روزمره زنان در دوره قاجار، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۶/۴/۱۳۹۱
 • تقابل‌های فرهنگی مهاجران در رمان دهه شصت و هفتاد، در همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۶/۶/ ۹۱
 • سیمای خانواده در ادبیات داستانی جنگ، در همایش بازتاب گفتمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در تاریخ و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی، ۵/۷/۹۱
 • نظریه جامعه‌شناسی ادبی و آسیب‌شناسی کاربرد آن در رمان فارسی، در همایش پژوهشهای ادبی، دانشگاه شهید بهشتی، ۵/۱۱/۹۱
 • طرحی متفاوت از مناسبات خانوادگی در رمان دهه هفتاد، در همایش بین‌المللی زن در جهان اسلام، دی ماه ۱۳۹۲
 • الگوی پیشنهادی برای بومی‌سازی نقد جامعه‌شناختی رمان، در همایش نقد ادبیات داستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۲
 • استعاره، تشخیص و اسنادهای مجازی در شعر فروغ فرخ زاد در دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، بهمن ۱۳۸۲
 • زنان رایزن در فرهنگ ایران، سخنرانی در نخستین هم‌اندیشی هویت ایرانی، مفاهیم، مؤلفه‌ها و راهبردها، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اسفند ۱۳۸۳
 • مولفه‌های رمان مدرن در یک رمان ایرانی، سخنرانی درسومین همایش دو سالانه پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۸۴
 • بررسی سبکی و محتوایی دو سفرنامه منثور زنان در عهد ناصری، در نخستین گردهمایی عملی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵
 • گذار از فرهنگ گفتاری به فرهنگ مکتوب در نثر زنان دوره مشروطه، در دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶
 • نقد جامعه شناختی رمان جزیره سرگردانی، سخنرانی در پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه سبزوار، آبان ۱۳۸۹
 • بررسی انواع کنایه و بیان غیر مستقیم در شعر فروغ فرخزاد، در دومین همایش کارنامه صدسال شعر زنان فارسی سرا، تهران، خرداد ۱۳۹۰
 • بررسی مقایسه‌ای مناسبات خانوادگی در رمان‌های دهه ۷۰ و ۸۰، پژوهشگاه علوم انسانی، تیر ۱۳۹۳
 • بازخوانی جایگاه خرد و اخلاق در کلیله و دمنه بر اساس کتاب اخلاقیات شارل‌ـ‌هانری دو فوشه کور، همایش ایران شناسی در فرانسه، دانشگاه اینالکو پاریس، اسفند ۱۳۹۳
 • ضرورت طرح گفتمان نقد اخلاقی نو در ادبیات فارسی، همایش دانشگاه گیلان ، اردیبهشت ۱۳۹۳
 • بررسی نقش رسانه‌های دوره مشروطه در طرح و دفاع از حقوق زنان، در سمینار ملی زن در تاریخ محلی ایران، تهران، آذر ۱۳۹۴
 • نقد کتاب مبانی اندیشه‌های شمس، اثر علی تاجدینی، در سومین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، خوی، مهر ۱۳۹۶
 • قدرت تخیل در درک اخلاقی: رویکردهای نو در تبیین ارتباط اخلاق و ادبیات، کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، تهران، آذر ۱۳۹۶
 • رویکرد نظری به نقد اخلاقی: درک تجربه دیگری، ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، گنبدکاووس، آذر ۱۳۹۶
 • برساخت اجتماعی هویت زنانه در رمان‌های علی‌محمد افغانی، همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران، سنندج، فروردین ۱۳۹۷

 

اجرا و همکاری طرح های پژوهشی

 • همکار طرح «پیامهای جهانی ادبیات فارسی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۹-۱۳۹۲
 • مجری طرح «زن در شعر فارسی»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۸
 • مجری طرح «ادبیات داستانی جامعه‌گرا پس از انقلاب اسلامی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۸-۱۳۹۰
 • مجری طرح «سیمای خانواده در ادبیات داستانی سه دهه پس از انقلاب اسلامی»، ۱۳۸۹-۱۳۹۱
 • مجری طرح «نقد و تحلیل مفاهیم اخلاقی در حکایات اخلاقی کلیله و دمنه با تأکید بر شیوه‌های بیان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • مجری طرح «نقد اخلاقی ادبیات داستانی معاصر»، ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 • مجری طرح «جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی برپایه ژانرهای ادبی»، ۱۳۹۶تا کنون

 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی:

 • طراحی و اجرای کارگاه آموزشی «نقد جامعه شناختی رمان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۹۶

 

برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره:

