شرایط استفاده از وام ودیعه مسکن متاهلین

 

شرایط استفاده از وام ودیعه مسکن متاهلین

 به اطلاع دانشجویان جدیدالورود دوره‌های روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌رساند، برای استفاده از وام ودیعه مسکن در زمان تحصیل  با توجه به موارد ذیل به امور دانشجویی مراجعه نمایند :

 مدارک لازم :

 ·        تکمیل فرم درخواست

 ·         ارائه تعهد محضری با حکم کارگزینی ضامن

 ·         ارائه شماره حساب به نام دانشجو در بانک تجارت

 ·         ‌ ارائه اجاره‌نامه رسمی  

 شرایط :

 ·         دارابودن اولویت نیاز مالی، عدم استفاده از بورسیه، مأموریت تحصیلی و اشتغال به کار

 میزان این وام جزء بدهیهای دانشجو محسوب گردیده و می‌باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه عودت گردد .

 کلیه دانشجویان متأهل که مسکن اجارهای در اختیار دارند، میتوانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطع تحصیلی یک نوبت استفاده نمایند .

 وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجارهنامه نخواهد بود .

 در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو میتواند از ودیعه مسکن بهره‌مند گردد .

 متقاضیان ودیعه مسکن می‌باید برگ درخواست مخصوص ودیعه مسکن تکمیل نموده، به همراه مدارک مورد نیاز به مسئول امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند. مرکز موظف است بعد از دریافت برگ مربوط، آن را به تأیید معاون دانشجویی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان رسانده و در پرونده آنان نگهداری و اطلاعات را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید .

 دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده‌اند لازم است حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصیل و درصورت بهره مندی از سایر وامها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب صندوق رفاه دانشجویان  واریز و فیش آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند .

تذکر مهم :

 متقاضیان وام باید در مقطع تحصیلی قبل تسویه‌حساب نموده و دانشگاه مربوطه در سیستم صندوق رفاه فارغ‌التحصیل اعلام نموده باشد. در غیر این صورت امکان درخواست وام مقدور نمی‌باشد .