رویدادها

- برگزاری دوره ایران شناسی برای استادان شرق شناس روسی (20-10 مهر 98)

هنر برای برادری؛ فرهنگ و صلح (11 شهریور 98)

- دیدار هیأت اندونزیایی با اعضای هیأت علمی و ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (4 تیر 1398)

- دیدار پژوهشگران مرکز دین‌پژوهی دانشگاه بوخوم با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی( 19 خرداد 1398)

- سخنرانی دکتر سمرا آذرنوش درباره دین و بینش مینوی در دینکرد سوم (29 اردیبهشت 1398)

- دیدار رایزن فرهنگی هند از پژوهشگاه (23 اردیبهشت 98)

- دیدار اعضای هیأت علمی دانشگاه لیسبون پرتغال با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی (17 اردیبهشت 1398)

- نشست علمی «پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هندوستان (9 اردیبهشت 1398)

- نشست دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی با مرکز گسترش ترجمه دانشگاه پکن (8 اردیبهشت 1398)

- همایش بین المللی همگرایی و واگرایی (20 اسفند 1397)

- جلسه انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ساپینزا- ایتالیا (12 اسفند1397)

- هم آیی قلم و دوربین (18-15 دی 1397)