خبر و اطلاعیه

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران

انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند: همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران ۱۰آذر ماه ۱۳۹۷ – باغ نگارستان دانشگاه تهران آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهر ۱۳۹۷ آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷

ادامه مطلب