گزارش بیست و دومین نشست «نظام سیاسی اسلام»

۰۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۳ کد : ۹۰۹۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۸۷۳

                                

بیست و دومین جلسه از سلسله نشست های «نظام سیاسی اسلام» با عنوان «رژیم‌های اشغالگر، صهیونیسم» در تاریخ 25 آذر 93 در دفتر پژوهشکده نظریه‌پردازی برگزار شد. مباحث این نشست ادامه­ی جلسه گذشته بود. در جلسه گذشته بیشتر مباحث معطوف به ابعاد عینی اشغالگری- مشخصاً رژیم اشغالگر قدس ـ بود. در این جلسه سعی شد به جنبه‌های فقهی تجاوز و اشغالگری توجه شود. از این رو، یکی از اساتید با استناد به آیات قرآن کریم وارد بحث شد. در این باره گفته شد بخشی از آیات قرآن کریم نفی ظلم کردن و ظلم‌پذیری (ظالم و مظلوم)شده است (بقره: 289) ؛ یعنی نه ظلم کنید و نه ظلمی را بپذیرید. اگر اشغالگری و تجاوز ظلم آشکار باشد؛ فرد و جامعه مسلمان نباید دست به تجاوز بزند و نه تجاوز را پذیرا باشد. برخی آیات هم دعوت به جهاد و مقاتله با دشمن شده است. از سیاق این آیات معلوم می‌گردد مقصود جهاد با کفّاری است که شهرهای مسلمان را به قصد شکست دادن و تسلط بر آنها مورد تهاجم و تجاوز قرار می دهند. لذا امر شده که با آنان وارد جنگ شوید. (بقره: 191) همچنین چون تجاوز فتنه‌ای عظیم است؛ لذا امر به جهاد با تجاوز‌گران از باب فتنه انگیزی آنان است(انفاق:39) همچنین استناد به آیه نفی سبیل (نساء : 141) شد. زیرا تجاوز راه نفوذ دشمن برای تسلط بر بلاد اسلامی است. برخی آیات به صراحت اشاره به اشغالگری و آوارگی مسلمانان توسط دشمنان خدا شده است. لذا از مسلمانان خواسته شده که دشمنان را از همانجایی که شما را اخراج کردند؛ اخراج نمائید. (بقره : 191) در ادامه به کلمه «یلونکم» در آیه شریفه « و قاتلوا الذین یلونکم من الکفار»‌ (بقره :191) توجه شدکه مراد از این خطاب عموم مسلمانان است یعنی دفاع از هر ستمدیده‌ای در هر نقطه‌ای از جهان بر شما واجب است هر جا که مسلمانی باشد بر سرنوشت ما تأثیر گذار است؛ پس باید از آنان دفاع کرد حتی اگر در آمریکا باشند. همچنین به این نکته اشاره شد که مبارزه با اسرائیل برای ملت ایران جنبه هویتی دارد. یعنی با نفی این مبارزه ، هویت ایرانی ـ اسلامی مخدوش شده در ابهام قرار می‌گیرد، چنانکه رژیم پهلوی چنین قصدی را داشت . زیرا پهلوی سخنگوی نظام سلطه جهانی بود، نه کارگزار ملت ایران.


نظر شما :