 • کرسی علمی ـ ترویجی، نقد ایده نظری بازنمایی اجتماع در رمان پس از انقلاب، اسفند ۱۳۹۵

 

راهنمایی و مشاوره رساله کارشناسی ارشد:

 • بررسی تاثیرپذیری سهراب سپهری از عرفان شرق، فرناز فتوحی، پژوهشگاه علوم انسانی، مشاور، دفاع: ۲۰/۳/ ۹۱
 • شخصیت‌پردازی در خسرو و شیرین و اسکندرنامه نظامی، بنفشه دادفر، پژوهشگاه علوم انسانی، مشاور، دفاع: ۱۸/۷/۹۱
 • بررسی و مقایسه صور خیال و عناصر داستان در خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی، فرزانه رضایی، پژوهشگاه علوم انسانی، مشاور، دفاع: ۲۸/۱۱/۹۲
 • سیمای جامعه در بوستان سعدی، رضاعلی تقی‌زاده، دانشگاه آزاد ساوه، مشاور، دفاع: ۳۰/۶/۹۱
 • شیوه داستان‌پردازی مولانا در دفتر اول و دوم مثنوی، اعظم امامی، دانشگاه آزاد اسلامشهر، مشاور، دفاع: ۱۲/۱۱/۹۱
 • تحلیل و بررسی غزل دفاع مقدس (دهه ۶۰ -۸۰)، اعظم قالوچه، دانشگاه آزاد اسلامشهر، مشاور، دفاع: ۲۵/۱۱/۹۲
 • تحلیل و طبقه‌بندی محتوایی حکایات اسرار التوحید، زهرا غلامی، دانشگاه آزاد ساوه، راهنما، دفاع: ۲۸/۱۱/۹۱
 • نقد جامعه‌شناختی رمان های حسین سناپور، هدی اصغری، پژوهشگاه علوم انسانی، راهنما، دفاع: ۲۵/۸/۹۴
 • بررسی بازتاب واقعه کشف حجاب در ادبیات داستانی ایران (۱۳۱۴-۱۳۹۰)، سمیرا فرقانی، پژوهشگاه علوم انسانی، راهنما، دفاع: ۲۷/۳/۹۴
 • بررسی و تحلیل پایگاه و طبقه اجتماعی شخصیت های داستانی در رمان معاصر از ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۵، ستاره زارع پیامبرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راهنما، دفاع: ۱۴/۷/۹۵
 • نقد و بررسی جامعه‌شناختی رمان‌های بلقیس سلیمانی (براساس نظریات گلدمن و لوکاچ)، حانیه برهمند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع: ۳/۷/۱۳۹۵
 • مقایسه زبانی و محتوایی داوودنامه دهقان سامانی با گنجینه الاسرار عمان سامانی، محمدجواد خدابنده سامانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع: ۲۴/۱۲/۱۳۹۵
 • مقایسه و تحلیل تقابلهای جنسیتی در آثار نویسندگان دهه شصت و هشتاد، مژگان مسعودی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور، دفاع: ۱۰/۴/۱۳۹۶

 

مشاوره رساله دکتری:

 • بررسی و نقد نثر دانشگاهی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ بر پایه آثار پنج محقق: بهار، همایی، فروزانفر، زرین‌کوب و یوسفی، شعله غلامعلی شاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
 • بررسی و تحلیل صورت و معنا در طنز مطبوعات فارسی زبانان از آغاز تا پایان مشروطه، محمدجعفر محمدزاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴
 • تصحیح انتقادی تمهیدات عین‌القضات همدانی، مینا حفیظی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

 

شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی:

 • کارگاه ادبیات رمزی، پژوهشگاه علوم انسانی، پاییز ۱۳۹۱
 • کارگاه «حضور در سمینارهای بین‌المللی (تمهیدات و الزامات)»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۳/۸/۹۰
 • ادبیات مانوی، پژوهشگاه علوم انسانی، زمستان ۱۳۹۰
 • اخلاق حرفه‌ای، پژوهشگاه علوم انسانی، ۲۷/۱۰/۹۰- ۲۹/۱۰/۹۰
 • چگونگی تحلیل انسجام در متون ادبی با رویکردی نو، پژوهشگاه علوم انسانی، تابستان ۱۳۹۱
 • نقد ادبی با رویکرد عملی (بررسی و کاربرد رویکردهای ساخت‌گرا و شکل‌گرا در متون ادبی)، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۴/۸/۹۱
 • دانش افزایی مرجع‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۷ /۱۰/۹۱
 • دوره بلندمدت رساله‌نویسی، پژوهشگاه علوم انسانی، تابستان ۱۳۹۱
 • نظریه‌های روایت، شهر کتاب مرکزی، تابستان ۱۳۹۱