مجید علیقلی زادهمشخصات فردی
نام مجید 
نام خانوادگی علیقلی زاده
شماره تماس 09362011092
پست الکترونیک Gholizadeh.majid21@gmail.com

سوابق تحصیلی
 • 1387- 1383 کارشناسی: دانشگاه تهران، علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • 1391- 1389 کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، علم اطلاعات و دانش¬شناسی، گرایش اطلاع¬رسانی.
سوابق اجرایی
 • سرپرست کتابخانه عمومی سرای محله مرزداران، زیر نظر معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران، از آبان سال 1389 تا کنون؛
 • مسئول بخش مرجع و امانت کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (وزارت علوم) از سال 1392 تا کنون.
جوایز و افتخارات علمی
 • دریافت تقدیرنامه با درجه « کتابدار برتر شهر تهران» از طرف شهرداری تهران در سال 93.
سوابق پژوهشی
 • سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دانشگاه شهید بهشتی ( علمی – پژوهشی). سال پنجم. شماره 17، 93.
 •  ویراستار فنی و ادبی نشریه علمی-پژوهشی «مطالعات مدیریت راهبردی» دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
 • پایان نامه: «سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه¬های دانشگاه¬های دولتی شهر تهران با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)». دانشگاه تربیت مدرس، 1391(استاد راهنما: دکتر فاطمه زندیان و استاد مشاور: دکتر محمد حسن¬زاده).
دوره آموزشی
 • دوره آموزشی «وب سنجی و ارزیابی وب¬سایت¬ها»؛»؛
 • دوره آموزشی «آشنایی با شیوه¬های پردازش نشریات در پایگاه¬های استنادی با نگاه ویژه بهISC
 • دوره آموزشی «کتابخانه های عمومی و یادگیری مادام العمر از نگاه ترویج علم»؛
 • گواهینامه شرکت در «کنگره بین¬المللی الغدیر»؛
 • گواهینامه شرکت در کنگره بین¬المللی “Science and technology policy and sustainable development”.
سایر توانایی ها
 • تسلط کامل به نرم افزارهای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مانند سیمرغ، اوراکل، پارس آذرخش و ...
 • آشنایی با نرم افزار اندنوت؛
 • آشنایی با نرم افزار SPSS؛
 • آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی گرین استون و کوها؛
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس؛
 • آشنایی با زبان انگلیسی و عربی در حد متوسط؛
 • توانایی کامل در استفاده از اینترنت و منابع اینترنتی و ...