سخنرانی با عنوان "مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی (نقد کلیت از هامان تا لویناس)"

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۱ کد : ۷۸۶۵ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۸۶
سخنرانی با عنوان "مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی (نقد کلیت از هامان تا لویناس)"

گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی سخنرانی با عنوان "مفهوم کلیت در نقد و نظریه ادبی (نقد کلیت از هامان تا لویناس)" با حضور دکتر علیرضا نیکویی عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان پنج شنبه 13 شهریورماه 1393 از ساعت 12-10 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار می کند.

در این سخنرانی به بررسی الگوها و شکلهای نمونه وار و ساده شده امورپیچیده پرداخته می شود. این الگوها و شکل ها که غالبا به بهانه دستیابی به کلیت امور جزئی پر اهمیت، تمایزها و تفاوت های معنادار آثار و متون را نادیده می گیرند، میل به جستجوی ساختارهای ساده در پشت یا درون پدیده های ادبی پیچیده، میل به ساده سازی سرکوب و تقلیل گرایی دارند. با فشرده شدن نظریه ها درقالب ساختارها، الگوها، نظام ها و تصورات قالبی و در جریان انتزاع و تجرید امور و صفات مشترک از آثار و متون یکه و یگانه، خواه و ناخواه ویژگی ها و تفاوت های آنها نادیده گرفته می شود.

 ولع سیستم سازی و الگوپردازی و میل مفرط به ساده سازی پیچیدگی و گوناگونی پدیده ها، آثار و اندیشه ها سبب شده است تا برخی از متفکران (هامان، نیچه، باختین، لویناس و..) از زوایای مختلف به نقد این معضل بپردازند. در این سخنرانی با درنگ بر مفهوم کلیت و شقوق مفهومی و مصداقی آن به طرح و نقد برخی از آسیب های آن در نقد و نظریه ادبی پرداخته خواهد شد.

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. طبقه سوم سالن اندیشه.

فایل های ضمیمه


نظر شما :